Trh s elektrickou energií v České Republice

Výrobce silové elektřiny

Elektrárny, silová elektřina = zboží, prodej a nákup = burza

Distribuce

Cenu a podmínky distribuce určuje stát prostřednictvím ERÚ, který vydává cenové rozhodnutí, kterým se stanovují ceny a podmínky regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny.

a) Provozovatel přenosové soustavy: přenos a tranzit elektrické energie v ČR zajišťuje firma ČEPS, a.s.


b) Provozovatel distribuční regionální soustavy: je napojen na přenosovou soustavu, má na starost provozování a rozvoj distribuční sítě, zabezpečuje distribuci elektřiny.  V ČR má většinou monopol v jednotlivých krajích (ČEZ, PRE, E.ON).


c) Lokální distribuční sítě (LDS): v ČR je několik malých lokálních distribučních sítí, které spolupracují s daným distributorem, na území ve kterém se nacházejí.


Dodavatel

Obchodník s elektřinou, nakupuje na energetické burze a prodává zákazníkovi. Platná licence od ERÚ.


Zákazník


a) maloodběratel: odběratel nízkého napětí (NN) domácnost (sazba D), podnikatel (sazba C) / cena pro zákazníka dle platných ceníků.

U elektřiny se dělí zákazník do jednotlivých skupin (NN, VN, VVN) dle napětí v dané distribuční soustavě ke které je připojen a cenu silové elektřiny (komodity/zboží) určuje dodavatel dle vydaných ceníků nebo individuální nabídky pro zákazníka, cena silové elektřiny (komodity) je neregulovaná


b) velkoodběratel: odběratel  vysokého napětí (VN) a velmi vysokého napětí (VVN) / cena pro zákazníka dle individuálního nacenění.

Distribuce regionální soustavy

Orgány Trhu

OTE, a.s. – Operátor trhu s energií: organizování trhu s energií.
ERÚ – Energetický regulační úřad: stanovuje ceny za přenos a distribuci elektřiny a souvisejících služeb, ochrana zájmu spotřebitelů, kontrola trhu a podpora hospodářské soutěže. Uděluje licence pro prodej.
MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu: vydává zejména technické specifikace.
SEI – Státní energetická inspekce: provádí šetření, dodržování technické kázně energetických subjektů.