Ekonomický vývoj

Rok 2021 se z pohledu reportovaného zisku stal unikátním. Díky prodeji Dobré Energie dosáhla firma zisk 251 mil Kč. To se velmi příznivě odrazilo i na účtech akcionářů, neboť z tohoto zisku jsme na dividendách rozdělili akcionářům rekordní dividendu ve výši 200 mil. Kč, což představuje čistou dividendu na 1 Kč základního kapitálu ve výši cca 28,50 Kč. To je přibližně 15x více než firma standardně na dividendě vyplácelo. Další část z výnosu z prodeje Dobré Energie pak byl použit na rychlejší rozjezd dalších projektů (Optimal-Powerenergy; OPEN CZ; Bioplynová stanice, …).


V celkovém zhodnocení se společnosti daří držet progresivní charakteristiku ve vývoji zisku, za což vděčíme především stále se zvyšujícímu počtu spokojených klientů, kterým poskytujeme kvalitní servis, a rozšiřování řad našich energetických poradců. Na nábor a zejména zapracování nováčků bude kladen i v příštích letech velký důraz, tak aby mohla být naplněna vize Optimal-Energy mít 5280 profesionálních poradců.

Významným způsobem ovlivnil výsledek hospodaření za rok 2021 také velký nárůst v oblasti fotovoltaických elektráren, kde růst poptávky ze strany klientů je dán jednak prudkým růstem cen, který začal na podzim roku 2021, a jednak dotační politikou českého státu v této oblasti. Díky tomu bylo mimo jiné dosaženo rekordní produkce v týdnu od 15.11.2021, kde se týdenní zatypovaná produkce dostala nad hodnotu 70 000 bodů – viz graf:


Zejména díky tomuto segmentu máme v roce 2022 našlápnuto k rekordní produkci, kdy už v červnu jsme dosáhli v zatypované produkci hodnot, které jsme měli na konci roku 2021 a aktuálně máme oproti období před 12 měsíci zatypováno téměř 5x více bodů (k 5.9.2022)

Daří se nám však i ve změně dodavatele, kde při obnovách individuálních smluv získali někteří poradci i desítky tisíc bodů. Rekordy jsou kolem 30.000 bodů (1 bod u zkušených obchodníků je cca 140 Kč). Jak uvedl místopředseda představenstva, Dan Konečný, MBA: „Za jeden měsíc si zde vydělají šikovní poradci i několik milionů Kč a to může být pro jejich život game changer! Za to někteří podnikatelé prodávají své firmy.“