Valná hromada 26. června 2023

Představenstvo obchodní korporace Optimal-Energy.cz, a.s. se sídlem Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 292 35 642 svolává řádnou valnou hromadu na 26. června 2023 v 10:00 v kancelářích Společnosti na adrese Příkop 838/6, 60200 Brno

 

Pořad jednání

 

 1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady
 2. Schválení Jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
 3. Schválení účetní závěrky za rok 2022
 4. Schválení výplaty dividendy za rok 2022
 5. Schválení smlouvy o zápůjčce mezi Společností a dceřinou společností OPEN CZ, a. s.
 6. Schválení smluv o zápůjčce mezi Společností a dceřinou společností Optimal-Powerenergy, a.s.
 7. Schválení smlouvy o zápůjčce mezi Společností a společností virtutibus a.s.
 8. Schválení smlouvy o zápůjčce mezi Společností a Mgr. Davidem Kudláčkem.
 9. Schválení odměny za organizaci a vedení dceřiné společnosti Optimal-Powerenergy, a.s.
 10. Schválení základního pravidla manažerské práce ve Společnosti
 11. Schválení zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti
 12. Schválení dokumentu „Dohoda o odměně za zavedení systému 5 pater“ a odměn, které z této dohody vyplývají
 13. Závěr