Valná hromada 20. září 2021

Představenstvo obchodní korporace Optimal-Energy.cz, a.s. se sídlem Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 292 35 642 svolává řádnou valnou hromadu na 20. září 2021 v 9:00 v notářské kanceláři JUDr. Přemysla Kalouse, Brandlova 4, 60200 Brno

 

Pořad jednání

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady

2. Schválení Jednacího a hlasovacího řádu valné hromady

3. Schválení mezitímní účetní závěrky za rok 2021 sestavenou k 31.7.2021

4. Schválení výplaty zálohy na dividendu ze zisku za rok 2021

5. Schválení smlouvy o zápůjčce mezi Společností a Ing. Jiřím Bělohlávkem, MBA, MSc., MBA

6. Schválení smlouvy o zápůjčce mezi Společností a Danem Konečným, MBA

7. Schválení smlouvy o zápůjčce mezi Společností a Ing. Milanem Hlouškem

8. Schválení smluv o nájmu dopravního prostředku v majetku Společnosti společnosti virtutibus a.s.

9. Schválení smluv o nájmu dopravního prostředku v majetku Společnosti společnosti Free energy device, s.r.o.

10. Schválení smlouvy o nájmu dopravního prostředku v majetku Společnosti společnosti Hlouškův dort, s.r.o.

11. Oznámení záměru kvalifikovaného akcionáře Ing. Jiřího Bělohlávka MBA, MSc., MBA,, o prodeji akcií Společnosti

12. Závěr