Cena plynu


Regulované ceny

Regulované ceny určuje stát prostřednictvím Energetického regulačního úřadu-ERÚ
Distribuce:cena se určuje podle distribuční sazby dle velikosti odběru a skládá se ze dvou složek.
a) Kapacita:
stálá měsíční / roční platba za přistavenou / rezervovanou kapacitu, daná velikostí odběru. Čím vyšší je odběr, tím vyšší je také cena stálé platby.
b) Cena za distribuci a přepravu plynu: cena je vypočtena dle skutečně naměřené spotřeby dle ceníku distribuce pro příslušnou sazbu.Činnost OTE a ERÚ: platba za činnost Operátora trhu a Energetického regulačního úřadu. Tato platba je v ceníku u některých dodavatelů zahrnuta do ceny za distribuci.

Ekologická daň: za odebraný plyn, kterou platí každý odběratel plynu, ale některé subjekty jsou od této daně osvobozeny například domácnosti. Dle zákona č.261/2007 Sbírky, o stabilizaci veřejných rozpočtů.

Neregulované ceny


Neregulované ceny určuje dodavatel plynu

Odebraný plyn: cena se skládá ze dvou částí a určuje ji dodavatel prostřednictvím svých ceníků.
a) Za odebraný plyn: cena dle platných ceníků pro danou sazbu odběru určenou velikostí spotřeby.

b) Stálá platba za kapacitu do odběru 63 MWh: stálý měsíční plat dle platných ceníku daného dodavatele.
     Roční platba za kapacitu od odběru 63 MWh:cena za rezervovanou kapacitu dle platných ceníků daného dodavatele, muže být i vyčíslena jako stálý měsíční plat.
Uskladnění plynu:cena za uskladněný plyn je započítána do ceny daného dodavatele za odebraný plyn.

Jak můžu uspořit?

Distribuce: pouze snížením mé roční spotřeby plynu.
Činnost OTE a ERÚ: pouze snížením mé roční spotřeby plynu.
Ekologická daň: pouze snížením mé roční spotřeby plynu.
Odebraný plyn: vybrat vhodného dodavatele, na základě roční spotřeby plynu.