Distribuční sazby elektrické energie

Nevíte si rady s výpočtem ceny za odběr elektrické energie?

Základem je rozlišení dvou pojmů distribuční sazba a tarif (vysoký a nízký).

Distribuční sazba = profil využívání elektřiny v daném odběrném místě.

Tato sazba závisí na používaných elektrospotřebičích. Největší zastoupení v kategorii jednotarifní sazby mají domácnosti, které elektřinou jen svítí, využívají ji k vaření a napájení domácích spotřebičů, jako je např. lednice, pračka, myčka. Další sazby jsou potom určeny pro spotřebitele, které využívají přímotopy, akumulační kamna, bojlery a obecně náročnější elektrospotřebiče. Speciální kategorii potom tvoří chataři a řidiči elektromobilů.

Sazby pro domácnosti začínají písmenem D (D01d, D02d), sazby pro maloodběratele (právnické osoby případně fyzické osoby s IČ) začínají písmenem C, viz níže.

Vysoký a nízký tarif

Vysoký a nízký tarif jsou cenové hladiny, ve kterých můžete elektřinu během dne odebírat.

Vysoký tarif je účtován v jednotarifových sazbách  D01d, D02d, tzn., že s jednotarifní sazbou odebíráte elektřinu po celý den za stejnou cenu a to za cenu vysokého tarifu.

Nízký tarif je účtován v dvoutarifové sazbě, zde je denní odběr rozdělen na dvě období, pro jednu část dne je účtován vysoký tarif, pro druhou část pak platí tarif levnější, zvýhodňuje tak náročnější spotřebitele.

Jednotarifové sazby:

D01d nebo D02d, zde je účtován pouze vysoký tarif, jsou určeny pro menší spotřebu, tedy pro standartní domy a byty.

Dvoutarifové sazby:

D25d – D61d, čím vyšší číslo, tím nižší je tarif, tzn. levnější cena elektřiny. Po zbytek času platí tarif vysoký (dražší cena elektřiny). Dvoutarifní sazby jsou určeny pouze pro domácnosti, které elektřinu využívají pro vytápění a ohřev vody.

Mezi nízkým a vysokým tarifem se přepíná prostřednictvím hromadného dálkového ovládání (s výjimkou D61d pro víkendový režim), dle časů které stanovil distributor. Konkrétní časy je třeba vyhledat na stránkách distributora (ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce a PRE Distribuce).

Přehled sazeb:

SAZBApopis
D01d(jednotarifní)pro malou spotřebuVhodná pro běžně vybavenou domácnost, která elektřinou svítí a napájí elektrospotřebiče; má však menší spotřebu. U této sazby není třeba splnit žádné podmínky pro přiznání. 
D02d(jednotarifní)pro střední spotřebuHodí se pro běžně vybavenou domácnost se střední spotřebou. Žádné podmínky pro přiznání – tato sazba patří společně s D01d mezi nejrozšířenější, naleznete je ve zhruba 65 procentech všech domácností. 
D25d(dvoutarifní – stejně i dále)Vhodná při ohřevu vody bojlerem – pro přiznání této sazby také skutečně musí být v domácnosti nainstalován spotřebič pro akumulační ohřev vody. Nízký tarif platí v sazbě D25d po dobu osmi hodin denně (zpravidla šest hodin po půlnoci a dvě hodiny odpoledne). 
D26dHodí se pro akumulační ohřev vody nebo vytápění (vyšší spotřeba). Domácnost musí prokázat, že příkon všech akumulačních elektrických spotřebičů činí nejméně 55 procent z příkonu hlavního jističe, případně že výkon akumulačních elektrických spotřebičů odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu. Nízký tarif zde opět platí po dobu osmi hodin denně, podobně jako u D25d.
D27dElektromobily – dvoutarifový produkt určený pro odběrná místa, u nichž žadatel věrohodným způsobem doloží vlastnické právo, případně užívací právo (leasing apod.) k elektromobilu. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je v délce minimálně 8 hodin denně v době od 18.00 hodin do 8.00 hodin.
D35dPro domácnost, která má řádně instalovány hybridní (smíšené) elektrické spotřebiče pro vytápění objektu. Pro přiznání této sazby je třeba prokázat, že systém vytápění (včetně příkonu například bojleru, je-li instalován) musí činit nejméně 50 procent z příkonu hlavního jističe. Pokud instalovaný příkon nepřekročí 50 procent, musí domácnost prokázat, že výkon hybridních elektrických spotřebičů odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu. Levnější elektřinu v nízkém tarifu pak odebírá po dobu 16 hodin denně.
D45d – již nelze sjednat, historická sazbaVhodná při využívání přímotopů. Pro získání sazby je nutná řádná instalace přímotopných elektrických spotřebičů pro vytápění domku či bytu. Domácnost přitom musí prokázat, že systém přímotopného vytápění (včetně příkonu například bojleru, je-li instalován) činí nejméně 40 procent z příkonu hlavního jističe. Jestliže instalovaný příkon 40 procent nepřekročí, musí odběratel prokázat, že výkon přímotopných elektrických spotřebičů odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu. Nízký tarif pak platí po dobu dvaceti hodin denně.
D55dPro domácnosti, které vytápí tepelným čerpadlem uvedeným do provozu do 31. března 2005, sazba tedy byla udělovaná do tohoto data. Ti, kdo ji využívají, odebírají elektřinu v nízkém tarifu po dobu 22 hodin denně.
D56dJestliže vytápíte tepelným čerpadlem uvedeným do provozu od 1. dubna 2005, máte nárok na tuto sazbu s dobou platnosti nízkého tarifu po 22 hodin denně. Tepelný výkon tepelného čerpadla pak musí pokrýt minimálně 60 procent tepelných ztrát vytápěného objektu.
D57dDvoutarifová sazba pro vytápění topným elektrickým spotřebičem a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin.
D61ddvoutarifová sazba ve víkendovém režimuSazba vhodná zejména pro chataře či chalupáře. Levnější nízký tarif zde totiž platí o víkendu, celoročně od pátku od 12 do neděle do 22 hodin. Pro přiznání této sazby není třeba plnit žádné speciální podmínky.Pro „normální“ domácnosti jsou tarify v sazbě D61d nevýhodné. 
C01dJednotarifová sazba pro běžně vybavené OM s malou spotřebou
C02dJednotarifová sazba pro běžně vybavené OM se střední spotřebou
C03dJednotarifová sazba pro běžně vybavené OM s vyšší spotřebou
C25dDvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti NT po dobu 8 hodin.Časové vymezení doby platnosti NT je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 8 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti NT operativně měnit
C26dDvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti NT po dobu 8 hodin.Časové vymezení doby platnosti NT je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 8 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti NT operativně měnit.
C27dTato sazba je určena pro odběrná místa, u nichž žadatel věrohodným způsobem doloží vlastnické právo, případně užívací právo (leasing apod.) k elektromobilu.
C35dČasové vymezení doby platnosti NT je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 16 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti NT operativně měnit.
C45dDvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti NT po dobu 20 hodin.
C55dDvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu do 31. března 2005 a operativním řízením doby platnosti NT po dobu 22 hodin.
C56dDvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu od 1. dubna 2005 a operativním řízením doby platnosti NT po dobu 22 hodin.
C60dTuto speciální sazbu je možno přiznat pouze v případě, že není technicko-ekonomicky možné odběr řádně měřit měřicím zařízením distributora a celkový instalovaný příkon v odběrném místě nepřesáhne 1000 W nebo se jedná o zařízení provozovaná v rámci integrovaného záchranného systému České republiky, kde je odběr elektřiny nepatrný a provoz výjimečný (hlásiče policie, poplachové sirény apod.)
C61dSazbu je možno přiznat pouze v případě, že není technicko-ekonomicky možné odběr řádně měřit měřicím zařízením distributora. Sazba je určena pro odběry s konstantním trvalým odběrem, např. pro účely poskytování služby internetu po distribučních sítích
C62dSazba je určena pro účely osvětlování veřejných prostranství. Sazba může být v mimořádných případech využita i pro kombinaci osvětlování veřejných prostranství a napájení kamer integrovaného záchranného systému České republiky, pokud nelze z technicko-ekonomických důvodů využít sazbu pro neměřené odběry


Jak zjistíte, do které kategorie spadáte?

Bývá vždy uvedena na vaší smlouvě s dodavatelem i v každém vyúčtování za elektřinu.