Eva (67): Naletěla jsem podvodníkům. Nic jsem nepodepsala, a přesto jsem musela platit

„Paní Eva si užívala poklidného důchodu, dokud nevložila svou důvěru v sympatického mladého muže, který jí sliboval, že ušetří na elektřině. Jednoho dne se objevil u jejích dveří oblečen do slušného oděvu s deskami v ruce. Žena si ničeho podezřelého nevšimla a pustila mladíka dál.“

Eva (67): Naletěla jsem podvodníkům. Nic jsem nepodepsala, a přesto jsem musela platit.

Pokračovat ve čteníEva (67): Naletěla jsem podvodníkům. Nic jsem nepodepsala, a přesto jsem musela platit

Roman: Zažil jsem podvodné praktiky a jednání ze strany aukční společnosti. Málem jsem ztratil nervy

„Společnost, která na první pohled působí důvěryhodně, může skrývat nekalé praktiky. Přesvědčil se o tom také pan Roman, který se s touto situací setkal osobně. Sankcím, které po něm společnost vyžadovala, se musel bránit s pomocí zástupce a prožil si období dlouhého stresu a napětí.“

Přečtěte si jak jsme pomohli panu Romanovi, když narazil na společnost, která se snažila jej připravit o finance nekalými praktikami.

Celý článek níže.

Roman: Zažil jsem podvodné praktiky a jednání ze strany aukční společnosti. Málem jsem ztratil nervy

Pokračovat ve čteníRoman: Zažil jsem podvodné praktiky a jednání ze strany aukční společnosti. Málem jsem ztratil nervy

Výhody a přínos perlátorů

V 15. čísle Novin odborového svazu státních orgánů a organizací NOS ze 17. září 2018 vyšel článek Ing. Petra Kopečného o výhodách a přínosech perlátorů. Mimo jiné se v něm také členové odborů dozví, že město Brno na všech svých úřadech perlátory používá a kolik tak chce ušetřit. Tento článek je přístupný všem státním zaměstnancům.

Odkaz na noviny (článek je na straně 3): http://statorg.cmkos.cz/nos_pdf/nos_15_18.pdf

Samotný článek níže.

S létem máme spojené sluníčko, prázdniny, dovolenou u vody. À propos voda. V posledních letech je také léto často spojeno s debatami o suchu a nedostatku vody. A bohužel se ukazuje, že se jedná o problém dlouhodobý a globální, celosvětový, který poměrně výrazně zasahuje a bude zasahovat čím dál více do životů nás všech.

Samozřejmě naprostá většina z nás není schopná přijít s komplexním řešením tohoto problému, to raději přenechme vědcům, ale každý z nás může velmi jednoduše přispět svou troškou do mlýna a vodou začít šetřit. A není ani potřeba se u toho omezovat! Stačí na vodovodní kohoutek přimontovat jednoduché zařízení, tzv. perlátor.

S perlátory od firmy Optimal Energy bez problémů snížíte svou celkovou spotřebu vody o 40 – 50 %, což u čtyřčlenné rodiny představuje roční úsporu asi 7 000 Kč za vodu a energie na její ohřev. Vzhledem k dosaženým úsporám se tak náklady na pořízení perlátorů vrátí za pouhý měsíc používání. Že nejde o jen o výstřel do tmy, ukazuje i přístup města Brno, které na svých úřadech perlátory instaluje a předpokládá roční úsporu 3 miliony litrů vody a 400 000 Kč jen na vodném a stočném.

Naše perlátory již používá řada vašich kolegů a jsou s nimi velmi spokojeni. Za všechny ocitujeme paní Urbánkovou, ekonomku z Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje: „Perlátory od firmy Optimal Energy používám a jsem s nimi velmi spokojená. Všem známým je můžu jen doporučit.“ Taková pochvala nás těší.

S výběrem perlátorů vám rádi poradíme, stačí se obrátit na kteroukoliv naši kancelář, jejichž seznam najdete na našich webových stránkách https://www.optimal-energy.cz/kontakty. Můžete tak ušetřit a zároveň se podílet na dobré věci.

Petr Kopečný, Optimal Energy

Pokračovat ve čteníVýhody a přínos perlátorů

Optimal Energy – recenze, zkušenosti, diskuze

Konkurence o nás píše: Optimal energy je akciová společnost, zabývající se problematikou energií. Určitá část veřejnosti si myslí, že hlavním cílem Optimal energy je poskytování dodávek elektrické či případně jiné energie. To je však základní chyba. Tato společnost se totiž specializuje na komplexní energetické poradenství. Jejími zákazníky jsou nejen domácnosti, ale i soukromé firmy či dokonce obce. Obecným cílem Optimal energy je poskytovat svým klientům kompletní službu při výběru či změně dodavatele elektrické či jiné energie. Má uzavřené smlouvy o spolupráci s více než dvacítkou dodavatelů, ze kterých vybírá při tvoření nabídky pro konkrétního zákazníka.

Modrozelená úsporám 

Představme si základní produktové portfolio. Vlajkovou lodí Optimal energy je projekt MZÚ – modrozelená úsporám.  Tento nosný produkt celé společnosti se zabývá komplexním poradenství pro jakéhokoliv klienta. Základem je analýza současného stavu klientových smluv, ze které vychází další analýza, tentokrát tzv. analýza úspor. Největší předností MZÚ je fakt, že se nesoustředí pouze na energii elektrickou, ale orientuje se taktéž na úspory v dodávkách plynu, pitné i užitkové vody, osvětlení či vytápění.

Veškeré další nabízené služby se víceméně odvíjí od projektu MZÚ. Optimal energy totiž dále nabízí: samotné energetické poradenství, pomoc při výběru či změně dodavatele energií, snížení spotřeby pitné a užitkové vody nebo vypracování energetického auditu. Ceny, které Optimal Energy nabízí, nejsou na běžném trhu dostupné – a to jak u energií, tak u dalších produktů z MZÚ.

Podomní prodejci? 

Samotná podoba společnosti či její nabízené služby, to nejsou jediná kritéria, dle kterých zákazníci firmu hodnotí. Optimal energy funguje mimo jiné na principu nezávislých poradců, kteří, ať už fyzicky či elektronickou formou, kontaktují nové potenciální zákazníky a zároveň se „starají“ o ty stávající. Právě tito poradci jsou, dovolím si tvrdit minimálně poloviční, částí veřejnosti bráni poněkud s rezervou. Zákazník totiž může nabýt dojmu, že hlavním cílem poradce není sjednání smlouvy za účelem nejlepší nabídky pro klienta, nýbrž za účelem největší možné provize pro sebe samotného. Od takovýchto praktik se Optimal energy pochopitelně veřejně distancuje a dělá vše proto, aby důvěryhodnost poradců byla na co nejvyšší míře.

Tři proudy názorů

Pokud si dáme chvíli čas a zabrouzdáme do vod českého internetu, setkáme se s mnoha názory na Optimal energy a to z několika hledisek. Hovoří se jednak právě o principu, jenž je popsán v předchozím odstavci, jednak o samotných službách a také se objevují prosby o radu, jak se zachovat v případě nezdárného průběhu spolupráce s Optimal energy.

Je pochopitelné, že postoje jednotlivých osob k Optimal energy se různí. Což na jednu stranu není pro firmu nejlepší zpráva, na stranu druhou se stále jedná o jakýsi způsob reklamy. Pro jednoduchost se dají stanoviska, kolující v diskuzích křížem krážem po internetu, rozdělit do tří hlavních proudů. Do jednoho se řadí lidé , kteří byli nebo jsou se službami Optimal energy spokojeni, nezaznamenali žádné komplikace při spolupráci a jsou velmi příznivě nakloněni další budoucí spolupráci.

Druhá skupina lidí se prezentuje naprosto opačným názorem. Stížnosti míří například na nedostatečnou ochotu poradce při jakékoliv komplikaci, na to, že ačkoliv byla sjednána nová smlouva, výhodnější nežli ta předchozí není. Další nespokojené hlasy hovoří neetických či předem neobjasněných obchodních podmínkách. Jednalo se prý o řádky, napsané při okraji stránky drobným písmem. V tomto případě lze pochopitelně apelovat na ostražitost zákazníků při čtení smluv.

Třetí část lidí se profiluje jako víceméně neználci, kteří sem tam pochytili nějaké to moudro a nějaký ten názor. Jsou to především lidé, kterým buď byly nabídnuty nějaké produkty či služby od Optimal energy či lidé, kteří tyto služby začínají využívat a nemají na ně stále ujasněn názor.

Šťastná rodinka 

Pro ilustraci si uveďme typické a výmluvné příspěvky či chcete-li příběhy z diskuzí, řadící se k jednotlivým, výše uvedeným proudům. První je příběh o mladé rodině, vlastnící průměrně veliký rodinný domek. Při jeho stavbě nijak zvlášť nepřemýšleli o dodavatelích elektrické energie či plynu a vody. Po několika letech víceméně náhodou narazili na poradce Optimal energy. Rozhodli se využít jeho služeb nyní se mohou těšit z roční úspory, dosahující téměř deseti tisíc korun.

Štěstí ve spolupráci s Optimal energy nalezl také muž, který využil nosného produktu této společnosti – tedy projektu Modrozelená úsporám. Nechal si zpracovat kompletní analýzu veškerých svých dosavadních smluv a zjistil, že může ušetřit až v řádu několika málo desítek tisíc ročně. Nelze se podivovat, že této příležitosti využil a dle svých slov „vůbec nelituje“. Tento příběh zmiňuji také z důvodu, že pod ním se rozběhla vášnivá diskuse o morálním aspektu poradců. O jejich práci a o tom, že veřejnost je ne vždy vnímá stoprocentně pozitivně, jsem se již zmiňoval. Proč se k tomu tedy vracím? Oponent šťastného pána s dobrou zkušeností napsal: „Když budete mít úmysl do své dodávky natankovat naftu, chcete hledat někoho, kdo vám poradí k jaké benzínové pumpě si dojet?“ Onen pán odvětil: „Pokud já budu spokojený a to, co jsem si sjednal, bude fungovat, bude mi opravdu jedno, kdo za to dostal zaplaceno a kolik.“

Stížnost u Hospodářské komory 

Špatnou zkušenost má pán, jehož dcera využila toto poradenství. Nechala si údajně pomoci při zařizování dodavatele plynu. Problém se zde objevil již na začátku při špatném zapsání počátečního stavu plynoměru. Poradce prý k 1.1. zapsal číslo, které bylo vyšší nežli číslo, které bylo reálně na plynoměru o několik týdnů později. Ukázalo se také, že dcera měla platit nebývale vysoké zálohy. Po těchto komplikacích byl proveden pokus vypovězení smlouvy, zde však otec s dcerou narazili na nutnost zaplatit penále, jenž sloužili jako částečné pokrytí ušlého zisku společnosti. Celý problém skončil stížností u Hospodářské komory.

Nejhojněji byly zastoupeny názory typu: „Byla mi nabídnuta levnější elektřina. Pán se představil jako poradce Optimal energy. Mám tomu věřit?“

Prostým odhadem se dá tvrdit, že negativních, respektive ne pozitivních referencí a recenzí se v diskuzích objevuje více. Což nemusí být jednoznačně záruka špatných kvalit Optimal energy. Však posuďte sami: Kdo spíše bude žádat o radu či kdo bude chtít anonymně vyjádřit názor, v tomto případě si postěžovat? Odpověď se nabízí jasná. Samo sebou ten, kdo má zkušenost nedobrou. Spokojení zákazníci nemají tak velikou potřebu se vyjadřovat.

Pár rad závěrem… 

Pokud budete v budoucnu podepisovat nějakou smlouvu, a nemusí se jednat přímo o Optimal energy, není na škodu zapamatovat si pár rad, s jejichž pomocí lze částečně nebo úplně eliminovat případná negativa, která byla uvedena výše. V první řadě je nutné každou smlouvu důkladně pročíst, především pak různé poznámky pod čarou či noticky napsané známým drobným písmem. V žádném případě nepodepisovat nic bez důkladného prozkoumávání. Pamatujte, že máte možnost si veškeré částky, výpočty či veškerá procenta přepočítat sami. Je vhodné také se předem informovat o způsobech změny či předčasného ukončení smlouvy. Často v těchto případech bývají k placení nemalé penále. U cen, sjednávaných na určité období nezapomeňte zjistit dobu, na kterou je ona cena fixována.

Závěrem bych se rád ještě vrátil ke sporu dvou pánů, jejichž zajímavé výroky byly citovány. Na tomto příkladu se ukazuje několik věcí. Jednak, že práce poradce a podnikání v takovém oboru není pro každého, stejně tak jako zákazníkem těchto poradců asi nemůže být úplně každý člověk. Pro někoho jsou důležité peníze či úspory, někdo jiný se rozhoduje i na základě jiných parametrů, než jsou pouze ty finanční.

Zdroj: http://kalkulackaenergie.com/optimal-energy-recenze-zkusenosti-diskuze/

Pokračovat ve čteníOptimal Energy – recenze, zkušenosti, diskuze