Cena elektrické energie


Regulované ceny


Regulované ceny určuje stát prostřednictvím Energetického regulačního úřadu-ERÚ Distribuce: cena se určuje podle zvolené distribuční sazby a velikosti jističe a je rozdílná pro domácnosti (D sazby) a podnikatele a právnické osoby (C sazby). Cena za distribuci se skládá ze dvou částí:

a) Jistič: stálá měsíční platba za rezervovanou kapacitu, daná velikostí hlavního jističe – max. příkon, který je dán velikostí hlavního jističe. Čím vyšší je hodnota jističe, tím vyšší může být energetická náročnost spotřebičů, které lze současně využívat, ale tím vyšší je také cena stálé měsíční platby.

b) Cena za dopravu elektřiny: cena je vypočtena dle skutečně naměřené spotřeby v MWh ve vysokém tarifu (VT) a nízkém tarifu (NT) dle ceny distribuce pro příslušnou distribuční sazbu.

Ostatní služby: cena je vypočtena dle skutečně naměřené spotřeby v MWh (VT+NT). Cena je stejná pro všechny distribuční sazby jak D, tak C.
a) Systémové služby: pokrývá náklady provozovatele přenosové soustavy (ČEPS, a. s.) a také nákup tzv. podpůrných služebod výrobců elektřiny (pohotovost elektrárny–záložní zdroj).
b) Podpora výkupu elektřiny:z obnovitelných zdrojů (OZE) a kombinované výroby elektřiny. Výrobní náklady jsou u těchto zdrojů však vyšší, a proto část nákladů nesou všechny zákazníci a zbytek doplácí stát ze státního rozpočtu.
c) Činnost OTE a ERÚ:platba za činnost Operátora trhu a Energetického regulačního úřadu.

Ekologická daň: z odebrané elektřiny, kterou platí každý odběratel elektřiny její výše je závislá na spotřebě. Tuto daň platí každý odběratel elektřiny dle zákona č.261/2007 Sb., pouze dodávka elektřiny z obnovitelných zdrojů je od této daně osvobozena.


a) Systémové služby: pokrývá náklady provozovatele přenosové soustavy (ČEPS, a. s.) a také nákup tzv. podpůrných služebod výrobců elektřiny (pohotovost elektrárny–záložní zdroj).
b) Podpora výkupu elektřiny:z obnovitelných zdrojů (OZE) a kombinované výroby elektřiny. Výrobní náklady jsou u těchto zdrojů však vyšší, a proto část nákladů nesou všechny zákazníci a zbytek doplácí stát ze státního rozpočtu.
c) Činnost OTE a ERÚ:platba za činnost Operátora trhu a Energetického regulačního úřadu.

Ekologická daň: z odebrané elektřiny, kterou platí každý odběratel elektřiny její výše je závislá na spotřebě. Tuto daň platí každý odběratel elektřiny dle zákona č.261/2007 Sb., pouze dodávka elektřiny z obnovitelných zdrojů je od této daně osvobozena.

Neregulované ceny

Neregulované ceny určuje dodavatel elektřiny
Silová elektřina: cena se skládá ze dvou částí a určuje ji dodavatel prostřednictvím svých ceníků.

a) Stálá platba: měsíční paušál bez závislosti na velikosti spotřeby elektřiny.
b) Za spotřebovanou silovou elektřinu: cena dle platných ceníků pro danou sazbu (VT a NT).

Jak můžu uspořit?

Distribuce: vhodnou volbou sazby dle roční spotřeby a elektrických spotřebičů, správnou volbou velikosti jističe.
Ostatní služby a jiné: pouze snížením mé roční spotřeby elektřiny.
Silová elektřina: vybrat vhodného dodavatele na základě sazby a roční spotřeby.