Mýty a fakta

Okolo naší firmy se šíří mnoho informací. Rozhodli jsme se je uvést na pravou míru.

 • Proč naši poradci podepisují konkurenční doložku.

Konkurenční doložku má většina společností, které poskytují know-how pro vybudování vlastního podnikání. Jedná se nejen o náš obor, ale i o oblast finančního poradenství či realitního byznysu např. Partners, Remax,… i případy franšízových řešení.

Už přes 12 let shromažďujeme know-how od dodavatelů, klientů a poradců. Stálo nás to desítky milionů korun a nechceme naše tvrdě nabyté znalosti a dovednosti darovat konkurenci, která často nemá vizi ani principy ENERGETICKÉHO DOBRA (tzn. vize vytvořená na základě naší dlouholeté spolupráce s Ing. Petrem Ludwigem) a jen se snaží získat co nejvíce peněz pro sebe, nikoliv dobro všech.

Proto doložku nyní každý náš poradce podepisuje na začátku spolupráce, tím se zavazuje k tomu, že bude pracovat pouze pro Optimal Energy a jeho dodavatele a to po dobu spolupráce a jeden rok po ukončení (verze smluv o spolupráci 2.xx od 2.6.2021; s novou legislativou budou všichni poradci přecházet na verzi 3.00 od 1.1.2022, která z této verze bude vycházet).

Optimal Energy se konkurenční doložkou zase zavazuje vyplácet poradci určitou provizi po celou dobu spolupráce a právě i jeden rok po ukončení smlouvy.

Konkurenční doložka chrání naši značku i ostatní poradce, klienty i manažery. Dříve se bohužel stávalo, že zaučení a zběhlí poradci vykrádali naše know-how: používali naše smlouvy, vycházeli z našich směrnic i školení, přetahovali poradce a zákazníky našim manažerům a zakládali si konkurenční společnosti.

 • Nejsme pyramida, ani letadlo.

Energetičtí poradci Optimal Energy dostanou provizi, když osobně realizují obchody u klientů a šetří jim energetické náklady. Pyramida je nelegální obchodní model, ve kterém je výdělek pracovníků závislý na přivedení dalších účastníků, kteří zaplatí vstupní poplatek. U nás ovšem poradci vydělávají jedině, když pomáhají klientům.

Naše firemní strategie a procesy jsou inspirované funkčními systémy. Snažili jsem se vybrat a zkombinovat to nejlepší pro dlouhodobý růst. Najdete u nás manažery, obchodníky – úspěšné generální reprezentanty a další pozice jako jsou produktoví specialisté, analytici, naceňovači, asistentky, focusátoři produktů.

V Optimal Energy máme: 

 • Profesionální obchodníky (generální reprezentanty), kteří klientům šetří peníze. Kariérní růst našich poradců je nastavený podobně jako ve financích či realitách. Naši profesionální obchodníci se starají i o obce a velké korporátní klienty, kterým šetří i desítky milionů korun. 
 • Pokud se poradce rozhodne pro manažerskou práci, prochází vzděláváním, které se zaměřuje na HR a vedení lidí. Na naši leadership akademii následně navazuje profesní manažerské vzdělání MBA.
 • Než se poradce rozhodne, jakou cestou se vydá, musí se náš obor naučit a dobře mu rozumět, aby si uměl vydělat 30 000 Kč několik měsíců po sobě. Straníme se systémů, kde ti, kteří přijdou do firmy, musí jen vodit nové lidi.

 • Jak zajišťujeme kvalitu našich poradců.

Hlavním kritériem výběru poradců je charakter, etika (požadujeme čistý rejstřík trestů, ten již od roku 2021 prověřuje živnostenský úřad při zakládání živnosti, tedy u nových OSVČ není nutnou součástí smlouvy) a svéprávnost daného člověka (viz Etický kodex).

Zaměřujeme se na uchazeče, kteří mají “drive” a chuť něco ve svém životě změnit. Souzní s naší kulturou a principy win win win (poradce, klient i Optimal Energy), chtějí dělat v oboru dlouhodobě a poctivě. Jsou ochotni se vzdělávat a pracovat na sobě. 

Dále je pro nás velmi důležitá prvotní fáze zaškolování v Kurzu energetické gramotnosti, během které se nováček rozhodne, zda s námi chce spolupracovat, zda chce pracovat na plný úvazek nebo hledá jen přivýdělek. Pokud nesplní závěrečný test a není doporučen manažerem regionální kanceláře, která zadává do systému případnou smlouvu o spolupráci, spolupráci nenavážeme.

Ze začátku samotné praxe při přímé spolupráci s klientem všechny analýzy zpracovává poradcům speciální Analytické oddělení. Nový poradce tak konzultuje jednotlivé případy se zkušenějším kolegou či kolegy. Tím chráníme klienta a sám poradce díky supervizi roste.

Abychom si udrželi dobré jméno, kontrolujeme i kvalitu práce našich zaškolených poradců. Jedna z variant kontroly práce poradců a manažerů spočívá například v mystery shoppingu. Fiktivní klient osloví poradce s poptávkou po jeho službách a komplexně hodnotí práci poradce (kvalita nabízených služeb, rychlost, komunikace, přístup, zaslané kalkulace). Tak odhalíme problémy, o kterých poradce může i nemusí vědět. 

Příklad výstupů z mystery shoppingu:

Postupně si energetický poradce dodělává další kurzy, jako je Akademie Jak začít a Akademie Jak na firmy, kterými dále prohlubuje své znalosti a zvyšuje svou profesionalitu. Dále navazují detailní kurzy pro sekundární produkty (fotovoltaické elektrárny, LED, …), profesní vzdělávání BBA, nebo manažerské leadership akademie a profesní vzdělávání MBA. Pro ty nejlepší je zde i doktorské vzdělávání DBA a Dr.

Po získání potřebné praxe se poradce rozhoduje, zda chce jít cestou generálního reprezentanta (dělat vlastní obchody) nebo cestou manažera (vodit další nováčky, zaškolovat je a řídit je). Vyzkouší si zpravidla obě dvě činnosti, aby se mohl lépe rozhodnout, která cesta je mu bližší

Další informace o garanci kvality naleznete i na našem webu či odkaze Garance kvality – Optimal Energy (getmore.cz).

 • Nejsme aukční společnost. Jsme prostředníkem mezi zákazníkem a dodavatelem.

Rozdíl mezi námi a aukčními společnostmi je především ve smlouvách a způsobu vybrání dodavatele.

Aukční společnosti často používají smlouvy, které se neřídí klasickým občanským zákoníkem (od smlouvy nelze odstoupit a za porušení klient okamžitě platí sankce). U nás v určité době od smlouvy odstoupit lze.

Dalším rozdílem je, že zákazník nemá přehled o dodavatelích, mezi kterými aukční společnosti vybírají. Tyto společnosti mají většinou svého výhradního dodavatele, kterého doporučují zákazníkům plošně.To znamená, že mezi dodavateli nevybírají toho nejvhodnějšího. Případně aukci může vyhrát dodavatel s nejnižší cenou, ale bez odpovídajících zkušeností a zázemí. Zákazník se pak domáhá vrácení záloh či bojuje s neprofesionalitou služeb.

U nás se poradce sejde se zákazníkem, zjistí jeho potřeby a představy a na základě informací vypracuje analýzu, ve které jsou vypsání prověření a nejběžnější dodavatelé včetně cen, které by po přechodu platili. 

Každý klient může mít srovnání jiné, záleží na jeho preferencích a požadavcích. Zkušený generální reprezentant, nebo analytické oddělení vyhodnotí preference klienta a na základě nich připraví nabídku (analytik má určitou možnost nastavit tyto preference). Je potřeba si uvědomit, že v jeden okamžik běžně bývá jen u jednoho dodavatele platných několik desítek ceníků, které na trhu teoreticky jsou a je možné je dát do srovnání. Ale takové srovnání by bylo na několik desítek stran a ztrácelo by smysl a přehlednost.

Využíváme tedy svých více jak 12 letých zkušeností a vybíráme jen relevantní dodavatele a ceníky. Změna dodavatele totiž není jen o ceně. Je nutné zvážit i back office dodavatele, jeho služby, jak vrací zálohy, jak se chová ke klientům – které získal na akviziční ceníky, jak je vnímán a hodnocený ERÚ – viz případné sankce atp. ERÚ eviduje stovky dodavatelů – Eru – vyhledávač licencí.

Až si zákazník dodavatele vybere, Optimal Energy vše vyřeší za něj – odhlášení od starého dodavatele, přihlášení k novému apod.

Výhodou tedy je, že se zákazník o nic nemusí starat a přesto získá nejvhodnějšího dodavatele. Nezapomínejme ale na to, že změna dodavatele je jednou ze součástí projektů MZÚ a nemusí být tou hlavní službou z hlediska dlouhodobé úspory.

 • Kolik v Optimal Energy pracuje lidí.

Pro Optimal Energy pracuje zhruba 1 400 lidí, kteří k němu mají různý vztah. Jsou to poradci, externí analytici, asistentky, produktový specialisté a 21 zaměstnanců.

Pro pár stovek externích poradců je ovšem Optimal Energy jen doplněk businessu. Někdy to jsou samospotřebitelé tzn. poradci, kteří pomohli sobě, rodině a přátelům. Někdy naši externí poradci dávají klientům ceny s nízkou marží, nacení třeba celé své portfolio a je to pro jejich klienty spíše poděkování a laskavost navíc k jiným službám…

Okolo 150 poradců pravidelně jezdí na naše měsíční akce a vzdělávají se.

Vyšší desítky poradců již dosáhli plné profesní kvalifikace a jsou i k ruce dalším svým kolegům jako naceňovači, produktoví specialisté nebo odborníci na fotovoltaické elektrárny (dále i FVE), LED osvětlení apod.

 • Jak probíhá nábor prodejců.

Vybíráme si uchazeče, kteří mají svou vnitřní etiku nastavenou stejně jako my, viz naše vize ENERGETICKÉHO DOBRA.

Vyhledáváme osobnosti, které mají “drive” a chuť měnit aktivně svůj život, souzní s naší kulturou a principy win win win (poradce, klient i Optimal Energy) s chtějí pracovatv oboru dlouhodobě

Hledáme kolegy, kteří jsou ochotni se vzdělávat a pracovat na sobě – nedáváme nikomu peníze za hodinu práce, ale jen za výsledky = úspory klientům

Každý vyškolený manažer na základě vlastních kontaktů, doporučení od svých klientů, nebo poradců hledá vhodné kandidáty, pokud chce v dané oblasti rozšířit svůj tým.

Optimal Energy má tyto procesy popsané ve vzdělávacím systému (Úvodní školení je v Jak na firmy a podrobněji se mu věnuje Leadership akademie I, navazuje LA II a MBA). Jedná se o doporučení, od kterého je možné se někdy odchýlit a zkusit jiné cesty. V poslední době manažeři zkoušeli  inzerci, sociální síť LinkedIn. Nejsou to firmou doporučené a vyzkoušené metody, je to vše na plné odpovědnosti manažera.

Každý nováček získá svého manažera, který ho provází celou jeho kariérou, je mu vždy k dispozici, učí ho a pomáhá mu dosáhnout cílů.

Nejdůležitější pro nás i nováčka je účast na prvotní fázi zaškolování (tzv. Kurz energetické gramotnosti), během které se rozhodne, zda s námi chce spolupracovat a jakou měrou. Pokud ale nesplní test z výše uvedeného kurzu a není doporučen manažerem regionální kanceláře, spolupráci nenavážeme.

Souvisí s tématem výše: Jak zajišťujeme kvalitu našich poradců 

 • Jakou požadujeme minimální kvalifikaci od zájemce o práci v Optimal Energy.

Od každého nováčka požadujeme pouze výpis z rejstříku trestů. (Po dobu Covidu jsme tuto podmínku omezili, nováčci kteří si zakládají živnostenský list, jsou takto prověřování přímo Živnostenským úřadem; dále prověření bude řešit nová legislativa.)Nezáleží nám na vzdělání nebo praxi nováčka, protože máme nastavený komplexní systém vzdělávání. Řídíme se heslem, že každý člověk se může stát energetickým poradcem a my se mu v tom snažíme maximálně pomoci. Samozřejmě není možné, aby nováček pracoval samostatně, zejména po odborné stránce obstarává vše analytické oddělení.

Nově se Optimal Energy přizpůsobuje připravované legislativě, která by měla platit od roku 2022. V ní klademe vyšší důraz na zpětnou vazbu ze vzdělávání, a tak bude poradce po jednotlivých kurzech skládat test.

Nově jsme zavedli i testování z měsíčních aktualizačních seminářů (od 2/2021), kde se poradci dozvídají novinky z oboru atp.Kdo se aktivně neúčastní těchto akcí a neprokáže pochopení tématu v testu, přichází o certifikace ze školení Jak začít a Jak na firmy. Dále pak  nemůže růst v kariéře, ani čerpat příspěvky na vzdělávání, využívat firemní auto atp.

Pokud situace trvá více měsíců, přeřazujeme poradce do tzv. Klubu přátel , to znamená, že jim odebereme plnou moc pro zprostředkování obchodů.

Souvisí s tématem výše: Jak zajišťujeme kvalitu našich poradců

 • Přes jaké kanály oslovujeme nové uchazeče a na jaké uchazeče se zaměřuje.


Optimal Energy funguje jako administrativní centrála. Noví poradci přichází především přes doporučení klientů a poradců

Nábor nových poradců je především odpovědností manažerů, ti často oslovují finanční a realitní poradce, se kterými má naše podnikání velkou synergii. (Realitní makléři dělají většinou naši práci zadarmo v rámci přepisu energií.)

Z marketingových kanálů nyní testujeme především LinkedIn, Sklik a doplňkově i Facebook a Instagram.

 • Jaká je vize Optimal Energy?

ENERGETICKÉ DOBRO

Vzděláváme odbornou i širokou veřejnost a odstraňujeme mediální šum.

Našim klientům doporučujeme i přinášíme nejvhodnější řešení energetických potřeb.

Tvoříme štít proti neetickému chování dodavatelů a zbytečnému růstu nákladů.

 •  

 

 • Cílíme díky využíváním sociálních sítí na mladé lidi?

Snažíme se na sociálních sítích zaujmout potenciální klienty a spolupracovníky. Vnímáme je jako doplňkový kanál a další místo sebeprezentace, ovšem reklamně a systematicky s nimi zatím nepracujeme. Ročně se nám přes ně ozvou spíše jednotky lidí.

Komunikaci ohledně přijímáním nových kolegů delegujeme na manažery, kteří sociální sítě mohou využívat . Průměrný věk našich spolupracovníků je 42.

 • Naše pracovní smlouvy obsahují řadu pokut, které mohou dosahovat i stovek tisíc korun. Proč jsou sankce tak přísné?

Myslíte pravděpodobně smlouvy o spolupráci s našimi poradci a manažery. Hlavními důvody, že ve smlouvě o spolupráci máme řadu pokut jsou:

 • Chceme zajistit, že se naši poradci budou chovat korektně
 • Vyšší pokuty a sankce mají odradit nepoctivé poradce.
 • Další inspirací pro sankce a pokuty byly smlouvy z realitního a finančního poradenského trhu, který už před 10 lety měl lepší legislativu a větší zkušenosti.
 • Smlouvy upravujeme na základě zkušeností a případů, které se nám dějí. Dovolujeme si uvést pár příkladů:
  • Poradce záměrně používal staré smluvní vzory, kde byly nižší ceny ze starších období. Smlouvy byly mezi naším dodavatelem a klientem uznány za platné a náš dodavatel tak přišel k velké újmě, protože energie za staré ceny nebylo možné tak levně koupit.
  • Poradce nabízel kolegům poradcům spolupráci na dalších , často velmi neseriozních businessech – investování do robotů,, investice do diamantů, půjčování peněz, apod. Všechny doprovodné aktivity vedly k poškození nás, klientů i poradců.
  • Porušování konkurenční doložky, více v samostatné části (viz výše).
 • Kolik takové pokuty a úroky z prodlení dělají za rok 2018, 2019, 2020?

Smlouvy o Bonusech a Malusech jsou specifické, a proto je uzavřelo nad rámec Smlouvy o spolupráci jen 5 % našich nejlepších či doporučených poradců a manažerů. Dále je třeba uvést, že výše bonusů násobně převýšila výši uplatněných Malusů.

Ostatní pokuty ze standardních Smluv o spolupráci jsou vůči obratu Optimal Energy zanedbatelné 2 promile. Jak bylo uvedeno v odpovědi na otázku níže: Kolik pokut za rok rozdáte a kolik za to inkasuje společnost peněz? Kolik procent to dělá z celkového obratu?

Navíc výše uvedený systém už neopakujeme a v novém projektu OPEN CZ, a.s. už žádné Malusy nejsou, poradci i manažeři se kvalifikují až po tom, co ukážou, že umí přivést zákazníky s objemem spotřeby převyšujícím 5 GWh (asi 200 rodinných domů).

 • Za co jsou nejčastěji udělovány sankce a pokuty?

Nejčastější sankcí v období 2018–2020 byly pokuty za přihlášení se na seminář, na který se pak poradce bez omluvy nedostavil. Vzhledem k tomu, že jsme pro něj zajistili jídlo a další občerstvení, chtěli jsme náklady na jídlo zaplatit, ovšem jednalo se o zhruba 200 Kč částky.

Ojedinělou sankcí byly pokuty za porušení konkurenční doložky, o kterých jsme psali výše. Jednalo se o jednotky případů, které skončily u soudu a poradci museli zaplatit. 

 • Jakou máme fluktuaci zaměstnanců?

Fluktuace našich zaměstnanců je velmi nízká, za 5 let odejdou zhruba  1 až 2 kolegové Důvodem bývá odchod do důchodu, nebo chuť zkusit něco jiného.

Snažíme se našim kolegům nabídnoutmaximum benefitů včetně akcií, aby třeba po 15 letech práce u nás měli majetek, který jim pomůže zajistit se na důchod a pomocí dividend vytváří pasivní příjmy.

Pokud rozšíříme otázku i na poradce, tak ročně ukončíme spolupráci s nižšími jednotkami. Důvodem je plánované ukončení podnikání, dlouhodobá neaktivita, nebo spekulativní a podvodné jednání.

 • Proč končí některé naše ukončené spolupráce u soudu?

Za dobu naši existence k soudu došlo jen několik případů. Důvody bývají dva:

 • Poradce porušuje opakovaně  smluvní závazky, které podepsal na začátku spolupráce. 
 • Poradce nerespektuje konkurenční doložku, která funguje jako pojistka pro nás i pro poradce. Za řešení má odpovědnost ředitel dané obchodní sítě, který se nejdříve snaží o smírné řešení.

Ovšem pokud poradce přestane porušovat smlouvu a jde o nerozvážnost, nebo jen omyl, většinou situaci řešíme pokáráním a výstranou. Pokud máale takový přístup, že je smlouva nevymahatelná, ať se s ním soudíme, tak nám bohužel nedává jinou možnost. Zašleme mu předžalobní výzvu, aby se zdržel protiprávního jednání a pokud v něm pokračuje, necháme spor rozhodnout soud.

 • Za co vše máme v Optimal Energy sankce a proč?

Sankce máme ve smlouvách uvedené v případě, kdy při nedodržení smlouvy  dochází ke škodám. Například kvůli nasmlouvaným dodávkám elektřiny, plynu a sekundárních produktů u našich dodavatelů. Sankce ovšem vymáháme od poradců v případě, že je na takové jednání i několikrát poradce a oni v něm dále pokračují.

 • Například poradce sepíše se zákazníkem individuální obchod a náš dodavatel na základě jeho pokynu na burze nakoupí za sjednanou cenu komoditu. Poradce si nepohlídá dokumentaci (třeba nepodepíše se zákazníkem smlouvu atp.), a tak našemu dodavateli vznikne škoda a musí třeba komoditu prodat zpět na burzu se ztrátou, kterou my musíme uhradit. Zde se ale jedná o seniorní poradce, kteří mají za sebou stovky hodin školení, tedy jde opravdu o závažné porušení procesů a nedbalost – určitě se toho nováčci bát nemusí.
 • Dalším příkladem je to, že vybraný dodavatel po nás požaduje udržení zákazníků – neboli retenci. Retence znamená, když klient podá výpověď a dodavatel po nás požaduje zjistit důvod výpovědi a pokusit se zákazníka získat zpět. Pokud do měsíce nezadá poradce aktivitu o zkontaktování zákazníka do systému, tak mu hrozí sankce za neprovedenou retenci
  • Jen pro informaci, neřešíme její úspěšnost, ale to, že poradce udělá hovor a snaží se situaci řešit. Poradci mají udržovací provizi za to, že s klienty udržují komunikaci a starají se o ně. Často jde při retenci jen o to, že zákazníkovi zavolá jiné   call centrem a nabídne jim zdánlivě lepší cenu. Pokud to ale poradce klientovi nevysvětlí a rentci zanedbá, dochází k poškození klienty, poradce i dodavatele a za to je pak udělena sankce podle spotřeby zákazníka..
 • Jak již bylo naznačeno v odpovědi Naše pracovní smlouvy obsahují řadu pokut, které mohou dosahovat i stovek tisíc korun. Proč jsou sankce tak přísné?, není dovoleno rušit klientům smlouvy a nahrazovat je novými – jen za účelem maximalizace provize.
 • Naši poradci musí dodržovat utajení informací klientů, viz tajná data našich dodavatelů. Příkladem takových dat je:
  • za kolik mají dodavatelé nakoupeno na burze, 
  • informace o klientech (GDPR), 
  • případně interní know-how firmy, které nám dává konkurenční výhodu.
 • Ve Smlouvě o spolupráci je zachycen směr, kterým se ubírá legislativa EU ohledně zneužití práva. Jelikož je to pro laika velmi obecné, snažíme se uvádět více příkladů a pokuty neschovávat a spíše je vystavit, protože věříme, že naše smlouvy by měly poradce edukovat a ukázat kudy cesta nevede.

Poslední nutnou součástí toho, aby systém fungoval, je právo sankce vymáhat, pokud jde o opakované porušení atp. Většinou to ale končí domluvou a pokáráním. 

Máme ale i pár případů, které končí trestním oznámením a jedná se o podvody velkého rozsahu. Například v roce 2017 se záhadně v naší standardní smlouvě o spolupráci s panem Ing. Liborem Janíčkem – zastupujícím společnost IMMOBILIEN CZ, spol. s r. o. objevilo několik nových odstavců. Například, že když skončí tato smlouva, tak mu zaplatíme 5 mil. Kč. atp. Právě na toto téma probíhá spor.

 • Kolik pokut za rok rozdáme a kolik za to inkasuje společnost peněz? Kolik procent to dělá z celkového obratu? 

Podle dat z účetnictví za období 1. 1. 2016 až 24. 7. 2021 se jedná asi o 

 • 3,2 % z obratu Optimal Energy;
 • z toho 0,25 % jsou pokuty a sankce (konkurenční doložka atp.);
 • 2,95 % Malusy, viz vysvětlení níže (většinu částky jsme nevymáhali).

Příloha v účetní závěrce za rok 2017 píše, že jde o 14,8 milionů Kč. 

Viz.: Výše a povaha jednotlivých položek výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým objemem nebo původem.

Výnosy – účet 644 – smluvní pokuty a úroky z prodlení – obrat 14 822 935 Kč

Ve prospěch těchto výnosů jsou účtovány smluvní pokuty vyplývající z aktuálních znění Obchodních smluv uzavřených s externími obchodními zástupci, kteří se zavázali svým podpisem této smlouvy k zajištění sjednání určité výše obchodu za přesně stanovenou výši provize. Při nedodržení smluvní výše uzavřených obchodů je využívána klauzule o vyúčtování „Malusu“, tj. pokuty za nedodržení smluvního ujednání o výši uzavřených obchodů tj. v podstatě za neplnění dané smlouvy.

Výše uvedený obrat 14,8 mil. Kč ze smluvních pokut je pouze smutným číslem v účetní závěrce. Museli jsme ho zahrnout do našeho účetnictví, ale pokuty jsme ve většině případů nevymáhali. Ty, které jsme požadovali proplatit, nám nebyly většinou placeny z “peněz poradců” – ale hlavně z dalších provizí, z kvalifikací, soutěží, odměn atp., které jsem poradcům vypsali.

U zaplacení Malusů z “peněz poradců” se jednalo cca o 7 %. Bylo to z toho důvodu, že tito poradci nechtěli využít možnost neplatit Malusy penězi a odmítli další spolupráci. Většina poradců své Malusy uhradila, nebo uhradí ze soutěží a kvalifikací nad rámec standardních provizí.

Bonusy i výše zmíněné Malusy vychází z nadstandardních smluv akcionářských dohod – na podílu z Dobré Energie”, které jsme uzavřeli v rámci let 2014 až 2016 v rámci počáteční fáze projektu Dobrá Energie. Tyto smlouvy byly nad rámec standardních Smluv o spolupráci (SP) a netýkaly se nováčků. Poradci a manažeři měli zdarma možnosti získat podíl na hodnotě dodavatele, kterého s námi budovali nad rámec všech provizí, příspěvků a soutěží. Bylo to poprvé, co někdo umožnil takové výhody a poradci a manažeři peníze skutečně dostali a přišli si tak na desítky milionů Kč.

Po tom, co nám mnoho předchozích dodavatelů odmítlo platit udržovací provize a Optimal Energy přišlo o desítky milionů Kč ročně (Armex Energy, RSP Energy, 3E – stále probíhá soud, …), tak jsme se rozhodli v Dobré Energii zajistit udržovací provize na úrovni akcionářských práv. Stali jsme si i minoritními akcionáři v projektu. Protože aby měl projekt šanci dostat se do ziskové fáze, bylo nutné jej vybudovat nad určitou velikost, a tak jsme uzavřeli výše zmíněné smlouvy. V rámci motivace našich poradců a manažerů jsme vyhlásili možnost získat Bonusy za splnění business plánu (třeba do 2–3 let přinést zákazníky v objemu 7-10 GWh). 

Příklad ujednání o cílovém objemu ze smlouvy.

Jelikož ale bylo nutné dobře plánovat nákupy (komodit, cashflow, zdroje na provize atp.), tak bylo zásadní, aby se dané business plány dodržely. Zajistili jsme tedy i tzv. Malusy. Například pokud by poradce nedonesl obchody v objemu ani 3,5 GWh do 2 let ve výše zmíněném příkladu, tak by platil Malus 105 000 Kč (jedná se asi o 2 rodinné domky týdně – práce na 1 den v týdnu).

Matematika byla taková, že poradce – obchodník svoji vlastní prací při dodržení plánů získal jednotky mil. Kč a při nedodržení ani poloviny plánu musel zaplatit kolem 125 000 Kč. Jednalo se tedy o poměr asi 1 : 10–20. Podobně to měli i manažeři, jen jejich plány byly vyšší. Vyšší bonusy co manažeři získali za Dobrou Energii jsou v průměru 15 mil. Kč a maximální Malus pro tyto výkony byl 0,5 mil. Kč – zde byl poměr reálně 1:30. 

Příklad: jak je vidět, Malus měl vlastní kapitolu a byl napsán i tučně

Mrzelo nás, že i přes naši pravidelnou práci s účastníky (měsíční připomínání a pravidelné porady , další porady a konzultace s manažery, včetně desítek nových “doháněcích” individuálních business plánů, … ) byli tací, kteří nepracovali pravidelně a nechávali jejich splnění napozději. Na příloze číslo 4 níže je vidět, jak byly business plány rozděleny v čase a když někdo průběžně neplnil, měl Optimal Energy možnost mu účtovat částečný Malus, aby si poradce uvědomil, že musí přidat, dohnat plán a dostat tak peníze zpět.

v příloze číslo 4, byl podrobně rozepsán business plán:

Ještě jsme udělali i to, že:

 • Když více kolegů zásadně neplnilo, tak jsme jim prodloužili možnost splnit plán až o 1 rok
 • Následně jsme jim ještě dali možnost ze smlouvy odstoupit a tím navýšit bonus jejich manažerovi, který se s nim pak dělil (Dohoda o podílu na Bonusu manažera) a měli další 3 roky na splnění business plánu (v součtu 7 let). 
 • Dále jsme vyhlásili několik soutěží a motivací, aby si poradci Malusy mohli nejen zaplatit, ale odnesli si ještě větší prémie a byli tak výrazně v plusu. To vše nad rámec standardních provizí. 
  • Příklad: poradce měl Malus 100 000 Kč, za 6 měsíců kdy probíhala soutěž měl 2x takové provize, tedy si vydělal 150 000 Kč. Optimal Energy mu vyplatil 50 000 Kč a těch 100 000 Kč započítal vůči Malusu.
 • Na začátku roku 2021 bylo stejně několik kolegů, kteří závazek nesplnili. Dali jsme jim tedy odklad do 15. 7. 2021. Ten kdo v květnu a červnu 2021 dovedl klienty alespoň v hodnotě 125 MWh (asi 4 rodinné domky za 2 měsíce – práce na 2 dny), tak dostal další odklad a možnost vydělat si nad rámec provizí v nové projektu OPEN CZ. Navíc jsme od 1. 3. 2021 až 30. 6. 2021 vypsali vysoké obchodnické i manažerské bonifikace nad rámce standardních provizí. Celkově se mezi pracovité poradce a manažery rozdělilo několik milionů.

Obecně lze tedy konstatovat to, že pokud Optimal Energy dala do smluv nějaké Malusy, tak 10x i 30x tolik nabídla zase jako “zhodnocení” Bonusem mezi ty, co dodrželi své smluvní závazky ohledně business plánů.

Dobrou zprávou je to, že většina poradců uspěla nebo pracuje na tom, že uspěje a rozdělí si mezi sebe vyšší desítky milionů Kč. Asi 15 % kolegů ale není aktivních (7/2021) a my už nevíme, co jiného dělat, jak jim pomoci závazku dostát. Těm, co mají nějaké překážky v práci, třeba jsou dlouhodobě nemocní, tak jsme Malusy odpustili. Těm co jsou jen nečiní, bohužel zatím pomoc neumíme. Je nutno i dodat, že nedodržené business plány Optimal Energy i Dobrou Energii poškodili násobně více, než výše uvedené Malusy. Museli jsme prodávat nespotřebovaný plyn zpět, neměli jsme pro něj zákazníky, nebylo možné správně plánovat dodávky, jejich financování, Optimal Energy v začátcích i hrozilo, že projekt bude muset za 1 Kč odprodat zpět majoritnímu akcionáři – Voragu, protože nedodržíme minimálně sjednané objemy a další věci již interní povahy, které nemůžeme sdílet.

Na toto téma plánuje v srpnu 2021 představenstvo a poradu vedení, aby se posoudily případy malusářů a spravedlivě se s nimi naložilo. 

Optimal Energy nechce žádné peníze a pokuty, chceme jen, aby poradci dodržovali smlouvy a přinesli slíbené GWh.

 • Společnost Optimal Energy měla podíly v Dobré Energii. Doporučovala tuto společnost klientům přednostně?

Pro upřesnění: Optimal Energy měla do 30.6. 2021 v Dobré Energii minoritní podíl a i po tomto období je Dobrá Energie dodavatelem v portfoliu Optimal Energy.

Hlavním produktem Optimal Energy není změna dodavatele, ale MODROZELENÁ úsporám. Co je hlavní myšlenkou projektu MODROZELENÁ úsporám? Vycházíme z tvrzení, že „halíře dělají talíře“ neboli že spoustou malých změn a opatření se dá dosáhnout značných úspor.

Změna dodavatele, pokud se v rámci tohoto projektu MZÚ vůbec realizuje, je jednou ze služeb. Hlavní úspory často vznikají na optimalizaci distribučních sazeb, sloučení elektroměrů, úspory na vodě, vytápění, osvětlení, případ fotovoltaických elektráren nebo i recyklaci vody (pilot) či výměnou staré chladničky. 

Vhodnými úspornými kroky ale práce poradce nekončí, protože naše vize je dlouhodobá, včetně pravidelného servisu a informování klientů o dalších možnostech úspor či služeb – úsporné lednice, štítky PENB, spořiče vody a úsporné sprchy, výměna kotlů, dotace atp.

Funguje to u nás tak, že poradce se sejde se zákazníkem, zjistí jeho potřeby a představy a na základě těchto informací vypracuje analýzu, ve které jsou vypsáni dodavatelé včetně cen, které by přechodem platili. My analýzu se zákazníkem probereme a on sám si zvolí, jakého dodavatele chce.

Preference zákazníků bývají různé. 

 • Pokud jde třeba o střední nebo velkou firmu, doporučíme naše partnery jako EPET, Pražskou plynárenskou, Lamu Energy, … ale můžeme v rámci podrobného energetického poradenství (ceny soutěžíme a děláme individuální nabídky), kde jsme placeni od dosažené úspory, nabídnout i další partnery, včetně majoritních dodavatelů.
 • Pokud chce zelenou energii, tak může jít do Pražské plynárenské.
 • Pokud si přeje dodavatele, který i těží plyn, doporučíme Lamu Energy.
 • Pokud chce dodavatele, který garantuje  lepší servis (máme přímé komunikační linie a společnou odpovědnost za strategii cen), tak doporučíme Dobrou Energii.
 • Pokud hledá menšího dodavatele, které si poradí i s většími technickými detaily či zvládneme lokální distribuce, doporučíme třeba Corastu, …
 • Pokud chce dodavatele, který má stejný ceník pro nové i současné zákazníky, nedělá žádné “akviziční” ceníky (aneb “když ptáčka lapají, hezky mu zpívají”) ale všem dá stejnou férovou cenu, opět bychom doporučili Dobrou Energii. 
 • Proč je u nás šetření ČOI? (2021)

Je to z toho důvodu, že na jednoho našeho poradce podala jeho klientka stížnost, kterou ČOI musí prošetřit, jak jí to zákon ukládá. Je to za dobu našeho působení (od roku 2010) jediný případ a to máme přes 130 000 klientů. (Podle výroční zprávy za rok 2020, ČOI provedla přes 17 500 kontrol a u každé třetí kontroly „něco našli”.) Zmíněný poradce je u nás vnímán jako poctivý a pracovitý člověk, který s námi spolupracuje přes 8 let, má v portfoliu pár vyšších set klientů a nebyla na něj nikdy žádná stížnost. 

Nemáme ještě výsledek šetření. Věříme, že vše se vysvětlí a nebudeme muset proti poradci vznášet nějaké represivní opatření, nebo mu ukončovat spolupráci, protože Optimal Energy si velmi zakládá na Etickém kodexu a charakteru svých poradců. S ČOI plně spolupracujeme a jak vše skončí, můžeme vás zde informovat. (poslední aktualizace 22.7. 2022)

V textu je uvedena i paní analytička, ale to je jen z důvodu, že i přes vysokou odbornost poradce, i tak využívá analytické oddělení, aby jeho klienti měli ty nejlepší služby.

 • Společnost nabízí svým spolupracovníkům akcie. Jak proběhlo jejich ohodnocení?

Jejich hodnocení proběhlo tak, že jsme je zadali soudnímu znalci, který určil jejich hodnotu a dal nám i predikce pro další období, na základě výše zprostředkované produkce. Máme tedy k hodnotě akcií oficiální znalecký posudek i s razítkem soudního znalce. Další hodnocení připravujeme ve spolupráci s burzou PXE start – jelikož jsme 9. 7. 2021 podepsali memorandum o vstupu na Burzu. 

Memorandum je opět interním dokumentem a nemůžeme jej celý zveřejnit.

Chceme následovat firmy jako Pilulka, Karo, nebo eMan a umožnit i dalším investorům, aby nám pomohli budovat Optimal Energy a plnili s námi vizi ENERGETICKÉHO DOBRA, třeba nejen pro ČR.

 • Jsou vypláceny dividendy? Jaké další výhody vznikají nákupem akcií u Optimal Energy?

Ano, dividendy jsou vypláceny již řadu let. Je to jediný pasivní příjem, který Optimal Energy nabízí. Více najdete v rozhodnutí zejména červnových valných hromad ve sbírce listin na justici.

Nákup akcií je v Optimal Energy velmi vzácná věc – málokdo je chce prodat. Většinu akcií získávají naši akcionáři za práci – viz kariérní stupně GRIV a výše, T7 a výše + ostatní v rámci balíčku loajality. 

Pokud chce poradce koupit akcie, musí si možnost koupě zasloužit. Slouží k tomu tzv. “Balíček loajality”, který je nadstavbou Storno fondu. Poradce si odkládá ze svých provizí třeba 5–15 % a z nich si spoří na akcie. Až naspoří 30 000 Kč (nováčci) – nebo 110 000 Kč (seniorní poradci– možné i opakovaně), tak pro ně Optimal Energy emituje akcie podle kurzu daného znalcem.

Následuje citace z Akcionářská práva | IN-SERVER, ponechány informace, které se týkají Optimal Energy:

Akcionářská práva

S akciemi je spojeno široké spektrum práv akcionáře, které záleží nejen na druhu akcie, ale i na podílu, který akcionář na společnosti vlastní. Nejčastěji se setkáváme s kmenovými akciemi, se kterými není spojeno žádné zvláštní právo. Méně se setkáváme s prioritními akciemi a výjimečně s akciemi se zvláštními právy specifikovanými ve stanovách.

Základní práva

Akcionář s jakýmkoliv druhem akcie má tyto základní práva:

 • Právo na řízení společnosti – spočívá v právu účasti na valné hromadě, hlasovacím právu, právu uplatňovat na valné hromadě návrhy a protinávrhy a požadovat vysvětlení
 • Právo na podíl na zisku – každý akcionář má právo na dividendu, pokud o rozdělení zisku formou dividendy rozhodla valná hromada nebo i bez rozhodnutí valné hromady, pokud je s akcií spojen pevný podíl na zisku. Dividenda se vyplácí bezhotovostně na bankovní účet, který akcionář sdělil společnosti
 • Právo na likvidační zůstatek – v případě, že valná hromada společnosti rozhodla o zrušení společnosti s likvidací, má akcionář právo na vyplacení likvidačního zůstatku po skončení likvidace

Samostatně převoditelná práva

Převodem akcie se převádějí i všechna práva s ní spojená. Některá práva, vyjma hlasovacího práva, lze převést na jinou osobu samostatně bez současného převodu vlastnictví akcie. Tato práva se převádějí smlouvou o postoupení pohledávky nebo jsou vtělena do samostatného cenného papíru (například kuponu). Mezi tato práva patří:

 • Právo na podíl na zisku
 • Přednostní právo na upisování akcií, vyměnitelných a prioritních dluhopisů
 • Právo na likvidačním zůstatku
 • Obdobná majetková práva určená stanovami

Prioritní akcie a akcie se zvláštními právy

S akcií může být spojeno přednostní právo na podílu na zisku nebo na jiných vlastních zdrojích nebo na likvidačním zůstatku. Akcie, s níž je spojeno toto právo, jsou prioritní akcie, a pokud není ve stanovách určeno jinak, není s nimi spojeno hlasovací právo.

Kvalifikovaná práva

Akcionář, který vlastní určitý podíl na základním kapitálu, má některá dodatečná práva a je tzv. kvalifikovaným akcionářem. Stává se jím akcionář, který má podíl na základním kapitálu:

≥ 5% u společnosti se základním kapitálem do 100 mil. Kč

Kvalifikovaná práva jsou:

 • Právo požádat představenstvo, aby svolalo valnou hromadu s pořadem jednání navrženým kvalifikovaným akcionářem
 • Právo požádat o zařazení určené záležitosti na pořad valné hromady
 • Právo podat akcionářskou žalobu, ve které se může domáhat náhrady újmy proti členu představenstva nebo dozorčí rady
 • Právo požádat dozorčí radu přezkum výkonu působnosti představenstva
 • Právo podat návrh na přezkoumání zprávy o vztazích

Práva užitečná pro minoritního akcionáře

Kromě základních práv existují i další práva, jejichž znalost je pro minoritního akcionáře důležitá

 • Právo žádat opis seznamu akcionářů akcií na jméno – hodí se, pokud akcionář chce zjistit, kdo další je akcionářem společnosti.
 • Právo exitu – pokud dojde k podstatnému zhoršení postavení akcionářů, mají právo požadovat odkoupení za přiměřenou cenu.
 • Právo odkupu – pokud ve společnosti je akcionář, který má právo vytěsnit ostatní akcionáře (vlastní více než 90% akcií), ale toto právo nevyužil, může akcionář žádat, aby od něj jeho akcie odkoupil podle postupu při povinném veřejném návrhu smlouvy.
 • Právo požádat o vydání kopie zápisu z valné hromady.
 • Právo domáhat se neplatnosti valné hromady.
 • Možnost domáhat se práva na dorovnání v případě vytěsnění akcionářů.”

Další neformální práva jako privátní konzultace s našimi řediteli back office a projektů (OPEN CZ,a.s., …) – za účelem zpětné vazby i objasnění interních informací pro akcionáře, možnost svojí prací pozitivně ovlivnit chod firmy, …pravidelné akcionářské newslettery, několikrát ročně aktualizovaná zpráva pro akcionáře, přehled nových akcionářů.

 • Kolik lidí si akcie pořídilo a za kolik?

Akcie vlastní cca 300 osob (údaj k 7/2021). Jak probíhalo rozdělování akcií:

 • Přes 55 % akcií firmy pan Jiří Bělohlávek rozdělil na základě kvalifikace v roce 2012. Kurz byl 1:2 – tedy se rozdělilo asi 1,1 mil. Kč základního kapitálu za 2.2 mil. Kč. 
 • Další 3 % se rozdělila v kvalifikaci v dalším roce
 • Následně většinu akcií získali poradci na základě naspořených balíčků loajality (odkládali si ze své “výplaty”), a pak si podle kurzu znalce koupili akcie. Jak postupně rostl kurz, tak akcie rostly na ceně. V roce 2020 byl například kurz stanoven na 1:110. Nejnižší kurz doporučený znalcem byl 1:112,5, ale vzhledem ke Covidu jsme byli velmi konzervativní a kurz se držel až do II. kvartálu roku 2021. S prodejem Dobré Energie kurz klesl na 1:70–75 a po vyplacení dividend může ještě krátkodobě klesnout. Jakmile se ale připojí produkce OPEN CZ, tak čekáme velké kurzové skoky. Při čisté produkci 200 GWh ročně, by měla hodnota společnosti růst o 150 až 250 mil. Kč ročně.
 • V rámci zvyšování finanční gramotnosti, pořádá Optimal Energy zdarma akcionářské semináře pro neakcionáře, kde několik hodin edukuje své nováčky. Pokud akcie chtějí a najde se někdo jiný, kdo je ochotný několik akcií prodat (akcie Optimal Energy běžně nikdo neprodává, je těžké je získat – viz naspoření přes balíček loajality může standardním poradcům trvat kolem 5 let), mají i možnost si koupit omezené množství akcií, nejčastěji 20 Kč základního kapitálu. Cílem této akce je to, aby si nováček nabyté dovednosti mohl zažít v praxi, účastnit se valné hromady, dostat dividendu, byl pozván na akcionářský velký seminář, dostával pravidelné newslettery a aby opravdu pochopil co to znamená být akcionářem a jak to celé funguje – spojení teorie a praxe. Pokud si to ale do 6 měsíců rozmyslí, může vrátit akcie a dostane i zpět své peníze – stalo se asi 2x v historii Optimal Energy.

Dále je vhodné ještě dodat, že: 

 • Dan Konečný nakoupil při mimořádné dražbě akcií v roce 2020 za více jak 10 mil. Kč kmenové a prioritní akcie společnosti (nebyl sám – koupili i další manažeři a poradci). Z toho je patrné, že pan Konečný věří firmě a chce velkou měrou přispět k její budoucnosti.
 • Optimal Energy své akcie i vykupuje – pokud to schválí valná hromada, nedávno jsme odkoupili akcie od svých poradců v kurzu cca 1:269. Cena často záleží i na rychlosti prodeje, objemu obchodu atp. Optimal Energy má pak povinnost do 5 let tyto akcie podle zákona prodat – viz případné mimořádné dražby.

V současné době (II. kvartál 2021) evidujeme poptávku vedoucích manažerů a seniorních poradců po akciích za desítky milionů korun– důvodem je zejména projekt OPEN, vyšší procenta pro rozhodování na valné hromadě a možnost řídit firmu a plánovaný vstup na burzu, kde se pak akcie budou prodávat už úplně jinak. Je tedy vidět, že o akcie je opravdu nadstandardní zájem.

 • Používáme při motivačních schůzkách a motivačních setkání prvky scientologie? 

Každý poradce má jasně daná doporučení ze vzdělávacího systému. Ten nemá se scientologií nic společného. Byl dokonce akreditován MŠMT jako rekvalifikační kurz

Doporučujeme našim poradcům i literaturu osobního rozvoje, audioknihy atp. Mezi doporučené tituly patří například: Robert Kiyosaki, Dale Carnegie, Petr Ludwig, Stephen Covey, Jack Canfield, apod.  Pro prohloubení našich obchodních a manažerských znalostí jsme využívali kouče Dragana Vujoviče, Jířího Švestku a společnosti HCA Brno a GrowJOB, školení etikety, školení oblékání od pana Milo Mahdalla. Hlavně ale většina managementu prošla MBA na UAM.

Největší smysl nám dává propojení praxe a studia v rámci profesního vzdělávání, nabízených například na University of Applied Management (UAM). Aby bylo studium efektivní, je vhodné nejdříve poznat sám sebe. Desítky našich poradců si procházeli kurz Rekonstrukce Identity. Jako doplňkový kurz k výše uvedenému vzdělávání někteří manažeři absolvují i Get2KnowMe® – Psychologická hra. Pan Dr. Mgr. Petr Pacher, PhD. MBA společně s panem Hlouškem je i spoluautorem Leadership akademie.

Je nějak Optimal Energy propojeno se scientologií?

Optimal Energy je nezávislá na světových náboženstvích a samozřejmě plně respektuje veškerá základní lidská práva, tedy i právo na libovolné vyznání. (Článek 15 odst. 1 Listiny každému zaručuje svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání včetně práva každého změnit své náboženství nebo víru, popřípadě být bez náboženského vyznání.)

Pokud bychom se měli ztotožnit s nějakou vírou, tak většina Optimal Energy je vlastněna lidmi, co jsou křesťany nebo uznávají křesťanské hodnoty. Například předseda představenstva pan Jiří Bělohlávek, či pan Aleš Zavadilík (významný akcionář) nebo Jan Benešík či Vojtěch Chaloupka (členové porady vedení) jsou praktikující křesťané. Křesťanské hodnoty zastává i pan Dan Konečný a Milan Hloušek z představenstva, David Kudláček a Jan Matyásko (členové porady vedení) a další desítky a možná i stovky našich kolegů. Nikdo z vedení společnosti není v scientologické církvi. Pokud je však někdo z našich zaměstnanců nebo poradců jiného vyznání, tak to plně respektujeme.

 • Můžeme najít projekty jako www.energyrevolution.cz, které jsou s Optimal Energy propojené? Proč někteří poradci zakládají dceřiné společnosti mimo Optimal Energy?

Každý v Optimal Energy má právo spolupracovat na IČ. Jestli zvolí formu právnické nebo fyzické osoby, Optimal Energy nijak neomezuje. Každý člověk je jiný, má jinou historii, vidění světa, zkušenosti, způsob, kterým pracuje atp.

Máme navaznou spolupráci i se středními/velkými finančně poradenskými společnosti, jejichž obraty jsou v řádech vyšších stovek milionů korun a Ti to dělají společně v rámci jejich dalších služeb s námi, podobně i realitní makléři, nebo firmy, které třeba opravují a prodávají kotle, hodně podnikatelům se náš produkt hodí do podnikání. Jejich klienti často zaplatí za produkty díky úspoře od nás méně.

Většina poradců neprodává produkty, ale sebe – tedy si budují kromě naší značky, i tu svojí. Lidé jdou za lidmi a my je rádi podpoříme. Optimal Energy je firma pro lidi.

Inspirovali jsme se i od franšízingových projektů, kde si každý franšízant může vybrat své podjméno. Podobně to mají například i realitní makléři.

 • Na kolik odhadujeme hodnotu Optimal Energy? Je to několik miliard?

Toto je interní informace, která je k dispozici pouze našim poradcům a akcionářům. Úzce navazuje i na mlčenlivost ohledně prodeje Dobré Energie firmě EPET (panu JUDr. Danielovi Křetínskému), tedy jistě chápete její citlivost vůči podepsané mlčenlivosti.

Hodnota, nejen naší akciové společnosti, se mění podle nabídky a poptávky, trhu a dalších kritérií. Její hodnotu je možné jen odhadnout pro dané období, jelikož se v čase mění. Viz naše průběžné akcionářské semináře a přednášky. Jiné to bylo loni, jiné je to dnes  a jiné to bude třeba za 5 let. 

Jakmile Optimal Energy vstoupí na burzu, bude informace o její hodnotě již veřejná.

Optimal Energy má velký potenciál v růstu hodnoty 

 • kultivace trhu – nová legislativa, které vyhovuje jejímu nastavení, 
 • boom fotovoltaických elektráren
 • projekty v pilotním režimu, jako jsou recyklace vody
 • možnosti přicházející legislativy – viz agregátor trhu atp. 
 • Projekt OPEN je 100% ve vlastnictví Optimal Energy, tedy i případný růst hodnoty Optimal Energy bude oproti Dobré Energii výrazně rychlejší i s tím, že se Optimal Energy rozdělí o desítky procent se svými poradci a manažery.
 • Optimal Energy donedávna vlastnil podíly ve společnosti Dobrá Energie. Za kolik je prodal Křetínského EP Energy Trading?

Tato informace je tajná – museli jsme podepsat mlčenlivost, ale plánujeme (koncem III. kv roku 2021) zveřejnit mimořádnou/mezitimní účetní uzávěrku, kde bude již takto transakce zaznamenaná a chceme vyplatit našim akcionářům i zálohu na dividendu, tedy z těchto dat bude snadné si udělat kvalifikovaný odhad.

 • Na sociálních sítích se Dan Konečný chlubí Teslou. Je to to auto, které máme podle zveřejněného účetnictví na leasing?

Optimal Energy většinu svého dlouhodobého majetku financuje. Hlídá si poměr cizího kapitálu, aby mělo v pořádku finanční výkazy atp. I když auto nebo kancelář koupíme za vlastní peníze, snažíme se v rámci 6 měsíců přejít na “zdravé” financování. Tedy jak kanceláře, tak auta se snažíme profinancovat na úrovni inflace, abychom mohli peníze použít dále pro rozvoj firmy (vylepšení informačních systémů; podpora prodeje, soutěže, financování provizí, než je proplatí dodavatel atp.). 

Nemáme žádného tichého společníka a nějaké investory v zádech. Na vše si musíme vydělat a růst ze svých vlastních peněz. 

Pan Konečný se svým týmem ušetřil desítkám tisíc klientům více než miliardu korun, a proto se podnikání pana Konečného rozšířilo i o developerskou činnost v oblasti nákupu, rekonstrukce a následného pronajímání činžovních domů, investice do startupů a investice do těžby kryptoměn. Pan Konečný tedy také využívá výhodného financování vozů, které umí sjednat Optimal Energy a své volné peníze raději s vyšším zhodnocením investuje. Vůz Tesla S předal dále do týmu a nyní využívá zejména Tesla X.

Navíc u nás má téměř každý profesionální poradce a manažer leasing placený z příspěvků na auta, tedy se to přímo nabízí, cashflow rozložit a pravidelně a stabilně pracovat. Optimal Energy občas vozy kupuje na sebe (zejména elektromobily) a již několik let je poradcům i manažerům dává k dispozici, a pak nabízí k odkupu za zůstatkovou hodnotu.