Trh s plynem v České republice

Výrobce plynu

Těžařské firmy, plyn = zboží, prodej a nákup = burza


Distribuce

Cenu a podmínky distribuce určuje stát prostřednictvím ERÚ, který vydává cenové rozhodnutí, kterým se stanovují ceny a podmínky regulovaných služeb souvisejících s dodávkou plynu.

a) Provozovatel přepravní soustavy NET4GAS s.r.o.: je provozovatelem přepravní plynárenské soustavy azajišťuje mezinárodní a vnitrostátní přepravu plynu.

b) Provozovatel distribuční regionální soustavy: v ČR jsou 3 hlavní distribuční území kde má většinou monopol  společnost GasNET (je členem innogy – dříve RWE), Pražská plynárenská, E.ON.

c) Lokální distribuční sítě (LDS): v ČR je několik malých lokálních distribučních sítí, které spolupracují s daným distributorem, na území ve kterém se nacházejí.

Dodavatel:

Obchodník s plynem, nakupuje na energetické burze a prodává zákazníkovi. Platná licence od ERÚ.


Zákazník:

U plynu se dělí zákazník do jednotlivých skupin dle roční spotřeby a cenu plynu (komodity/zboží) určuje dodavatel dle vydaných ceníků nebo individuální nabídky pro zákazníka, cena plynu (komodity) je neregulovaná.


a) maloodběratel a domácnost:roční spotřeba 0 – 630 MWh  / cena pro zákazníka dle platných ceníků.


b) středoodběr:roční spotřeba od 630 do 4 200 MWh /  cena pro zákazníka dle individuálního nacenění.


c) velkoodběr: roční spotřeba od 4 200 MWh/ cena pro zákazníka dle individuálního nacenění.

Orgány Trhu

Distribuce regionální soustavy

OTE, a.s. – Operátor trhu s energií: organizování trhu s energií. Sledování a plánování dodávek plynu, zpracování dat a informování MPO, ERÚ a ČSÚ.
ERÚ – Energetický regulační úřad: stanovuje ceny za přenos a distribuci plynu a souvisejících služeb, ochrana zájmu spotřebitelů, kontrola trhu a podpora hospodářské soutěže. Uděluje licence pro prodej.
MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu: vydává zejména technické specifikace.
SEI – Státní energetická inspekce: provádí šetření, dodržování technické kázně energetických subjektů.