Průkaz energetické náročnosti budov (PENB)

Chcete si postavit dům, provést jeho rekonstrukci, prodat či pronajmout nemovitost?

Nezbytným podkladem pro vás tedy bude, dle novely zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, Průkaz energetické náročnosti budov (PENB), který je potřeba i od určité velikosti nemovitosti při samotném vlastnictví.

Díky tomuto průkazu získáte dokonalý přehled o nákladech na energie, tedy vyhodnocení celkové spotřeby veškerých energií v budově, ať už se jedná o energie potřebné k topení, ohřevu teplé vody, větrání, chlazení či osvětlení.

Stupně energetické náročnosti jsou označovány písmeny A až G, přičemž označení A je určeno pro energeticky nejšetrnější budovy, označení G naopak pro ty nejméně šetrné a zároveň nejdražší na běžný provoz.

Pro koho je energetický průkaz povinný?

Podle platné novely zákona o hospodaření energií z roku 2015 musíte PENB doložit vždy, když:

 • stavíte nový dům nebo byt
 • prodáváte nemovitost (vyjma domů postavených před r. 1947, které neprošly větší rekonstrukcí obálky)
 • výrazně rekonstruujete nemovitost (v rozsahu větším než 25 % celkové plochy obálky budovy, kde jste provedli zateplování, výměnu střechy nebo například oken)
 • pronajímáte nemovitost

Kdo nemusí vlastnit energetický průkaz?

Zpracovávat PENB dle novely energetických štítků aktuálně nemusí vlastníci:

 • budov do 50 m2
 • rodinných domů, které nehodlají prodávat ani pronajímat
 • starých domů postavených před rokem 1947 bez větší rekonstrukce, které se budou prodávat nebo pronajímat
 • kulturních památek a církevních objektů
 • rekreačních objektů, chat, chalup a dalších budov používaných občasně
 • výrobních hal, dílen, zemědělských budov aj. se spotřebou do 700 GJ ročně

Jaké jsou výhody PENB

 • odhalí nadměrnou spotřebu energie, abyste mohli ušetřit náklady na provoz
 • pokud stavíte nebo rekonstruujete dům, vyčíslí vám energetickou náročnost nemovitosti
 • jako potenciálnímu kupci nemovitosti vám pomůže ve výběru domu nebo bytu podle vašich finančních možností

Postihy za nesplnění povinnosti předložit PENB

Pokuta od 100 tisíc až do 5 milionů korun, zneplatnění kupních smluv nebo smluv o pronájmu – takové postihy vám dle novely zákona o PENB hrozí za absenci energetického štítku od Státní energetické inspekce a Ministerstva průmyslu a obchodu.

Více informací u našich energetických poradců http://www.optimal-energy.cz/kontakty/ nebo na stránkách našeho partnera http://www.oekoplan.cz/penb

Pokračovat ve čtení Průkaz energetické náročnosti budov (PENB)

Distribuční sazby elektrické energie

Nevíte si rady s výpočtem ceny za odběr elektrické energie?

Základem je rozlišení dvou pojmů distribuční sazba a tarif (vysoký a nízký).

Distribuční sazba = profil využívání elektřiny v daném odběrném místě.

Tato sazba závisí na používaných elektrospotřebičích. Největší zastoupení v kategorii jednotarifní sazby mají domácnosti, které elektřinou jen svítí, využívají ji k vaření a napájení domácích spotřebičů, jako je např. lednice, pračka, myčka. Další sazby jsou potom určeny pro spotřebitele, které využívají přímotopy, akumulační kamna, bojlery a obecně náročnější elektrospotřebiče. Speciální kategorii potom tvoří chataři a řidiči elektromobilů.

Sazby pro domácnosti začínají písmenem D (D01d, D02d), sazby pro maloodběratele (právnické osoby případně fyzické osoby s IČ) začínají písmenem C, viz níže.

Vysoký a nízký tarif

Vysoký a nízký tarif jsou cenové hladiny, ve kterých můžete elektřinu během dne odebírat.

Vysoký tarif je účtován v jednotarifových sazbách  D01d, D02d, tzn., že s jednotarifní sazbou odebíráte elektřinu po celý den za stejnou cenu a to za cenu vysokého tarifu.

Nízký tarif je účtován v dvoutarifové sazbě, zde je denní odběr rozdělen na dvě období, pro jednu část dne je účtován vysoký tarif, pro druhou část pak platí tarif levnější, zvýhodňuje tak náročnější spotřebitele.

Jednotarifové sazby:

D01d nebo D02d, zde je účtován pouze vysoký tarif, jsou určeny pro menší spotřebu, tedy pro standartní domy a byty.

Dvoutarifové sazby:

D25d – D61d, čím vyšší číslo, tím nižší je tarif, tzn. levnější cena elektřiny. Po zbytek času platí tarif vysoký (dražší cena elektřiny). Dvoutarifní sazby jsou určeny pouze pro domácnosti, které elektřinu využívají pro vytápění a ohřev vody.

Mezi nízkým a vysokým tarifem se přepíná prostřednictvím hromadného dálkového ovládání (s výjimkou D61d pro víkendový režim), dle časů které stanovil distributor. Konkrétní časy je třeba vyhledat na stránkách distributora (ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce a PRE Distribuce).

Přehled sazeb:

SAZBApopis
D01d(jednotarifní)pro malou spotřebuVhodná pro běžně vybavenou domácnost, která elektřinou svítí a napájí elektrospotřebiče; má však menší spotřebu. U této sazby není třeba splnit žádné podmínky pro přiznání. 
D02d(jednotarifní)pro střední spotřebuHodí se pro běžně vybavenou domácnost se střední spotřebou. Žádné podmínky pro přiznání – tato sazba patří společně s D01d mezi nejrozšířenější, naleznete je ve zhruba 65 procentech všech domácností. 
D25d(dvoutarifní – stejně i dále)Vhodná při ohřevu vody bojlerem – pro přiznání této sazby také skutečně musí být v domácnosti nainstalován spotřebič pro akumulační ohřev vody. Nízký tarif platí v sazbě D25d po dobu osmi hodin denně (zpravidla šest hodin po půlnoci a dvě hodiny odpoledne). 
D26dHodí se pro akumulační ohřev vody nebo vytápění (vyšší spotřeba). Domácnost musí prokázat, že příkon všech akumulačních elektrických spotřebičů činí nejméně 55 procent z příkonu hlavního jističe, případně že výkon akumulačních elektrických spotřebičů odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu. Nízký tarif zde opět platí po dobu osmi hodin denně, podobně jako u D25d.
D27dElektromobily – dvoutarifový produkt určený pro odběrná místa, u nichž žadatel věrohodným způsobem doloží vlastnické právo, případně užívací právo (leasing apod.) k elektromobilu. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je v délce minimálně 8 hodin denně v době od 18.00 hodin do 8.00 hodin.
D35dPro domácnost, která má řádně instalovány hybridní (smíšené) elektrické spotřebiče pro vytápění objektu. Pro přiznání této sazby je třeba prokázat, že systém vytápění (včetně příkonu například bojleru, je-li instalován) musí činit nejméně 50 procent z příkonu hlavního jističe. Pokud instalovaný příkon nepřekročí 50 procent, musí domácnost prokázat, že výkon hybridních elektrických spotřebičů odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu. Levnější elektřinu v nízkém tarifu pak odebírá po dobu 16 hodin denně.
D45d – již nelze sjednat, historická sazbaVhodná při využívání přímotopů. Pro získání sazby je nutná řádná instalace přímotopných elektrických spotřebičů pro vytápění domku či bytu. Domácnost přitom musí prokázat, že systém přímotopného vytápění (včetně příkonu například bojleru, je-li instalován) činí nejméně 40 procent z příkonu hlavního jističe. Jestliže instalovaný příkon 40 procent nepřekročí, musí odběratel prokázat, že výkon přímotopných elektrických spotřebičů odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu. Nízký tarif pak platí po dobu dvaceti hodin denně.
D55dPro domácnosti, které vytápí tepelným čerpadlem uvedeným do provozu do 31. března 2005, sazba tedy byla udělovaná do tohoto data. Ti, kdo ji využívají, odebírají elektřinu v nízkém tarifu po dobu 22 hodin denně.
D56dJestliže vytápíte tepelným čerpadlem uvedeným do provozu od 1. dubna 2005, máte nárok na tuto sazbu s dobou platnosti nízkého tarifu po 22 hodin denně. Tepelný výkon tepelného čerpadla pak musí pokrýt minimálně 60 procent tepelných ztrát vytápěného objektu.
D57dDvoutarifová sazba pro vytápění topným elektrickým spotřebičem a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin.
D61ddvoutarifová sazba ve víkendovém režimuSazba vhodná zejména pro chataře či chalupáře. Levnější nízký tarif zde totiž platí o víkendu, celoročně od pátku od 12 do neděle do 22 hodin. Pro přiznání této sazby není třeba plnit žádné speciální podmínky.Pro „normální“ domácnosti jsou tarify v sazbě D61d nevýhodné. 
C01dJednotarifová sazba pro běžně vybavené OM s malou spotřebou
C02dJednotarifová sazba pro běžně vybavené OM se střední spotřebou
C03dJednotarifová sazba pro běžně vybavené OM s vyšší spotřebou
C25dDvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti NT po dobu 8 hodin.Časové vymezení doby platnosti NT je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 8 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti NT operativně měnit
C26dDvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti NT po dobu 8 hodin.Časové vymezení doby platnosti NT je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 8 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti NT operativně měnit.
C27dTato sazba je určena pro odběrná místa, u nichž žadatel věrohodným způsobem doloží vlastnické právo, případně užívací právo (leasing apod.) k elektromobilu.
C35dČasové vymezení doby platnosti NT je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 16 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti NT operativně měnit.
C45dDvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti NT po dobu 20 hodin.
C55dDvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu do 31. března 2005 a operativním řízením doby platnosti NT po dobu 22 hodin.
C56dDvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu od 1. dubna 2005 a operativním řízením doby platnosti NT po dobu 22 hodin.
C60dTuto speciální sazbu je možno přiznat pouze v případě, že není technicko-ekonomicky možné odběr řádně měřit měřicím zařízením distributora a celkový instalovaný příkon v odběrném místě nepřesáhne 1000 W nebo se jedná o zařízení provozovaná v rámci integrovaného záchranného systému České republiky, kde je odběr elektřiny nepatrný a provoz výjimečný (hlásiče policie, poplachové sirény apod.)
C61dSazbu je možno přiznat pouze v případě, že není technicko-ekonomicky možné odběr řádně měřit měřicím zařízením distributora. Sazba je určena pro odběry s konstantním trvalým odběrem, např. pro účely poskytování služby internetu po distribučních sítích
C62dSazba je určena pro účely osvětlování veřejných prostranství. Sazba může být v mimořádných případech využita i pro kombinaci osvětlování veřejných prostranství a napájení kamer integrovaného záchranného systému České republiky, pokud nelze z technicko-ekonomických důvodů využít sazbu pro neměřené odběry


Jak zjistíte, do které kategorie spadáte?

Bývá vždy uvedena na vaší smlouvě s dodavatelem i v každém vyúčtování za elektřinu.

Pokračovat ve čtení Distribuční sazby elektrické energie

Pomáháme s nadací SYNER

Už jste slyšeli o rodině Ješutových z Kořenova?

Pokud ne, není se čemu divit. Je to pětičlenná rodina, která do roku 2017 vedla normální rodinný život. A tady je ve zkratce jejich příběh:

„Paní Michaela byla v té době na mateřské, stupňující se bolesti zad a nohy ji dovedly k lékaři, který jí diagnostikoval zhoubný nádor blízko páteře. Nádor se sice podařilo odstranit, ale museli ji být amputovány nervy, díky kterým přestala cítit levou nohu. Musela se tedy učit znovu chodit a sedět. Pan Jan musel zůstat doma z práce, aby se o rodinu postaral a v tom přišla další rána – Janovi se zhoršila roztroušená skleróza. Před onemocněním se navíc dali do oprav starého domku, ale vzhledem k současné situaci v tom nemůžou pokračovat.“

I když to jsou velcí bojovníci, nemoci jim nedovolí vést normální život nejen fyzicky, ale ani finančně. Proto nadace SYNER vyhlásila veřejnou sbírku na rekonstrukci a úpravu jejich bydlení. Optimal Energy.cz, a. s.  se rozhodl, že pomůže a rodině Ješutových přispěl částkou 10 000 Kč. Pokud chcete přispět i vy, jakoukoli částku můžete zaslat na účet 115-8667150257/0100.

Více z příběhu této rodiny se můžete dočíst na stránkách hokejového týmu Bílí Tygři, kteří rodině taktéž pomáhají.

Bc. Martin Šimiček, DiS.

Pokračovat ve čtení Pomáháme s nadací SYNER

ENERGETICKÉ DOBRO v praxi

Další ukázka ENERGETICKÉHO DOBRA v praxi! Na stránkách České obchodní inspekce (ČOI) a Energetického regulačního úřadu (ERÚ) je možné zkontrolovat seznamy všech sporů a správních řízení, které kdy tyto instituce vedly. Z nich je patrné, že ERÚ s Optimal Energy po celou dobu jeho trvání nevedl žádné řízení a ČOI jedno jediné, které se navíc ukázalo jako neopodstatněné.

Bc. Martin Šimiček, DiS.

Pokračovat ve čtení ENERGETICKÉ DOBRO v praxi

Zvyšování záloh za energie

Máte příliš vysoké nebo nízké zálohy? Obojí se Vám může vymstít. Co je toho příčinou a jak se proti tomu bránit? Více se dozvíte v následujícím článku.

https://www.novinky.cz/ekonomika/487579-lide-si-stezuji-na-bezduvodne-zvysovani-zaloh-za-energie.html

Mgr. Martina Sirová

Pokračovat ve čtení Zvyšování záloh za energie

Výhody a přínos perlátorů

V 15. čísle Novin odborového svazu státních orgánů a organizací NOS ze 17. září 2018 vyšel článek Ing. Petra Kopečného o výhodách a přínosech perlátorů. Mimo jiné se v něm také členové odborů dozví, že město Brno na všech svých úřadech perlátory používá a kolik tak chce ušetřit. Tento článek je přístupný všem státním zaměstnancům.

Odkaz na noviny (článek je na straně 3): http://statorg.cmkos.cz/nos_pdf/nos_15_18.pdf

Samotný článek níže.

S létem máme spojené sluníčko, prázdniny, dovolenou u vody. À propos voda. V posledních letech je také léto často spojeno s debatami o suchu a nedostatku vody. A bohužel se ukazuje, že se jedná o problém dlouhodobý a globální, celosvětový, který poměrně výrazně zasahuje a bude zasahovat čím dál více do životů nás všech.

Samozřejmě naprostá většina z nás není schopná přijít s komplexním řešením tohoto problému, to raději přenechme vědcům, ale každý z nás může velmi jednoduše přispět svou troškou do mlýna a vodou začít šetřit. A není ani potřeba se u toho omezovat! Stačí na vodovodní kohoutek přimontovat jednoduché zařízení, tzv. perlátor.

S perlátory od firmy Optimal Energy bez problémů snížíte svou celkovou spotřebu vody o 40 – 50 %, což u čtyřčlenné rodiny představuje roční úsporu asi 7 000 Kč za vodu a energie na její ohřev. Vzhledem k dosaženým úsporám se tak náklady na pořízení perlátorů vrátí za pouhý měsíc používání. Že nejde o jen o výstřel do tmy, ukazuje i přístup města Brno, které na svých úřadech perlátory instaluje a předpokládá roční úsporu 3 miliony litrů vody a 400 000 Kč jen na vodném a stočném.

Naše perlátory již používá řada vašich kolegů a jsou s nimi velmi spokojeni. Za všechny ocitujeme paní Urbánkovou, ekonomku z Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje: „Perlátory od firmy Optimal Energy používám a jsem s nimi velmi spokojená. Všem známým je můžu jen doporučit.“ Taková pochvala nás těší.

S výběrem perlátorů vám rádi poradíme, stačí se obrátit na kteroukoliv naši kancelář, jejichž seznam najdete na našich webových stránkách https://www.optimal-energy.cz/kontakty. Můžete tak ušetřit a zároveň se podílet na dobré věci.

Petr Kopečný, Optimal Energy

Pokračovat ve čtení Výhody a přínos perlátorů