Dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu

Název projektu: Digitalizace výrobního postupu ve společnosti Optimal Energy

Registrační číslo: CZ.01.4.04/0.0/0.0/21_376/0027507

Projekt

DIGITALIZACE VÝROBNÍHO POSTUPU VE SPOLEČNOSTI OPTIMAL ENERGY

je zaměřen na digitalizaci a inovace procesů ve společnosti Optimal-Energy.cz,a.s., které způsobí zvýšení efektivity, snížení nákladů na tisk nebo čas poradců v jednání s klienty, zjednodušší kontrolu nad firmou a její řízení dle přesněji měřených výstupů z MIS a dalších podsystémů, které se budou integrovat do EIS systému pro představenstvo a vedoucí centrály.

Fyzická realizace projektu probíhá od 15. 9. 2021 do 31. 3. 2023.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Název projektu: Elektromobilita Optimal-Energy.cz, a.s.

Registrační číslo: CZ.01.3.14/0.0/0.0/17_153/0011358

Projekt

ELEKTROMOBILITA – OPTIMAL-ENERGY.CZ, A.S.

V rámci způsobilých výdajů je pořízen 6x elektromobil. Projekt je realizován v Jihomoravském kraji.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.