Valná hromada 28. června 2021

Představenstvo obchodní korporace Optimal-Energy.cz, a.s.

se sídlem Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 292 35 642

(dále jen „Společnost“)

svolává

řádnou valnou hromadu Společnosti

na 28. června 2021 v 14:00 v notářské kanceláři JUDr. Přemysla Kalouse, Brandlova 4, 60200 Brno

A.     Pořad jednání

 1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady
 2. Schválení Jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
 3. Schválení účetní závěrky za rok 2020
 4. Určení auditora dle § 17 odst. 1 zák. č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech v platném znění na roky 2019, 2020
 5. Schválení vyplacení části účtu „Nerozdělený zisk minulých let“ mezi akcionáře Společnosti
 6. Schválení štěpení imobilizované kmenové akcie na majitele č. 3787 ve jmenovité hodnotě 681,- Kč
 7. Schválení štěpení imobilizované prioritní akcie na majitele č. 3833.11 ve jmenovité hodnotě 3 598,- Kč
 8. Schválení štěpení imobilizované prioritní akcie na majitele č. 3847 ve jmenovité hodnotě 1 516,- Kč
 9. Schválení štěpení imobilizované prioritní akcie na majitele č. 3319 ve jmenovité hodnotě 10 831,- Kč
 10. Schválení štěpení imobilizované prioritní akcie na majitele č. 3833.6 ve jmenovité hodnotě 1 242 Kč,- Kč
 11. Schválení štěpení imobilizované prioritní akcie na majitele č. 3224.8 ve jmenovité hodnotě 683,- Kč
 12. Schválení nabytí vlastních akcií
 13. Schválení vyloučení přednostního práva akcionářů Společnosti na nákup vlastních akcií Společnosti ve smyslu ustanovení § 488 odst. 1 zákona o obchodních korporacích
 14. Oznámení o záměru Ing. Jiřího Bělohlávka MBA, MSc. jako předsedy představenstva Společnosti uzavřít se Společností Smlouvy o zápůjčce
 15. Oznámení o záměru Dana Konečného jako místopředsedy představenstva Společnosti uzavřít se Společností Smlouvy o zápůjčce
 16. Schválení smluv o nájmu dopravního prostředku v majetku Společnosti členům představenstva
 17. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií
 18. Určení pravidel pro výběr zájemců o upisování akcií
 19. Schválení úplného znění nových stanov Společnosti
 20. Závěr

Pokračovat ve čtení Valná hromada 28. června 2021

Srovnání dodavatelů zemního plynu

Na obrázku můžete vidět srovnání dodavatelů zemního plynu (nejlepší nabídka X základní nabídka) – stav k 15.12.2020.
Mezi jasné vítěze tohoto srovnání patří náš hlavní partner Dobrá energie, s.r.o. a víte proč tomu tak je?


Dobrá Energie totiž do cen nepromítá náklady na honosná sídla, tisíce zaměstnanců, rozlehlé kanceláře apod., což znamená, že nic z toho nemusíte v cenách za elektřinu a plyn platit Vy.
Pracují efektivně a myslí na své zákazníky, kterým chtějí dodávat energie za rozumné ceny. A to dlouhodobě.

Pokračovat ve čtení Srovnání dodavatelů zemního plynu

Valná hromada 18. ledna 2021

Představenstvo obchodní korporace Optimal-Energy.cz, a.s. se sídlem Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 292 35 642 svolává řádnou valnou hromadu Společnosti na 18. leden 2021 v 10:00 v notářské kanceláři JUDr. Přemysla Kalouse, Brandlova 4, 60200 Brno.

Více informací naleznete v pozvánce níže.

Pokračovat ve čtení Valná hromada 18. ledna 2021