Spotřeba elektřiny v domácnosti

Průměrná spotřeba elektrické energie za posledních dvacet let stoupla o stovky kilowatt hodin. Podle statistik Energetického regulačního úřadu odebral v roce 1991 průměrný Čech 4 822 kWh, kdežto v roce 2010 už 5 626 kWh.

Jaká je spotřeba elektřiny u klasických domácích spotřebičů?

Nejvyšší odběr elektrické energie v domě připadá na bojler. Ročně se jedná o částky značně přesahující deset tisíc korun.

Velkým odběratelem elektřiny je pračka se sušičkou a chladnička v nízké energetické třídě, jejíž provoz ročně může vyjít až na 2 000 Kč. Při častém používání stojí za vysokými náklady také elektrická trouba a moderní LCD televizor.

Naopak vcelku nízké náklady jsou za každodenní používání notebooku a zejména pak nabíječky k mobilnímu telefonu, která ročně odebere energii jen za zhruba 3 Kč.

Jak snížit náklady za energie?

Vyšší úspory na elektřině lze dosáhnout snižováním nákladů na provoz drahých spotřebičů.

Nahrazením staré lednice novějším modelem lze ročně ušetřit několik set až tisíc korun, zatímco například vytahováním nabíječky na mobilní telefon ze zásuvky ušetříte ročně pouze jednotky korun.

Poraďte se s naším energetickým poradcem, jaké další kroky podniknout k levnějším zálohám na elektřinu a plyn.

Zdroj: energetickyporadce.cz

Pokračovat ve čteníSpotřeba elektřiny v domácnosti

Proč jsou LED žárovky lepší než ostatní typy žárovek?

Máte v domácnosti 15 klasických žárovek s příkonem 60 W a s každou z nich svítíte průměrně 2 hodiny denně? V tom případě můžete přechodem na LED žárovky snížit výdaje na elektřinu o 3 398 Kč ročně.
Klasická žárovka spotřebuje 95-98 % elektřiny na výrobu tepla, pouhých 2-5 % je použito na vytvoření světla. Naopak LED žárovka využije plných 75-85 % na vytvoření světla. Z tohoto důvodu spotřebuje méně elektřiny při zachování stejné svítivosti.

Výhody LED žárovek
●Nižší spotřeba energie – LED žárovky se řadí do energetické třídy A, kdežto klasické žárovky spadají do tříd E – G
●Dlouhá životnost žárovky
●LED žárovka svítí ihned naplno (na rozdíl třeba od úsporné žárovky)
●Lze používat stmívání (neumí to každá žárovka, musí to být napsáno na krabičce)
●Odolnější vůči nárazům
●Nezahřívají se jako klasické žárovky
●Nejsou citlivé na rozsvěcení/zhasínání
●Neobsahují rtuť
●LED žárovky nevyzařují ultrafialové ani infračervené záření
●Na rozdíl od úsporných žárovek se u LED se stárnutím nesnižuje jas

Neváhejte se obrátit na naše energetické poradce, kteří Vám poradí s výběrem nejvhodnější žárovky.

Zdroj: www.skrblik.cz

Pokračovat ve čteníProč jsou LED žárovky lepší než ostatní typy žárovek?

Eva (67): Naletěla jsem podvodníkům. Nic jsem nepodepsala, a přesto jsem musela platit

„Paní Eva si užívala poklidného důchodu, dokud nevložila svou důvěru v sympatického mladého muže, který jí sliboval, že ušetří na elektřině. Jednoho dne se objevil u jejích dveří oblečen do slušného oděvu s deskami v ruce. Žena si ničeho podezřelého nevšimla a pustila mladíka dál.“

Eva (67): Naletěla jsem podvodníkům. Nic jsem nepodepsala, a přesto jsem musela platit.

Pokračovat ve čteníEva (67): Naletěla jsem podvodníkům. Nic jsem nepodepsala, a přesto jsem musela platit

Roman: Zažil jsem podvodné praktiky a jednání ze strany aukční společnosti. Málem jsem ztratil nervy

„Společnost, která na první pohled působí důvěryhodně, může skrývat nekalé praktiky. Přesvědčil se o tom také pan Roman, který se s touto situací setkal osobně. Sankcím, které po něm společnost vyžadovala, se musel bránit s pomocí zástupce a prožil si období dlouhého stresu a napětí.“

Přečtěte si jak jsme pomohli panu Romanovi, když narazil na společnost, která se snažila jej připravit o finance nekalými praktikami.

Celý článek níže.

Roman: Zažil jsem podvodné praktiky a jednání ze strany aukční společnosti. Málem jsem ztratil nervy

Pokračovat ve čteníRoman: Zažil jsem podvodné praktiky a jednání ze strany aukční společnosti. Málem jsem ztratil nervy

Kurz energetické gramotnosti online

V sobotu 21. 3. 2020 se konal historicky první Kurz energetické gramotnosti společnosti Optimal Energy probíhající online.

Zaznamenali jsme obrovskou vlnu zájmu, kapacita 100 lidí byla naplněna za 24 hodin od zveřejnění. Kurz slouží pro vysvětlení základních pojmů v energetice, které by měl každý spotřebitel znát a popisuje možnosti spolupráce s Optimal Energy.

Pokud máte zájem Vy nebo víte o někom, kdo by si chtěl v této oblasti prohloubit znalosti, neváhejte nás kontaktovat na info@optimal-energy.cz nebo na kterékoliv regionální kanceláři.

Pokračovat ve čteníKurz energetické gramotnosti online

Pomáháme – A-B Help

Optimal-energy opět daroval peníze na dobrou věc, tentokrát společnosti A-B Help, která pomáhá dětem, hendikepovaným a seniorům žít o trochu pohodlnější život tím, že dodávají do každého z potřebných domovů minibus s logem firem, které pomáhají.

Tímto bychom chtěli poděkovat i naším skvělým energetickým poradcům, kteří si celý rok odkládají část peněz z provizí, aby mohli pomoci dobré věci.

Pokračovat ve čteníPomáháme – A-B Help

Trh s plynem v České republice

Výrobce plynu

Těžařské firmy, plyn = zboží, prodej a nákup = burza


Distribuce

Cenu a podmínky distribuce určuje stát prostřednictvím ERÚ, který vydává cenové rozhodnutí, kterým se stanovují ceny a podmínky regulovaných služeb souvisejících s dodávkou plynu.

a) Provozovatel přepravní soustavy NET4GAS s.r.o.: je provozovatelem přepravní plynárenské soustavy azajišťuje mezinárodní a vnitrostátní přepravu plynu.

b) Provozovatel distribuční regionální soustavy: v ČR jsou 3 hlavní distribuční území kde má většinou monopol  společnost GasNET (je členem innogy – dříve RWE), Pražská plynárenská, E.ON.

c) Lokální distribuční sítě (LDS): v ČR je několik malých lokálních distribučních sítí, které spolupracují s daným distributorem, na území ve kterém se nacházejí.

Dodavatel:

Obchodník s plynem, nakupuje na energetické burze a prodává zákazníkovi. Platná licence od ERÚ.


Zákazník:

U plynu se dělí zákazník do jednotlivých skupin dle roční spotřeby a cenu plynu (komodity/zboží) určuje dodavatel dle vydaných ceníků nebo individuální nabídky pro zákazníka, cena plynu (komodity) je neregulovaná.


a) maloodběratel a domácnost:roční spotřeba 0 – 630 MWh  / cena pro zákazníka dle platných ceníků.


b) středoodběr:roční spotřeba od 630 do 4 200 MWh /  cena pro zákazníka dle individuálního nacenění.


c) velkoodběr: roční spotřeba od 4 200 MWh/ cena pro zákazníka dle individuálního nacenění.

Orgány Trhu

Distribuce regionální soustavy

OTE, a.s. – Operátor trhu s energií: organizování trhu s energií. Sledování a plánování dodávek plynu, zpracování dat a informování MPO, ERÚ a ČSÚ.
ERÚ – Energetický regulační úřad: stanovuje ceny za přenos a distribuci plynu a souvisejících služeb, ochrana zájmu spotřebitelů, kontrola trhu a podpora hospodářské soutěže. Uděluje licence pro prodej.
MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu: vydává zejména technické specifikace.
SEI – Státní energetická inspekce: provádí šetření, dodržování technické kázně energetických subjektů.

Pokračovat ve čteníTrh s plynem v České republice

Trh s elektrickou energií v České Republice

Výrobce silové elektřiny

Elektrárny, silová elektřina = zboží, prodej a nákup = burza

Distribuce

Cenu a podmínky distribuce určuje stát prostřednictvím ERÚ, který vydává cenové rozhodnutí, kterým se stanovují ceny a podmínky regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny.

a) Provozovatel přenosové soustavy: přenos a tranzit elektrické energie v ČR zajišťuje firma ČEPS, a.s.


b) Provozovatel distribuční regionální soustavy: je napojen na přenosovou soustavu, má na starost provozování a rozvoj distribuční sítě, zabezpečuje distribuci elektřiny.  V ČR má většinou monopol v jednotlivých krajích (ČEZ, PRE, E.ON).


c) Lokální distribuční sítě (LDS): v ČR je několik malých lokálních distribučních sítí, které spolupracují s daným distributorem, na území ve kterém se nacházejí.


Dodavatel

Obchodník s elektřinou, nakupuje na energetické burze a prodává zákazníkovi. Platná licence od ERÚ.


Zákazník


a) maloodběratel: odběratel nízkého napětí (NN) domácnost (sazba D), podnikatel (sazba C) / cena pro zákazníka dle platných ceníků.

U elektřiny se dělí zákazník do jednotlivých skupin (NN, VN, VVN) dle napětí v dané distribuční soustavě ke které je připojen a cenu silové elektřiny (komodity/zboží) určuje dodavatel dle vydaných ceníků nebo individuální nabídky pro zákazníka, cena silové elektřiny (komodity) je neregulovaná


b) velkoodběratel: odběratel  vysokého napětí (VN) a velmi vysokého napětí (VVN) / cena pro zákazníka dle individuálního nacenění.

Distribuce regionální soustavy

Orgány Trhu

OTE, a.s. – Operátor trhu s energií: organizování trhu s energií.
ERÚ – Energetický regulační úřad: stanovuje ceny za přenos a distribuci elektřiny a souvisejících služeb, ochrana zájmu spotřebitelů, kontrola trhu a podpora hospodářské soutěže. Uděluje licence pro prodej.
MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu: vydává zejména technické specifikace.
SEI – Státní energetická inspekce: provádí šetření, dodržování technické kázně energetických subjektů.

Pokračovat ve čteníTrh s elektrickou energií v České Republice

Cena plynu


Regulované ceny

Regulované ceny určuje stát prostřednictvím Energetického regulačního úřadu-ERÚ
Distribuce:cena se určuje podle distribuční sazby dle velikosti odběru a skládá se ze dvou složek.
a) Kapacita:
stálá měsíční / roční platba za přistavenou / rezervovanou kapacitu, daná velikostí odběru. Čím vyšší je odběr, tím vyšší je také cena stálé platby.
b) Cena za distribuci a přepravu plynu: cena je vypočtena dle skutečně naměřené spotřeby dle ceníku distribuce pro příslušnou sazbu.Činnost OTE a ERÚ: platba za činnost Operátora trhu a Energetického regulačního úřadu. Tato platba je v ceníku u některých dodavatelů zahrnuta do ceny za distribuci.

Ekologická daň: za odebraný plyn, kterou platí každý odběratel plynu, ale některé subjekty jsou od této daně osvobozeny například domácnosti. Dle zákona č.261/2007 Sbírky, o stabilizaci veřejných rozpočtů.

Neregulované ceny


Neregulované ceny určuje dodavatel plynu

Odebraný plyn: cena se skládá ze dvou částí a určuje ji dodavatel prostřednictvím svých ceníků.
a) Za odebraný plyn: cena dle platných ceníků pro danou sazbu odběru určenou velikostí spotřeby.

b) Stálá platba za kapacitu do odběru 63 MWh: stálý měsíční plat dle platných ceníku daného dodavatele.
     Roční platba za kapacitu od odběru 63 MWh:cena za rezervovanou kapacitu dle platných ceníků daného dodavatele, muže být i vyčíslena jako stálý měsíční plat.
Uskladnění plynu:cena za uskladněný plyn je započítána do ceny daného dodavatele za odebraný plyn.

Jak můžu uspořit?

Distribuce: pouze snížením mé roční spotřeby plynu.
Činnost OTE a ERÚ: pouze snížením mé roční spotřeby plynu.
Ekologická daň: pouze snížením mé roční spotřeby plynu.
Odebraný plyn: vybrat vhodného dodavatele, na základě roční spotřeby plynu.

Pokračovat ve čteníCena plynu

Cena elektrické energie


Regulované ceny


Regulované ceny určuje stát prostřednictvím Energetického regulačního úřadu-ERÚ Distribuce: cena se určuje podle zvolené distribuční sazby a velikosti jističe a je rozdílná pro domácnosti (D sazby) a podnikatele a právnické osoby (C sazby). Cena za distribuci se skládá ze dvou částí:

a) Jistič: stálá měsíční platba za rezervovanou kapacitu, daná velikostí hlavního jističe – max. příkon, který je dán velikostí hlavního jističe. Čím vyšší je hodnota jističe, tím vyšší může být energetická náročnost spotřebičů, které lze současně využívat, ale tím vyšší je také cena stálé měsíční platby.

b) Cena za dopravu elektřiny: cena je vypočtena dle skutečně naměřené spotřeby v MWh ve vysokém tarifu (VT) a nízkém tarifu (NT) dle ceny distribuce pro příslušnou distribuční sazbu.

Ostatní služby: cena je vypočtena dle skutečně naměřené spotřeby v MWh (VT+NT). Cena je stejná pro všechny distribuční sazby jak D, tak C.
a) Systémové služby: pokrývá náklady provozovatele přenosové soustavy (ČEPS, a. s.) a také nákup tzv. podpůrných služebod výrobců elektřiny (pohotovost elektrárny–záložní zdroj).
b) Podpora výkupu elektřiny:z obnovitelných zdrojů (OZE) a kombinované výroby elektřiny. Výrobní náklady jsou u těchto zdrojů však vyšší, a proto část nákladů nesou všechny zákazníci a zbytek doplácí stát ze státního rozpočtu.
c) Činnost OTE a ERÚ:platba za činnost Operátora trhu a Energetického regulačního úřadu.

Ekologická daň: z odebrané elektřiny, kterou platí každý odběratel elektřiny její výše je závislá na spotřebě. Tuto daň platí každý odběratel elektřiny dle zákona č.261/2007 Sb., pouze dodávka elektřiny z obnovitelných zdrojů je od této daně osvobozena.


a) Systémové služby: pokrývá náklady provozovatele přenosové soustavy (ČEPS, a. s.) a také nákup tzv. podpůrných služebod výrobců elektřiny (pohotovost elektrárny–záložní zdroj).
b) Podpora výkupu elektřiny:z obnovitelných zdrojů (OZE) a kombinované výroby elektřiny. Výrobní náklady jsou u těchto zdrojů však vyšší, a proto část nákladů nesou všechny zákazníci a zbytek doplácí stát ze státního rozpočtu.
c) Činnost OTE a ERÚ:platba za činnost Operátora trhu a Energetického regulačního úřadu.

Ekologická daň: z odebrané elektřiny, kterou platí každý odběratel elektřiny její výše je závislá na spotřebě. Tuto daň platí každý odběratel elektřiny dle zákona č.261/2007 Sb., pouze dodávka elektřiny z obnovitelných zdrojů je od této daně osvobozena.

Neregulované ceny

Neregulované ceny určuje dodavatel elektřiny
Silová elektřina: cena se skládá ze dvou částí a určuje ji dodavatel prostřednictvím svých ceníků.

a) Stálá platba: měsíční paušál bez závislosti na velikosti spotřeby elektřiny.
b) Za spotřebovanou silovou elektřinu: cena dle platných ceníků pro danou sazbu (VT a NT).

Jak můžu uspořit?

Distribuce: vhodnou volbou sazby dle roční spotřeby a elektrických spotřebičů, správnou volbou velikosti jističe.
Ostatní služby a jiné: pouze snížením mé roční spotřeby elektřiny.
Silová elektřina: vybrat vhodného dodavatele na základě sazby a roční spotřeby.

Pokračovat ve čteníCena elektrické energie