Valná hromada 30. října 2023

Představenstvo obchodní korporace Optimal-Energy.cz, a.s. se sídlem Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 292 35 642 svolává řádnou valnou hromadu Společnosti na 30. října 2023 v 9:00 v notářské kanceláři JUDr. Přemysla Kalouse, Brandlova 4, 60200 Brno

 

Pořad jednání

 

 1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady
 2. Schválení Jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
 3. Schválení štěpení imobilizované prioritní akcie na majitele č. 3223.1 ve jmenovité hodnotě 1 358,- Kč
 4. Schválení štěpení imobilizované prioritní akcie na majitele č. 3223.8 ve jmenovité hodnotě 611,- Kč
 5. Schválení štěpení imobilizované prioritní akcie na majitele č. 3845 ve jmenovité hodnotě 1 991,- Kč
 6. Schválení štěpení imobilizované prioritní akcie na majitele č. 4166 ve jmenovité hodnotě 6 154,- Kč
 7. Schválení štěpení imobilizované prioritní akcie na majitele č. 3225.4.11 ve jmenovité hodnotě 671,- Kč
 8. Schválení štěpení imobilizované prioritní akcie na majitele č. 3225.1.58 ve jmenovité hodnotě 350,- Kč
 9. Schválení štěpení imobilizované prioritní akcie na majitele č. 4486 ve jmenovité hodnotě 8 543,- Kč
 10. Schválení štěpení imobilizované prioritní akcie na majitele č. 4140 ve jmenovité hodnotě 5 604,- Kč
 11. Schválení smluv o zápůjčce mezi Společností a dceřinou společností OPEN CZ, a. s.
 12. Oznámení o možném střetu zájmu a konkurenčním jednání
 13. Schválení změny výše dividendy za rok 2022
 14. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií
 15. Určení pravidel pro výběr zájemců o upisování akcií
 16. Schválení úplného znění nových stanov Společnosti
 17. Závěr