Nabídka služeb

Pomáháme Vám optimalizovat náklady na energie.

Naše portfolio

Spolupracujeme dlouhodobě​

Základním pilířem filozofie Optimal Energy je princip win-win (výhra-výhra). Pokud jakákoliv dohoda nepředstavuje přínos pro obě zúčastněné strany, je špatná, a nikdy by neměla být uzavřena.

Dáváme něco navíc

Výsledný užitek z naší práce je více než součtem užitku jednotlivých položek. Podle této koncepce nevnímáme pouze dílčí nedostatky, ale primárně se zaměřujeme na celkový stav.

Šetříme Vám peníze

Z těchto důvodů jsme pro naše klienty připravili portfolio služeb, které dlouhodobě napomáhají k optimalizaci nákladů na energie.

ModroZelená Úsporám - MZÚ

Projektové řešení MZÚ, je vlajkovou lodí Optimal Energy. Je to komplexní energetické poradenství určené pro většinu klientů, zejména domácností, firem a obcí.

ModroZelená Úsporám - MZÚ

Projektové řešení MZÚ, je vlajkovou lodí Optimal Energy. Je to komplexní energetické poradenství určené pro většinu klientů, zejména domácností, firem a obcí. V rámci analýzy zjistíme, které energetické úspory můžete uplatnit a efektivně pak zkombinujeme například úspory na vodě, vytápění, osvětlení, elektřině, distribuční sazbě, jističi, plynu a další.

"Drobnými opatřeními, i v malém bytě, přinášíme velké úspory."

MZÚ je velmi zajímává metoda snižování nákladů, jelikož její návratnost je několikanásobně kratší než u klasických, a i přes svoji nákladnost populárních metod, jako je zateplení domu, výměna oken a dalších.

I přes nízkou finanční náročnost a rychlou návratnost zajišťujeme, zejména u větších projektů, financování, při kterém se již dostáváme do kategorie EPC.

Energetické služby se zárukou (z angl. Energy Performance Contracting, také EPC) představují velmi efektivní nástroj realizace úsporných opatření.

Metodu EPC lze charakterizovat jako zaručení předpokládaného snížení spotřeby energie, které se projeví v úsporách provozních nákladů, použitých na splácení původní investice.

Interně aplikujeme EPC v OE pod názvem "ModroZelený byt", tedy jak z názvu vyplývá, EPC je zaměřeno zejména na segment domácností.

Vzorový příklad výsledku analýzy domácnosti

Na základě poskytnutých údajů vypracujeme kompletní analýzu Vaší domácnosti a drobnými úspornými opatřeními dokážeme výrazně snížit výdaje za elektřinu, plyn, osvětlení, vodu a její ohřev.

Úspora za 10 let - 257 621 Kč

Celková investice - 7 905 Kč

Mezi tato úsporná řešení patří optimalizace dodavatele, distribuční sazby a celkové snížení spotřeby vody a elektrické energie.

Nabízíme Vám dlouhodobou spolupráci. Neustále sledujeme energetický trh a podle probíhajících změn aktualizujeme svou nabídku. V rámci pravidelného servisu Vás budeme informovat o dalších možnostech jak snížit výdaje za energie.


  Změna dodavatele

  Na základě potřeb pomůžeme klientům vybrat nejvhodnějšího dodavatele nejen cenou, ale také rozsahem služeb.

  Změna dodavatele

  Energetický regulační úřad eviduje aktivní licence pro 585 subjektů pro obchod s energiemi (411 elektřina a 243 plyn; údaje k lednu 2019). Vyznat se v tak rozsáhlé nabídce je určitě složité a hlavně časově náročné.

  Naše společnost spolupracuje s portfoliem pečlivě vybraných a prověřených dodavatelů, u kterých jsme si jistí, že poskytují kvalitní služby bez skrytých poplatků a neetického chování ke klientovi. Dlouhodobá spolupráce s našimi dodavateli nám umožňuje vyjednat pro koncového zákazníka nižší cenu, než by si u stejného dodavatele mohl vyjednat sám.

  Pro svoje poradce jsme vyvinuli specializovaný software, který vždy obsahuje nejnovější ceníky našich partnerů a dokáže v nich na základě zadaných parametrů najít toho nejlepšího dodavatele přesně podle potřeb odběratele. V případě velkoodběratelů jsme schopní zabezpečit individuální nacenění elektřiny a plynu.


   Energetický audit

   Na vypracování energetického auditu zprostředkujeme energetického auditora.

   Energetický audit

   Energetický audit je soubor činností, které provádí energetický auditor za účelem vypracování dokumentu, který shrnuje stav budovy, využívání energie a hospodaření s ní. Dále obsahuje seznam doporučení pro dosažení větších úspor, a to jak energetických, tak ekonomických. Součástí je také hodnocení vlivu na životní prostředí.

   Energetický audit má za povinnost zpracovat dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a zákona v novelizovaném znění č. 177/2006 Sb. :

   • každá fyzická nebo právnická osoba, která žádá o státní dotaci v rámci Programu, pokud instalovaný výkon energetického zdroje přesahuje 200 kW,
   • organizační složka státu, organizační složka kraje a obcí a příspěvková organizace s celkovou roční spotřebou energie vyšší než je stanovena vyhláškou č. 213/2001 Sb., tj. 1500 GJ,
   • fyzická a právnická osoba s výjimkou příspěvkových organizací s celkovou roční spotřebou energie vyšší než je stanoveno vyhláškou č. 213/2001 Sb., tj. 35000 GJ,
   • hodnota, od níž vzniká pro fyzické nebo právnické osoby uvedené v předchozích odstavcích povinnost zajistit zpracování energetického auditu u budov samostatně zásobovaných energií, je stanovena ve výši 700 GJ celkové roční spotřeby.

   Celková roční spotřeba energie je součet všech druhů a forem energie ve všech odběrných místech provozovaných pod jedním identifikačním číslem.

   Povinnost zpracovat energetický audit má také každá osoba, která žádá o státní podporu v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Energetický audit je požadovanou přílohou k této žádosti. Energetický audit je také podkladem pro banku při žádosti o úvěr na realizaci energetických investic.


    LED a indukční osvětlení

    Přechodem k moderním energiím lze snížit náklady na osvětlení. V případě velkých firem, měst a obcí se jedná i úspory 50 až 90 %

    LED a indukční osvětlení

    Light-Emitting Diode

    LED, neboli Light-Emitting Diode, je technologie osvětlení založená na polovodičových diodách vyzařujících světlo. Jako hlavní výhoda LED diod se uvádí jejich nízká spotřeba. Jejich výhod je však mnohem více:
    • V podstatě okamžitý náběh do plného výkonu.
    • Možnost častého zapínání/vypínání.
    • Minimální tepelné emise - pracovní teplota kolem 60 °C.
    • Možnost vícebarevných světel.
    • Vysoká odolnost vůči poškození.
    • Malé rozměry.
    • Velká účinnost.

    Porovnání náhrad za klasické žárovky

    Klasická žárovka (W)1525406075100
    Halogenová žárovka (W)-1828425170
    Úsporná žárovka (W)4-55-78-1014-151823
    LED (W)2-33-44-55-67-912-14

    Veřejné osvětlení

    Technologie LED se stále větší měrou podílí na osvětlení veřejných prostor - pouliční osvětlení, továrny, hřiště, ... Při instalaci LED lamp je možné dosáhnout až 70% energetických úspor. Životnost LED svítidel je také přibližně 2× delší, než je tomu u klasických sodíkových lamp.

    Indukční zdroje

    Indukční světelné zdroje neobsahují žádná vlákna a elektrody. Vyznačují se dlouhou životností (od 60.000 hodin), minimální ztrátou svítivosti během životnosti, nízkou spotřebou elektrické energie (až o 50% nižší oproti konvenčním zdrojům světla). Další vlastnosti: minimální údržba, ekologicky nezávadné (žádný obsah rtuti), žádné blikání, okamžitý start světla, excelentní barevné podání (CRI>80), pracovní teplota od -35 °C, vysoká životnost i při vysoké teplotě prostředí, nabízené teploty světla: 2700K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K, záruka 5 let. Široké spektrum použití: domácnosti, průmyslové osvětlení, veřejné osvětlení, komerční osvětlení, osvětlení tunelů, benzinových stanic a nebezpečných prostor. Světelné zdroje jsou dostupné ve variantách kompaktních "žárovek" se závitem E27 nebo E40 (včetně vestavěného předřadníku) nebo jako samostatné zdroje s externím předřadníkem.
     


     Zajištění revizí a revizních zpráv

     Zajistíme návštěvu revizního technika, který provede revizi elektrických nebo plynových zařízení.

     Zajištění revizí a revizních zpráv

     Úkolem revizního technika je posoudit stav elektrického zařízení před uvedením do provozu nebo během provozu a popsat úroveň jeho bezpečnosti.

     Na základě těchto revizí je následně vystavena revizní zpráva podle platných zákonů a norem. Lhůty pravidelných kontrol a revizí elektrických zařízení, spotřebičů a ručního nářadí jasně stanoví příslušné normy ČSN 33 1500, ČSN 33 1610 a ČSN 33 1600.


      Optimalizace jističe před elektroměrem

      Předimenzovaný jistič před elektroměrem zbytečně zvyšuje celkové náklady na elektřinu. Naší prací je pomoci klientům zajistit správné nastavení.

      Optimalizace jističe před elektroměrem
      Jistič před elektroměrem je technické zařízení, které chrání celé odběrné místo. Zpravidla se nachází blízko elektroměru a lze jím kompletně odpojit dodávku elektřiny. Z hlediska úspor na dodávce elektrické energie je důležité, že hodnota tohoto jističe částečně ovlivňuje celkovou cenu elektřiny.
      Princip optimalizace jističe před elektroměrem spočívá v tom, že jistič nesmí být moc slabý, aby se nevypínal při běžném provozu, zároveň však nesmí být moc silný, aby dokázal ochránit odběrné místo a zbytečně nezvyšoval celkové náklady na elektrickou energii.
       


       Mikrokogenerační jednotky

       Mikrokogenerační jednotky se Stirlingovým motorem jsou vysoce efektivní způsob vytápění a ohřevu teplé vody kombinovaný s výrobou elektřiny pro rodinné a bytové domy, restaurace, hotely, veřejné budovy i průmyslové objekty.

       Mikrokogenerační jednotky

       Termínem mikrokogenerace označujeme proces kombinované výroby elektřiny a tepla pomocí zařízení - tzv. mikrokogeneračních jednotek, jejichž elektrický výkon nepřesahuje 30 kW. Hlavním produktem mikrokogenerace je teplo, vedlejším produktem je elektřina. V praxi se jedná o vysoce efektivní způsob vytápění a ohřevu teplé vody, při kterém je současně vyráběna elektrická energie pro vlastní spotřebu.

       Kde se mikrokogenerace vyplatí?

       • Rodinné domy, bytové domy, hotely, penziony, ubytovny, internáty
       • Nemocnice, kliniky, domovy pro seniory, ústavy sociální péče
       • Rehabilitační centra, lázeňská zařízení, kryté bazény, akvaparky
       • Školy, restaurace, administrativní budovy, obchodní domy a hypermarkety
       • Potravinářské, textilní, strojírenské a jiné průmyslové podniky
       • Zemědělské podniky, bioplynové stanice, skleníky, čističky odpadních vod, skládky


        Průkazy energetické náročnosti budov

        Průkaz energetické náročnosti budov (PENB) se díky novele zákona o hospodaření energií stává pro řadu domů nezbytností.

        Průkazy energetické náročnosti budov

        Průkaz energetické náročnosti budov (PENB) se díky novele zákona o hospodaření energií stává pro řadu domů nezbytností. Pro vystavení PENB máme potřebnou kvalifikaci, oprávnění i zkušenosti. A také něco navíc. Výbornou cenu a nabídku úspor do budoucna. Naší prací se snažíme přispívat k ekonomičtější, ekologičtější a pokrokovější budoucnosti. V případě zájmu Vám také rádi poradíme, jak vylepšit energetickou náročnost budovy a tím pádem i Váš účet za energii.

        PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV (PENB)

        Co to PENB vlastně je? Kdy jej budu potřebovat? Vyplatí se mi? 

        Co to vlastně je Průkaz energetické náročnosti budov neboli PENB?

        Průkaz energetické náročnosti budovy je dokument, který hodnotí spotřebu energií v budově. Vyhodnocuje energie potřebné k topení, ohřevu teplé užitkové vody, větrání, chlazení, klimatizaci či osvětlení. Domácí spotřebiče jakožto nepevnou součást budov PENB nezapočítává.

        Stupeň energetické náročnosti budovy se udává na škále od A po G. Písmeno A znamená energeticky nejšetrnější budovu, zatímco G nejméně šetrnou. Uživatel budovy si tak při její koupi, pronájmu nebo rekonstrukci může udělat jasný obrázek o potřebných nákladech na energie při jejím užívání.

        Proč vyžadovat PENB, kupuju-li nemovitost?

        Díky PENB získáte objektivní informace, která Vám pomohou zorientovat se v tom, kolik daný dům spotřebuje energie. Od toho můžete odvodit, jaké náklady na energie s sebou bydlení v takovém domě ponese. Rozhodujete-li se mezi více objekty, můžete je díky průkazům objektivně porovnat a rozhodnout se pro ten, který lépe odpovídá Vaším preferencím a finančním možnostem.

        Přinese mi držení PENB také nějaké výhody?

        Průkaz energetické náročnosti budovy kvalifikovaně vyhodnocuje energetickou náročnost nemovitosti. Výpočet energetické náročnosti budovy tak vytváří objektivní obrázek o provozních nákladech na energie pro Vás i potenciální pronajímatele nebo kupce, čímž v těchto případech přispívá ke zvýšení Vaší důvěryhodnosti.

        PENB pomáhá odhalit nadměrnou spotřebu energie. Pokud rekonstruujete nebo stavíte dům, výpočet energetické náročnosti výsledné budovy Vám odhalí její budoucí provozní finanční náročnost. Na základě zjištění můžete s naší pomocí zahájit kroky na její snížení. Lze očekávat, že ceny energií budou v budoucnu dále stoupat, proto při energetické úspornosti ušetříte. Administrativní poplatek za vystavení PENB i změny jím iniciované se Vám tím brzy vrátí.

        Držením PENB navíc naplňujete zákonnou povinnost (týká-li se Vás), a předejdete tak možnosti pokuty od kontrolních orgánů.

        Proč žádat Průkaz energetické náročnosti budov právě od nás?

        PENB zhotovujeme jednoduše, rychle a za příznivou cenu. Naše společnost se navíc snaží dokázat, že šetrnost k energetickým zdrojům je nejen možná, ale i výhodná.


         Individuální vývoj produktů

         Pro naše významné zákazníky domlouváme s našimi dodavateli speciální produkty - viz nově produkt "Družstevník", který byl určen prvně pouze pro SBD, ale od roku 2014 jej můžeme používat i na ostatní zákazníky.​

         Individuální vývoj produktů

         Pro naše významné zákazníky domlouváme s našimi dodavateli speciální produkty - viz nově produkt "Družstevník", který byl určen prvně pouze pro SBD, ale od roku 2014 jej můžeme používat i na ostatní zákazníky.

          


          Fotovoltaická elektrárna

          Nechcete odebírat elektřinu od drahého dodavatele? Vyrábějte si svoji vlastní. Investicí do fotovoltaické elektrárny můžete ušetřit významné částky a také přispět životnímu prostředí. Poradíme Vám jak na to.

          Fotovoltaická elektrárna

          Získejte větší energetickou nezávislost, zařízením vlastní fotovoltaické elektrárny. Naši poradci Vám pomůžou s veškerou problematikou týkající se výběru, zařízení a provozu Vašeho vlastního zdroje elektrické energie. Vybereme spolu nejlepší řešení konkrétně pro Váš dům.

          Zařízením fotovoltaické elektrárny šetříte jak své vlastní úspory, tak životní prostředí. Vaší peněžence pomůžeme uspořit také získáním dotace na zřízení celého fotovoltaického systému. Výše dotace se liší podle různých parametrů, ale získat můžete až 170 000,- Kč.


           Máte zájem? Napište nám.