Základní kapitál

Základní kapitál společnosti se postupně zvyšuje od původního vkladu 2 mil. Kč. Na valné hromadě naší společnosti 27. června 2022 došlo k dalšímu navýšení základního kapitálu až na hodnotu 6,6 mil. Kč díky emisi akcií pro naše kolegy, kteří dosáhli stanové částky v akcionářském programu – Balíček loajality a kariérního postupu na pozice GRIV.


Od roku 2018 podléhá účetní závěrka Optimal-Energy auditu. Auditorem naší společnosti v roce 2018 byla společnost BETA Audit spol. s.r.o. Od roku 2019 je naším auditorem Mgr. Ing. Jiří Viktorin, MBA, ze společnosti Alter audit, s.r.o.

Kompletní účetní závěrky zveřejňujeme na portálu www.justice.cz, kde jsou veřejně přístupné komukoli. Z důvodů zpřísnění nároků na auditory a daňové poradce, se pan Viktorín rozhodl o kontrolu celého účetnictví od počátku založení OE, doporučil nám zveřejnit až auditované závěrky, proto jsme za Optimal Energy ještě neposlali na justici závěrky za 2020 a 2021. Naši akcionáři je samozřejmě mají k dispozici, jsou zveřejněné na webu společnosti při svolávání valných hromad.