O nás

ENERGETICKÉ DOBRO, udržitelný rozvoj.

ENERGETICKÉ DOBRO

Vzděláváme odbornou i širokou veřejnost a odstraňujeme mediální šum. Pro naše klienty přinášíme nejvhodnější řešení jejich energetických potřeb. Dohlížíme na pravidla hry. Tvoříme štít proti neetickému chování velkých dodavatelů a zbytečnému růstu nákladů.

Jsme Optimal Energy

Trvale udržitelný růst

Stabilní pozice na trhu​

Široká nabídka dodavatelů​

Bezkonkurenční produkty​

Vysoká odbornost​

Profesionální přístup​

Etické jednání​

Vzdělávání široké veřejnosti​

Jednáme férově

Každý spolupracovník jedná vůči klientům, dalším pracovníkům a ostatním osobám vždy v souladu s obecně uznávanými pravidly etiky a slušného chování.

Dodržujeme zákony

Každý spolupracovník dodržuje obecně závazné právní předpisy České republiky.

Budujeme vztahy

Vize společnosti Optimal‑Energy.cz, a. s., stanoví základní pravidlo chování všech jejích spolupracovníků. Všichni spolupracovníci se zavázali kodex dodržovat.

Etický kodex

Garance kvalitní péče

Mýty a fakta

Zkušenosti a recenze

Věříme, využíváme, přinášíme

Jak pracujeme

Co si pohlídat před podpisem smlouvy

Pomáháme k finanční nezávislosti

Dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu

Pomáháme

Společenská odpovědnost souvisí s naší vizí udržitelného rozvoje. Charakteristikou našeho podnikání není jen touha po zisku, ale zejména vytvoření lepších sociálních a ekonomických podmínek ve společnosti.

Ve spolupráci s Unisavers, s. r. o., Best-LED, s. r. o., Dobrá Energie, s. r. o.


Další finanční příspěvek od Optimal Energy putoval do Klokánka.

Klokánek je projekt Fondu ohrožených dětí, jehož cílem je nabídnout dětem namísto ústavní výchovy přechodnou rodinnou péči na dobu, kdy se nemohou vrátit zpět do své rodiny, nebo dokud pro ně není nalezena trvalá náhradní rodinná péče (osvojení, pěstounská péče, svěření do výchovy třetí osoby).

Výběrem optimálního dodavatele ušetří Klokánek 300 000 Kč ročně na energiích. Od našich partnerů se podařilo zajistit finační příspěvky: 60 000 Kč od Dobrá Energie, s. r. o., 60 000 Kč od Best-LED, s. r. o., 70 000 Kč od Unisavers, s. r. o.

Za aktivitu děkujeme pražským kolegům Optimal Energy panu Bc. Janu Matyáskovi a panu Jaroslavu Šedovi.
http://www.fod.cz/nase-cinnost/klokanek

BabyBox
Tato organizace nejenže staví nové babyboxy a zajišťuje malým dětem lepší život, zároveň provádí i revize, servis a inovace všech stávajících babyboxů, aby bylo miminko v co největším bezpečí. Organizaci jsme darovali10 000 Kč a pomohli jí tak zřídit nový babybox ve Frýdku-Místku.
https://www.babybox.cz/

finanční dar 40 000 Kč

Bethesda je nestátní neziskové zařízení pro seniory a je jedním ze 3 středisek Diakonie Církve bratrské.

Poděkování od organizace:
„Dobrý den pane inženýre,
ráda bych Vám poděkovala za milý e-mail, který nás potěšil při pondělním ránu. Velmi si vážíme Vaší pomoci a finanční částku bychom věnovali na nákup kompenzačních pomůcek – konkrétně zvedáku pro imobilní klienty a plachet, které jsou k určeny k manipulaci s pomocí zvedáku. Stávající zvedák nám dosluhuje a vhodných plachet máme akutní nedostatek.
Ještě jednou děkuji a přeji klidný den,
Mgr. Ivana Reicholdová
Vedoucí domova Bethesda“
http://www.cb.cz/diakonie/bethesda/

finanční dar 11 000 Kč

Diakonie ČCE pomáhá těm, kteří se v důsledku věku, zdravotního postižení či jiného ohrožení dostali do nepříznivé životní situace. 
https://www.diakonie.cz/

finanční dar 11 000 Kč

Zdravotní klaun je nezisková organizace s národní a mezinárodní působností, široce uznávaná pro svoji odbornost v oblasti využívání humoru ve zdravotnictví.
http://www.zdravotniklaun.cz/

finanční dar 14 000 Kč

Setkávání a inspirace
www.smba.cz/samba/

finanční dar

 • r. 2016 – 6000 Kč
 • r. 2017 – 13 000 Kč

Dar pro Nikolase Novotného, který prodělal ischemii části míchy a je odkázán na invalidní vozík.
http://chcinanohy.cz/

Finančním darem jsme přispěli k nákupu vozu pro Dětský domov a Domov pro seniory. Společnost AB-help zprostředkovává kontakt mezi neziskovou sférou a světem firem. 
http://www.abhelp.cz/

finanční dar 13 000 Kč

Konto Bariéry, od roku 1992 stěžejní projekt Nadace Charty 77, je první a dosud jedinou kontinuální sbírkou, které se více než dvacet let účastní desetitisíce dárců – svým pravidelným měsíčním příspěvkem pomáhají naplňovat a financovat program Konta Bariéry.
https://www.kontobariery.cz/home.aspx

 • Příspěvek nepálským dětem
  finanční dar 98 000 Kč
  Adoptovali jsme 5 nepálských dětí a přispěli jsme Nadaci Mezinárodních potřeb, která vyhledává dárce a s nimi podporuje vzdělání a duchovní péči pro stovky dětí v pěti rozvojových zemích světa.
 • Program Zdravá mládež
  finanční dar 40 000 Kč
  Finanční podpora křesťanských lektorů, kteří na školách přednášejí o důležitých etických otázkách. Témata přednášek: vztahy v rodině i kolektivu, sexualita, šikana, alkohol a jiné závislosti, Facebook a mnoho dalších.
  Lektoři nabízejí mladým možnost dalších setkání např. ve volnočasových klubech, kroužcích, a nespočetných formách dalších aktivit. Naše podpora umožňuje, aby se lektoři své činnosti věnovali profesionálně na plný úvazek.
  https://mezinarodni-potreby.cz/zdrava-mladez-v-cr

finanční dar 12 000 Kč


Časopis pro novou evangelizaci
http://www.milujte.se/

DOBRÝ ANDĚL je systém, pomocí kterého mohou až desetitisíce dárců, Dobrých andělů, výrazně pomoci tisícům nemocných i relativně malými pravidelnými měsíčními příspěvky. Naše společnosti je do toho projektu zapojena od roku 2019. 

https://www.dobryandel.cz

finanční dar 40 000 Kč
 
Hospic Anežky České je nejstarším střediskem Oblastní charity Červený Kostelec. Posláním Charity Česká republika je pomáhat lidem v nouzi. Hospic toto poslání naplňuje již od svého otevření v roce 1996 tím, že poskytuje komplexní péči těžce nemocným a umírajícím lidem.
 
Poděkování od organizace:
„Dobrý den pane předsedo, děkujeme za výbornou zprávu. Velmi si vážíme Vaší pomoci. Váš štědrý dar půjde na Mobilní hospic Anežky České, který již u nás působí 9 let a pomáhá nemocným, jejichž přáním je zemřít doma v kruhu svých blízkých. Kvalitní péče tedy může zajistit, že umírání nemusí být provázeno strachem, nesnesitelnou bolestí a utrpením. Je také řešením pro ty pacienty, pro které je kamenný hospic určitou bariérou. Přeji hezký den. Martina Kreidlová“
http://www.hospic.cz/

finanční dar 50 000 Kč

HledamBoha.cz, je nezisková organizace, která se snaží srozumitelně představovat křesťanství na internetu.
https://hledamboha.cz/

finanční dar 30 000 Kč

finanční dar 9 000 Kč

finanční dar 40 712 Kč

finanční dar 7 506 Kč

finanční dar 108 000 Kč

Hospic sv. Alžběty poskytuje zdravotní a sociální služby. Nabízí paliativní hospicovou péči nemocným s nevyléčitelným onemocněním v preterminálním a terminálním stadiu nemoci a odbornou podporu jejich blízkým.
Jako jediný kamenný hospic na území statutárního města Brna, poskytuje potřebným komplexní hospicovou péči. Není-li možná péče o nemocné v domácím, pro ně přirozeném prostředí, zajišťuje ji na 22 lůžkách služby „kamenného“ hospice. Provozuje i mobilní hospicovou péči, ambulanci paliativní péče, prostřednictvím půjčovny pomůcek zajistí i potřebné vybavení pro pečující v domácím prostředí nezbytnými pomůckami, zajišťuje terénní odlehčovací službu a odborné sociální poradenství – z tohoto pohledu je Hospic sv. Alžběty v regionu ojedinělým zařízením svého druhu. Daná komplexnost a koordinovaná součinnost všech pracovišť hospice je pro klienty výhodou („pod jednou střechou“ jsou schopni řešit potřebné služby, které se často mohou měnit v čase dle vývoje celkového stavu klienta).

www.hospicbrno.cz

finanční dar 15 000 Kč

Byli jsme hrdým partnerem akce a nového projektu „Neztrácej naději“ zaměřeného na pomoc dlouhodobě nemocným.
Tato sportovní akce, na které se díky dobrovolným příspěvkům a finančním darům od partnerů, vybralo více než 41 000 Kč, se konala v Brně a my jsme hrdí, že jsme byli její součástí.

Také byste rádi přispěli na tento nadační fond? Více informací se dozvíte na jejich webových stránkách www.nfzdenkyfrybertove.cz