Valná hromada 27. června 2022

Představenstvo obchodní korporace Optimal-Energy.cz, a.s. se sídlem Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 292 35 642 svolává řádnou valnou hromadu Společnosti na 27. června 2022 v 10:00 v notářské kanceláři JUDr. Přemysla Kalouse, Brandlova 4, 602 00 Brno

 

 

Pořad jednání

 1.               Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady

  2.            Schválení Jednacího a hlasovacího řádu valné hromady

  3.            Schválení předběžné účetní závěrky za rok 2021

  4.            Schválení rozdělení zisku za rok 2021

  5.            Schválení štěpení imobilizované kmenové akcie na majitele č. 22.4.2 ve jmenovité hodnotě 3 184,- Kč

  6.            Schválení štěpení imobilizované prioritní akcie na majitele č. 3223.8 ve jmenovité hodnotě 611,- Kč

  7.            Schválení štěpení imobilizované prioritní akcie na majitele č. 3225.1.2 ve jmenovité hodnotě 6 368,- Kč

  8.            Schválení štěpení imobilizované prioritní akcie na majitele č. 3223.1 ve jmenovité hodnotě 1 358,- Kč

  9.            Schválení nabytí vlastních akcií

  10.          Schválení smlouvy o zápůjčce mezi Společností a společností Ecology Capital, s.r.o., místopředsedou představenstva Společnosti

  11.          Schválení smlouvy o výkonu funkce Ing. Milana Hlouška a systému odměn ve společnosti Optimal-Powerenergy

  12.          Schválení pravidel kvalifikace na nové prioritní akcie Společnosti

  13.          Schválení pravidel pro rozdělení části prioritních akcií společnosti Optimal-Powerenergy, a.s. mezi spolupracovníky Společnosti

  14.          Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií

  15.          Určení pravidel pro výběr zájemců o upisování akcií

  16.          Schválení úplného znění nových stanov Společnosti

  17.          Závěr