Valná hromada 13. prosince 2021

Představenstvo obchodní korporace Optimal-Energy.cz, a.s. se sídlem Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 292 35 642 svolává řádnou valnou hromadu Společnosti na 13. prosinec 2021 v 10:00 v kancelářích Společnosti na adrese Příkop 838/6, 60200 Brno

 

 

Pořad jednání

 1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady
 2. Schválení Jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
 3. Schválení pokynu představenstvu Společnosti k výplatě doplatku zálohy na dividendu ze zisku za rok 2021
 4. Schválení smlouvy o zápůjčce mezi Společností a společností Ecology Capital s.r.o.
 5. Schválení smlouvy o zápůjčce mezi Společností a společností Hloušek holding s.r.o.
 6. Schválení smluv o zápůjčce mezi Společností a zaměstnanci Společnosti
 7. Schválení nedaňového odpisu promlčených pohledávek splatných do 31.12.2016
 8. Schválení vrácení vkladu do kapitálového fondu Společnosti ve výši 500.000 Kč Danu Konečnému, MBA
 9. Schválení vkladu do kapitálového fondu Společnosti ve výši 1.200.000 Kč společností Ecology Capital s.r.o.
 10. Schválení vrácení vkladu do kapitálového fondu Společnosti ve výši 84.000 Kč Ing. Jiřímu Bělohlávkovi, MBA, MSc., MBA
 11. Schválení vkladu do kapitálového fondu Společnosti ve výši 1.584.000 Kč společností virtutibus a.s.
 12. Závěr