O nás

Energetické dobro, udržitelný rozvoj.

Energetické dobro

Vzděláváme odbornou i širokou veřejnost a odstraňujeme mediální šum. Pro naše klienty přinášíme nejvhodnější řešení jejich energetických potřeb. Dohlížíme na pravidla hry. Tvoříme štít proti neetickému chování velkých dodavatelů a zbytečnému růstu nákladů.

Jsme Optimal Energy

Trvale udržitelný růst

Stabilní pozice na trhu​

Široká nabídka dodavatelů​

Bezkonkurenční produkty​

Vysoká odbornost​

Profesionální přístup​

Etické jednání​

Vzdělávání široké veřejnosti​

Management společnosti

Jednáme férově

Každý spolupracovník jedná vůči klientům, dalším pracovníkům a ostatním osobám vždy v souladu s obecně uznávanými pravidly etiky a slušného chování.

Dodržujeme zákony

Každý spolupracovník dodržuje obecně závazné právní předpisy České republiky.

Budujeme vztahy

Vize společnosti Optimal-Energy.cz, a. s., stanoví základní pravidlo chování všech jejích spolupracovníků. Všichni spolupracovníci se zavázali kodex dodržovat.

Pomáháme

Společenská odpovědnost souvisí s naší vizí udržitelného rozvoje. Charakteristikou našeho podnikání není jen touha po zisku, ale zejména vytvoření lepších sociálních a ekonomických podmínek ve společnosti.

finanční dar 40 000 Kč

Bethesda je nestátní neziskové zařízení pro seniory a je jedním ze 3 středisek Diakonie Církve bratrské.

Poděkování od organizace:
„Dobrý den pane inženýre,
ráda bych Vám poděkovala za milý e-mail, který nás potěšil při pondělním ránu. Velmi si vážíme Vaší pomoci a finanční částku bychom věnovali na nákup kompenzačních pomůcek – konkrétně zvedáku pro imobilní klienty a plachet, které jsou k určeny k manipulaci s pomocí zvedáku. Stávající zvedák nám dosluhuje a vhodných plachet máme akutní nedostatek.
Ještě jednou děkuji a přeji klidný den,
Mgr. Ivana Reicholdová
Vedoucí domova Bethesda“
http://www.cb.cz/diakonie/bethesda/

finanční dar 11 000 Kč

Diakonie ČCE pomáhá těm, kteří se v důsledku věku, zdravotního postižení či jiného ohrožení dostali do nepříznivé životní situace. 
https://www.diakonie.cz/

finanční dar 11 000 Kč

Zdravotní klaun je nezisková organizace s národní a mezinárodní působností, široce uznávaná pro svoji odbornost v oblasti využívání humoru ve zdravotnictví.
http://www.zdravotniklaun.cz/

finanční dar 14 000 Kč

Setkávání a inspirace
www.smba.cz/samba/

finanční dar

 • r. 2016 – 6000 Kč
 • r. 2017 – 13 000 Kč

Dar pro Nikolase Novotného, který prodělal ischemii části míchy a je odkázán na invalidní vozík.
http://chcinanohy.cz/

Finančním darem jsme přispěli k nákupu vozu pro Dětský domov a Domov pro seniory. Společnost AB-help zprostředkovává kontakt mezi neziskovou sférou a světem firem. 
http://www.abhelp.cz/

finanční dar 13 000 Kč

Konto Bariéry, od roku 1992 stěžejní projekt Nadace Charty 77, je první a dosud jedinou kontinuální sbírkou, které se více než dvacet let účastní desetitisíce dárců – svým pravidelným měsíčním příspěvkem pomáhají naplňovat a financovat program Konta Bariéry.
https://www.kontobariery.cz/home.aspx

 • Příspěvek nepálským dětem
  finanční dar 98 000 Kč
  Adoptovali jsme 5 nepálských dětí a přispěli jsme Nadaci Mezinárodních potřeb, která vyhledává dárce a s nimi podporuje vzdělání a duchovní péči pro stovky dětí v pěti rozvojových zemích světa.
 • Program Zdravá mládež
  finanční dar 40 000 Kč
  Finanční podpora křesťanských lektorů, kteří na školách přednášejí o důležitých etických otázkách. Témata přednášek: vztahy v rodině i kolektivu, sexualita, šikana, alkohol a jiné závislosti, Facebook a mnoho dalších.
  Lektoři nabízejí mladým možnost dalších setkání např. ve volnočasových klubech, kroužcích, a nespočetných formách dalších aktivit. Naše podpora umožňuje, aby se lektoři své činnosti věnovali profesionálně na plný úvazek.
  https://mezinarodni-potreby.cz/zdrava-mladez-v-cr

finanční dar 12 000 Kč


Časopis pro novou evangelizaci
http://www.milujte.se/

finanční dar 40 000 Kč
 
Hospic Anežky České je nejstarším střediskem Oblastní charity Červený Kostelec. Posláním Charity Česká republika je pomáhat lidem v nouzi. Hospic toto poslání naplňuje již od svého otevření v roce 1996 tím, že poskytuje komplexní péči těžce nemocným a umírajícím lidem.
 
Poděkování od organizace:
„Dobrý den pane předsedo, děkujeme za výbornou zprávu. Velmi si vážíme Vaší pomoci. Váš štědrý dar půjde na Mobilní hospic Anežky České, který již u nás působí 9 let a pomáhá nemocným, jejichž přáním je zemřít doma v kruhu svých blízkých. Kvalitní péče tedy může zajistit, že umírání nemusí být provázeno strachem, nesnesitelnou bolestí a utrpením. Je také řešením pro ty pacienty, pro které je kamenný hospic určitou bariérou. Přeji hezký den. Martina Kreidlová“
http://www.hospic.cz/

finanční dar 50 000 Kč

HledamBoha.cz, je nezisková organizace, která se snaží srozumitelně představovat křesťanství na internetu.
https://hledamboha.cz/

finanční dar 30 000 Kč

finanční dar 9 000 Kč

finanční dar 40 712 Kč

finanční dar 7 506 Kč