Akcie společnosti

Společnost vyemitovala k 31.7.2021 další imobilizované kmenové a prioritní akcie na majitele v listinné podobě v celkové hodnotě již 6 639 859 Kč (výše základního kapitálu). Na kmenové akcie připadá základní kapitál ve výši 5 346 239 Kč a na prioritní akcie 1 293 620 Kč. Všechny akcie jsou imobilizované u schovatele Československá obchodní banka.

Jak se stát akcionářem v Optimal-Energy?

 • Za postup na kariérní pozici T7 nebo GRIV je možné získat prioritní akcie Optimal-Energy ve zvýhodněném kurzu oproti standardnímu emisnímu kurzu (polovina emisního kurzu)
 • Za postup na kariérní pozici T8 nebo GRV a výše je možné získat kmenové akcie Optimal-Energy ve zvýhodněném kurzu oproti standardnímu emisnímu kurzu (čtvrtina emisního kurzu).
 • Než se na tuto pozici dopracujete, je možné si zřídit balíček loajality a po naspoření 110 000 Kč (od roku 2023 bude cca 3x více) získáte prioritní akcie. Akcie jsou emitovány v standardním emisním kurzu (viz dále). V roce 2019 pak byla spuštěna také zrychlená verze balíčku loajality, kde stačí naspořit pouze 30.000 Kč.
 • Zejména prioritní akcie je možné standardně koupit za tržní cenu od jiného akcionáře, pokud máte aktivované akcionářské ID – více na Akcionářském semináři pro neakcionáře – kam Vás zveme 13.10.2022.

Na základě výstupů z účetnictví se představenstvo rozhodlo pro kvalifikovaný odhad emisního kurzu na základě perpetuity z expertního posudku a stanovilo emisní kurz pro rok 2021 na 1:105. Za tento kurz byly uspokojeny nákupy z 34 standardních balíčků loajality, 2 zrychlených balíčků loajality a emise akcií za postup Zdeňka Hustáka na kariérní pozici GRIV.


Díky prodeji Dobré Energie, dojde v roce 2021 k poklesu emisního kurzu, jak ukazuje graf výše. To je jistě vítaná informace pro všechny loajální a aktivní spolupracovníky, protože díky tomu v roce 2022 získají za balíček loajality, příp. za postupy na pozice T7, T8, resp. GRIV, GRV apod. větší množství akcií.

V červenci 2021 jsme také podepsali Memorandum o přijetí akcií na trh burzy START, což je první krok k plánovanému vstupu společnosti Optimal-Energy na akciovou burzu.  Vstup na burzu bude dalším důležitým milníkem naší společnosti, od kterého si mimo jiné slibujeme další zvýšení transparentnosti a důvěryhodnosti Optimal-Energy, její větší zviditelnění, zvýšení prestiže společnosti a z pohledu akcionářů také velmi důležité zvýšení likvidity našich akcií.

Podzim roku 2021 byl z pohledu akcionářského průlomový. V rámci akce nazvané Vyvolení se největší akcionář OE, p. Jiří Bělohlávek, podělil za velice příznivou cenu o část svých akcií s nejloajálnějšími spolupracovníky – zejména těmi, kteří s námi společně budovali Dobrou Energii. Motivem bylo zajistit poradcům skutečný pasivní příjem z pohledu dividend a semknout více lidí s cíli OE.

Proč si koupit akcie společnosti Optimal-Energy?

Díky kvalitní a profesionální práci našich poradců i manažerů, doplněné fungujícím zázemím, které poskytují zaměstnanci backoffice, hodnota společnost Optimal Energy, dlouhodobě roste v průměru 25-30 % ročně, jak je patrné i z grafu vývoje emisního kurzu. Vítaným bonusem pro naše akcionáře je pak také výplata dividendy.

Vzhledem k rostoucímu počtu zájemců o akcie společnosti byl na konci roku 2018 spuštěn vzdělávací program určený zejména pro nováčky a současné neakcionáře, aby měli přesné a kvalitní informace a mohli objevit příležitost, kterou jim Optimal Energy v tomto benefitu nabízí a stává se tak nejlépe platící společností na trhu. Jsme pravděpodobně jediní na trhu, kteří se v takové míře dělí se svými poradci o to nejcennější, co máme, a to o reálné podíly ve firmě – tedy akcie. Navíc nejen přímo v OE, ale i v dalších projektech, jako je např. Optimal-Powerenergy a.s. a plánovaný dodavatel OPEN CZ, a.s. Do září roku 2022 tak proběhlo již 21 tzv. Akcionářských seminářů pro neakcionáře, kterých se zúčastnilo více jak 500 posluchačů. V rámci těchto seminářů mají posluchači možnost si zakoupit tzv. edukativní akcie, na kterých si mohou v praxi vyzkoušet, jak akcie fungují a co jim přináší.

Akcionáři společnosti

Optimal-Energy má momentálně celkem 319 akcionářů (z toho 69 akcionářů vlastní kmenové akcie a 310 akcionářů vlastní akcie prioritní). Mezi největší akcionáře patří:

 • Jiří Bělohlávek, MBA, MSc., MBA – předseda představenstva Optimal-Energy
 • Dan Konečný, MBA – místopředseda představenstva Optimal-Energy
 • Aleš Zavadilík – manažer obchodní sítě
 • Milan Hloušek – člen představenstva a ředitel obchodní sítě, ředitel vzdělávání
 • David Kudláček, MBA – ředitel obchodní sítě
 • Ondřej Marek – produktový ředitel
 • Jan Matyásko – ředitel obchodní sítě
 • Milan Hloušek – ředitel obchodní sítě
 • Josef Čech – generální reprezentant

Nad rámec běžné informační povinnosti společnost pro Akcionáře koná pravidelné Akcionářské aktualizační semináře, kde je informuje o aktuálním dění ve společnosti, akcionáři pravidelně minimálně jednou za měsíc také mohou získat informace na běžných Aktualizačních seminářích.