Dne 22. června 2020 v 13:00 v kancelářích Optimal-Energy.cz, a.s. na adrese Příkop 838/6, Zábrdovice, 60200 Brno proběhne řádná Valná hromada společnosti Optimal-Energy.cz, a.s.. Pořad jednání Valné hromady:

1.   Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady

2.   Schválení účetní závěrky za rok 2019

3.   Schválení rozdělení zisku za rok 2019

4.   Schválení úhrady ztráty z roku 2011

5.   Schválení nedaňového odpisu promlčených pohledávek splatných do 31.12.2015

6.   Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi Společností a Ing. Jiřím Bělohlávkem, MBA, MSc.;

7.   Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi Společností a Danem Konečným;

8.   Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi Společností a Milanem Hlouškem;

9.   Oznámení o možném střetu zájmu a konkurenčním jednání

10.   Závěr

Níže najdete dokumenty:

–   Pozvánka na Valnou hromadu

–   Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2019

–   Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2019

–   Příloha v účetní závěrce ke dni 31. 12. 2019

–   Smlouva o výkonu funkce člena představenstva mezi Společností a Ing. Jiřím Bělohlávkem, MBA, MSc

–   Smlouva o výkonu funkce člena představenstva mezi Společností a Danem Konečným

–   Smlouva o výkonu funkce člena představenstva mezi Společností a Milanem Hlouškem