Valná hromada 19. září 2022

Představenstvo obchodní korporace Optimal-Energy.cz, a.s. se sídlem Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 292 35 642 svolává řádnou valnou hromadu na 19. září 2022 v 10:00 v notářské kanceláři JUDr. Přemysla Kalouse, Brandlova 4, 60200 Brno

 

 

Pořad jednání

 1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady
 2. Schválení Jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
 3. Schválení štěpení imobilizované prioritní akcie na majitele č. 3630.2 ve jmenovité hodnotě 1 180,- Kč
 4. Schválení štěpení imobilizované prioritní akcie na majitele č. 3225.1.44 ve jmenovité hodnotě 3 820,- Kč
 5. Schválení štěpení imobilizované prioritní akcie na majitele č. 4405 ve jmenovité hodnotě 1 283,- Kč
 6. Schválení štěpení imobilizované kmenové akcie na majitele č. 2.31 ve jmenovité hodnotě 1 500,- Kč
 7. Schválení štěpení imobilizované kmenové akcie na majitele č. 4121 ve jmenovité hodnotě 329,- Kč
 8. Schválení štěpení imobilizované prioritní akcie na majitele č. 3833.11.5 ve jmenovité hodnotě 2 815 Kč
 9. Schválení odvolání členů představenstva
 10. Schválení odvolání členů dozorčí rady
 11. Schválení jmenování nových členů představenstva Společnosti
 12. Schválení jmenování nových členů dozorčí rady Společnosti
 13. Schválení úplného znění nových stanov Společnosti
 14. Závěr