Valná hromada 25. července 2022

Představenstvo obchodní korporace Optimal-Energy.cz, a.s. se sídlem Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 292 35 642 svolává na návrh kvalifikovaného akcionáře Hloušek holding s.r.o. řádnou valnou hromadu na 25. července 2022 v 10:00 na adrese Rozsochy 145, 592 57 Rozsochy

 

 

Pořad jednání

  1.               Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady

    2.            Schválení Jednacího a hlasovacího řádu valné hromady

    3.            Schválení pravidel spolupráce s externími dodavateli fotovoltaických elektráren

    4.            Závěr