Valná hromada 26. června 2023

Představenstvo obchodní korporace Optimal-Energy.cz, a.s. se sídlem Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 292 35 642 svolává řádnou valnou hromadu na 26. června 2023 v 10:00 v kancelářích Společnosti na adrese Příkop 838/6, 60200 Brno

 

Pořad jednání

 

  1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady
  2. Schválení Jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
  3. Schválení účetní závěrky za rok 2022
  4. Schválení výplaty dividendy za rok 2022
  5. Schválení smlouvy o zápůjčce mezi Společností a dceřinou společností OPEN CZ, a. s.
  6. Schválení smluv o zápůjčce mezi Společností a dceřinou společností Optimal-Powerenergy, a.s.
  7. Schválení smlouvy o zápůjčce mezi Společností a společností virtutibus a.s.
  8. Schválení smlouvy o zápůjčce mezi Společností a Mgr. Davidem Kudláčkem.
  9. Schválení odměny za organizaci a vedení dceřiné společnosti Optimal-Powerenergy, a.s.
  10. Závěr