Garance kvalitní péče Optimal Energy

Vyznat se na současném energetickém trhu není pro spotřebitele jednoduché, proto trh neustále sledujeme a podle probíhajících změn aktualizujeme naši nabídku, která je komplexní a různorodá.

Energetičtí poradci budují s našimi klienty dlouhodobý pracovní vztah. Klienti je vždy mohou kontaktovat se svými dotazy, s požadavkem na vyčíslení úspor, s přenastavením sazeb a dalšími službami, které poskytujeme. Snažíme se Vám být k dispozici na e-mailu i telefonu a co nejrychleji reagovat na Vaše požadavky.

Energetičtí poradci jsou pravidelně vzděláváni v certifikovaném systému Optimal Knowledge a dodržují Etický kodex (obecně uznávaná pravidla etiky a slušného chování, obecně závazné právní předpisy České republiky). Vyhýbáme se nepravdám, úmyslnému zkreslování skutečností a informování zavádějícím způsobem. Při výkonu své činnosti poradci nesmí v žádném případě provozovat klamavé nebo podvodné praktiky.

Vždy dodržujeme základní pravidlo Energetického dobra: pro klienty hledáme nejvhodnější řešení jejich energetických potřeb.

Naši obchodní partneři jsou stabilní a spolehliví dodavatelé zemního plynu a elektrické energie, ekologicky šetrných a úsporných LED osvětlení a svítidel, výrobci produktů pro úspory vody, tepla a elektrické energie.

Optimal Energy navazuje spolupráci s ostatními subjekty ve smyslu paragrafu 17, odstavce číslo 7, písmeno q zákona č. 211/2011Sb. Tento paragraf hovoří o spolupráci Energetického regulačního úřadu se sdruženími a právnickými osobami, jejichž posláním je ochrana spotřebitele.

Energetičtí poradci dbají na dobro a prospěch klienta. Vysvětlí potenciálnímu klientovi účel návštěvy, postupují v jeho zájmu, vysvětlí mu zákonem danou možnost ochrany a respektují jeho přání, jednají s ním tak, aby mu byla jasná podstata levnější elektřiny, nevyvíjí na klienta nátlak. V případě navázání spolupráce poskytne klientovi veškerou dokumentaci v požadované formě. Dlouhodobě spokojený klient je nejlepší vizitkou společnosti.

Veškeré informace získané v souvislosti se službami poskytovatele, jsou považovány za důvěrné a nesmí být zneužívány, je s nimi nakládáno dle zákona o ochraně osobních údajů.

Optimal Energy nenabízí nebo neposkytuje plnění, které by směřovalo k získání neoprávněného prospěchu či výhody nebo které by mohlo být považováno za úplatek.

–          Pobočky ve všech městech, kde jsou naše služby často žádány

–          Největší síť energetických poradců v ČR

–          Více než 1000 nových spokojených klientů měsíčně

–          Svoje služby neustále vyvíjíme a zlepšujeme

–          Bezkonkurenční produkt MZÚ je tu pro Vás a neustále se rozrůstá o nové produkty

–          Našim klientům jsme již ušetřili přes 761 milionů Kč