Valná hromada 30. října 2023

Představenstvo obchodní korporace Optimal-Energy.cz, a.s. se sídlem Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 292 35 642 svolává řádnou valnou hromadu Společnosti na 30. října 2023 v 9:00 v notářské kanceláři JUDr. Přemysla Kalouse, Brandlova 4, 60200 Brno

 

Pořad jednání

 

 1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady
 2. Schválení Jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
 3. Schválení štěpení imobilizované prioritní akcie na majitele č. 3223.1 ve jmenovité hodnotě 1 358,- Kč
 4. Schválení štěpení imobilizované prioritní akcie na majitele č. 3223.8 ve jmenovité hodnotě 611,- Kč
 5. Schválení štěpení imobilizované prioritní akcie na majitele č. 3845 ve jmenovité hodnotě 1 991,- Kč
 6. Schválení štěpení imobilizované prioritní akcie na majitele č. 4166 ve jmenovité hodnotě 6 154,- Kč
 7. Schválení štěpení imobilizované prioritní akcie na majitele č. 3225.4.11 ve jmenovité hodnotě 671,- Kč
 8. Schválení štěpení imobilizované prioritní akcie na majitele č. 3225.1.58 ve jmenovité hodnotě 350,- Kč
 9. Schválení štěpení imobilizované prioritní akcie na majitele č. 4486 ve jmenovité hodnotě 8 543,- Kč
 10. Schválení štěpení imobilizované prioritní akcie na majitele č. 4140 ve jmenovité hodnotě 5 604,- Kč
 11. Schválení smluv o zápůjčce mezi Společností a dceřinou společností OPEN CZ, a. s.
 12. Oznámení o možném střetu zájmu a konkurenčním jednání
 13. Schválení změny výše dividendy za rok 2022
 14. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií
 15. Určení pravidel pro výběr zájemců o upisování akcií
 16. Schválení úplného znění nových stanov Společnosti
 17. Závěr

 

Pokračovat ve čteníValná hromada 30. října 2023

Valná hromada 26. června 2023

Představenstvo obchodní korporace Optimal-Energy.cz, a.s. se sídlem Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 292 35 642 svolává řádnou valnou hromadu na 26. června 2023 v 10:00 v kancelářích Společnosti na adrese Příkop 838/6, 60200 Brno

 

Pořad jednání

 

 1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady
 2. Schválení Jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
 3. Schválení účetní závěrky za rok 2022
 4. Schválení výplaty dividendy za rok 2022
 5. Schválení smlouvy o zápůjčce mezi Společností a dceřinou společností OPEN CZ, a. s.
 6. Schválení smluv o zápůjčce mezi Společností a dceřinou společností Optimal-Powerenergy, a.s.
 7. Schválení smlouvy o zápůjčce mezi Společností a společností virtutibus a.s.
 8. Schválení smlouvy o zápůjčce mezi Společností a Mgr. Davidem Kudláčkem.
 9. Schválení odměny za organizaci a vedení dceřiné společnosti Optimal-Powerenergy, a.s.
 10. Schválení základního pravidla manažerské práce ve Společnosti
 11. Schválení zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti
 12. Schválení dokumentu „Dohoda o odměně za zavedení systému 5 pater“ a odměn, které z této dohody vyplývají
 13. Závěr

 

Pokračovat ve čteníValná hromada 26. června 2023

Akcie společnosti

Společnost vyemitovala k 31.7.2021 další imobilizované kmenové a prioritní akcie na majitele v listinné podobě v celkové hodnotě již 6 639 859 Kč (výše základního kapitálu). Na kmenové akcie připadá základní kapitál ve výši 5 346 239 Kč a na prioritní akcie 1 293 620 Kč. Všechny akcie jsou imobilizované u schovatele Československá obchodní banka.

Jak se stát akcionářem v Optimal-Energy?

 • Za postup na kariérní pozici T7 nebo GRIV je možné získat prioritní akcie Optimal-Energy ve zvýhodněném kurzu oproti standardnímu emisnímu kurzu (polovina emisního kurzu)
 • Za postup na kariérní pozici T8 nebo GRV a výše je možné získat kmenové akcie Optimal-Energy ve zvýhodněném kurzu oproti standardnímu emisnímu kurzu (čtvrtina emisního kurzu).
 • Než se na tuto pozici dopracujete, je možné si zřídit balíček loajality a po naspoření 110 000 Kč (od roku 2023 bude cca 3x více) získáte prioritní akcie. Akcie jsou emitovány v standardním emisním kurzu (viz dále). V roce 2019 pak byla spuštěna také zrychlená verze balíčku loajality, kde stačí naspořit pouze 30.000 Kč.
 • Zejména prioritní akcie je možné standardně koupit za tržní cenu od jiného akcionáře, pokud máte aktivované akcionářské ID – více na Akcionářském semináři pro neakcionáře – kam Vás zveme 13.10.2022.

Na základě výstupů z účetnictví se představenstvo rozhodlo pro kvalifikovaný odhad emisního kurzu na základě perpetuity z expertního posudku a stanovilo emisní kurz pro rok 2021 na 1:105. Za tento kurz byly uspokojeny nákupy z 34 standardních balíčků loajality, 2 zrychlených balíčků loajality a emise akcií za postup Zdeňka Hustáka na kariérní pozici GRIV.


Díky prodeji Dobré Energie, dojde v roce 2021 k poklesu emisního kurzu, jak ukazuje graf výše. To je jistě vítaná informace pro všechny loajální a aktivní spolupracovníky, protože díky tomu v roce 2022 získají za balíček loajality, příp. za postupy na pozice T7, T8, resp. GRIV, GRV apod. větší množství akcií.

V červenci 2021 jsme také podepsali Memorandum o přijetí akcií na trh burzy START, což je první krok k plánovanému vstupu společnosti Optimal-Energy na akciovou burzu.  Vstup na burzu bude dalším důležitým milníkem naší společnosti, od kterého si mimo jiné slibujeme další zvýšení transparentnosti a důvěryhodnosti Optimal-Energy, její větší zviditelnění, zvýšení prestiže společnosti a z pohledu akcionářů také velmi důležité zvýšení likvidity našich akcií.

Podzim roku 2021 byl z pohledu akcionářského průlomový. V rámci akce nazvané Vyvolení se největší akcionář OE, p. Jiří Bělohlávek, podělil za velice příznivou cenu o část svých akcií s nejloajálnějšími spolupracovníky – zejména těmi, kteří s námi společně budovali Dobrou Energii. Motivem bylo zajistit poradcům skutečný pasivní příjem z pohledu dividend a semknout více lidí s cíli OE.

Proč si koupit akcie společnosti Optimal-Energy?

Díky kvalitní a profesionální práci našich poradců i manažerů, doplněné fungujícím zázemím, které poskytují zaměstnanci backoffice, hodnota společnost Optimal Energy, dlouhodobě roste v průměru 25-30 % ročně, jak je patrné i z grafu vývoje emisního kurzu. Vítaným bonusem pro naše akcionáře je pak také výplata dividendy.

Vzhledem k rostoucímu počtu zájemců o akcie společnosti byl na konci roku 2018 spuštěn vzdělávací program určený zejména pro nováčky a současné neakcionáře, aby měli přesné a kvalitní informace a mohli objevit příležitost, kterou jim Optimal Energy v tomto benefitu nabízí a stává se tak nejlépe platící společností na trhu. Jsme pravděpodobně jediní na trhu, kteří se v takové míře dělí se svými poradci o to nejcennější, co máme, a to o reálné podíly ve firmě – tedy akcie. Navíc nejen přímo v OE, ale i v dalších projektech, jako je např. Optimal-Powerenergy a.s. a plánovaný dodavatel OPEN CZ, a.s. Do září roku 2022 tak proběhlo již 21 tzv. Akcionářských seminářů pro neakcionáře, kterých se zúčastnilo více jak 500 posluchačů. V rámci těchto seminářů mají posluchači možnost si zakoupit tzv. edukativní akcie, na kterých si mohou v praxi vyzkoušet, jak akcie fungují a co jim přináší.

Akcionáři společnosti

Optimal-Energy má momentálně celkem 319 akcionářů (z toho 69 akcionářů vlastní kmenové akcie a 310 akcionářů vlastní akcie prioritní). Mezi největší akcionáře patří:

 • Jiří Bělohlávek, MBA, MSc., MBA – předseda představenstva Optimal-Energy
 • Dan Konečný, MBA – místopředseda představenstva Optimal-Energy
 • Aleš Zavadilík – manažer obchodní sítě
 • Milan Hloušek – člen představenstva a ředitel obchodní sítě, ředitel vzdělávání
 • David Kudláček, MBA – ředitel obchodní sítě
 • Ondřej Marek – produktový ředitel
 • Jan Matyásko – ředitel obchodní sítě
 • Milan Hloušek – ředitel obchodní sítě
 • Josef Čech – generální reprezentant

Nad rámec běžné informační povinnosti společnost pro Akcionáře koná pravidelné Akcionářské aktualizační semináře, kde je informuje o aktuálním dění ve společnosti, akcionáři pravidelně minimálně jednou za měsíc také mohou získat informace na běžných Aktualizačních seminářích.

Pokračovat ve čteníAkcie společnosti

Základní kapitál

Základní kapitál společnosti se postupně zvyšuje od původního vkladu 2 mil. Kč. Na valné hromadě naší společnosti 27. června 2022 došlo k dalšímu navýšení základního kapitálu až na hodnotu 6,6 mil. Kč díky emisi akcií pro naše kolegy, kteří dosáhli stanové částky v akcionářském programu – Balíček loajality a kariérního postupu na pozice GRIV.


Od roku 2018 podléhá účetní závěrka Optimal-Energy auditu. Auditorem naší společnosti v roce 2018 byla společnost BETA Audit spol. s.r.o. Od roku 2019 je naším auditorem Mgr. Ing. Jiří Viktorin, MBA, ze společnosti Alter audit, s.r.o.

Kompletní účetní závěrky zveřejňujeme na portálu www.justice.cz, kde jsou veřejně přístupné komukoli. Z důvodů zpřísnění nároků na auditory a daňové poradce, se pan Viktorín rozhodl o kontrolu celého účetnictví od počátku založení OE, doporučil nám zveřejnit až auditované závěrky, proto jsme za Optimal Energy ještě neposlali na justici závěrky za 2020 a 2021. Naši akcionáři je samozřejmě mají k dispozici, jsou zveřejněné na webu společnosti při svolávání valných hromad.

Pokračovat ve čteníZákladní kapitál

Ekonomický vývoj

Rok 2021 se z pohledu reportovaného zisku stal unikátním. Díky prodeji Dobré Energie dosáhla firma zisk 251 mil Kč. To se velmi příznivě odrazilo i na účtech akcionářů, neboť z tohoto zisku jsme na dividendách rozdělili akcionářům rekordní dividendu ve výši 200 mil. Kč, což představuje čistou dividendu na 1 Kč základního kapitálu ve výši cca 28,50 Kč. To je přibližně 15x více než firma standardně na dividendě vyplácelo. Další část z výnosu z prodeje Dobré Energie pak byl použit na rychlejší rozjezd dalších projektů (Optimal-Powerenergy; OPEN CZ; Bioplynová stanice, …).


V celkovém zhodnocení se společnosti daří držet progresivní charakteristiku ve vývoji zisku, za což vděčíme především stále se zvyšujícímu počtu spokojených klientů, kterým poskytujeme kvalitní servis, a rozšiřování řad našich energetických poradců. Na nábor a zejména zapracování nováčků bude kladen i v příštích letech velký důraz, tak aby mohla být naplněna vize Optimal-Energy mít 5280 profesionálních poradců.

Významným způsobem ovlivnil výsledek hospodaření za rok 2021 také velký nárůst v oblasti fotovoltaických elektráren, kde růst poptávky ze strany klientů je dán jednak prudkým růstem cen, který začal na podzim roku 2021, a jednak dotační politikou českého státu v této oblasti. Díky tomu bylo mimo jiné dosaženo rekordní produkce v týdnu od 15.11.2021, kde se týdenní zatypovaná produkce dostala nad hodnotu 70 000 bodů – viz graf:


Zejména díky tomuto segmentu máme v roce 2022 našlápnuto k rekordní produkci, kdy už v červnu jsme dosáhli v zatypované produkci hodnot, které jsme měli na konci roku 2021 a aktuálně máme oproti období před 12 měsíci zatypováno téměř 5x více bodů (k 5.9.2022)

Daří se nám však i ve změně dodavatele, kde při obnovách individuálních smluv získali někteří poradci i desítky tisíc bodů. Rekordy jsou kolem 30.000 bodů (1 bod u zkušených obchodníků je cca 140 Kč). Jak uvedl místopředseda představenstva, Dan Konečný, MBA: „Za jeden měsíc si zde vydělají šikovní poradci i několik milionů Kč a to může být pro jejich život game changer! Za to někteří podnikatelé prodávají své firmy.“

Pokračovat ve čteníEkonomický vývoj

Valná hromada 19. září 2022

Představenstvo obchodní korporace Optimal-Energy.cz, a.s. se sídlem Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 292 35 642 svolává řádnou valnou hromadu na 19. září 2022 v 10:00 v notářské kanceláři JUDr. Přemysla Kalouse, Brandlova 4, 60200 Brno

 

 

Pořad jednání

 1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady
 2. Schválení Jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
 3. Schválení štěpení imobilizované prioritní akcie na majitele č. 3630.2 ve jmenovité hodnotě 1 180,- Kč
 4. Schválení štěpení imobilizované prioritní akcie na majitele č. 3225.1.44 ve jmenovité hodnotě 3 820,- Kč
 5. Schválení štěpení imobilizované prioritní akcie na majitele č. 4405 ve jmenovité hodnotě 1 283,- Kč
 6. Schválení štěpení imobilizované kmenové akcie na majitele č. 2.31 ve jmenovité hodnotě 1 500,- Kč
 7. Schválení štěpení imobilizované kmenové akcie na majitele č. 4121 ve jmenovité hodnotě 329,- Kč
 8. Schválení štěpení imobilizované prioritní akcie na majitele č. 3833.11.5 ve jmenovité hodnotě 2 815 Kč
 9. Schválení odvolání členů představenstva
 10. Schválení odvolání členů dozorčí rady
 11. Schválení jmenování nových členů představenstva Společnosti
 12. Schválení jmenování nových členů dozorčí rady Společnosti
 13. Schválení úplného znění nových stanov Společnosti
 14. Závěr

 
 

 

Pokračovat ve čteníValná hromada 19. září 2022

Valná hromada 25. července 2022

Pokračovat ve čteníValná hromada 25. července 2022

Valná hromada 27. června 2022

Představenstvo obchodní korporace Optimal-Energy.cz, a.s. se sídlem Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 292 35 642 svolává řádnou valnou hromadu Společnosti na 27. června 2022 v 10:00 v notářské kanceláři JUDr. Přemysla Kalouse, Brandlova 4, 602 00 Brno

 

 

Pořad jednání

 1.               Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady

  2.            Schválení Jednacího a hlasovacího řádu valné hromady

  3.            Schválení předběžné účetní závěrky za rok 2021

  4.            Schválení rozdělení zisku za rok 2021

  5.            Schválení štěpení imobilizované kmenové akcie na majitele č. 22.4.2 ve jmenovité hodnotě 3 184,- Kč

  6.            Schválení štěpení imobilizované prioritní akcie na majitele č. 3223.8 ve jmenovité hodnotě 611,- Kč

  7.            Schválení štěpení imobilizované prioritní akcie na majitele č. 3225.1.2 ve jmenovité hodnotě 6 368,- Kč

  8.            Schválení štěpení imobilizované prioritní akcie na majitele č. 3223.1 ve jmenovité hodnotě 1 358,- Kč

  9.            Schválení nabytí vlastních akcií

  10.          Schválení smlouvy o zápůjčce mezi Společností a společností Ecology Capital, s.r.o., místopředsedou představenstva Společnosti

  11.          Schválení smlouvy o výkonu funkce Ing. Milana Hlouška a systému odměn ve společnosti Optimal-Powerenergy

  12.          Schválení pravidel kvalifikace na nové prioritní akcie Společnosti

  13.          Schválení pravidel pro rozdělení části prioritních akcií společnosti Optimal-Powerenergy, a.s. mezi spolupracovníky Společnosti

  14.          Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií

  15.          Určení pravidel pro výběr zájemců o upisování akcií

  16.          Schválení úplného znění nových stanov Společnosti

  17.          Závěr 

 
 

 

Pokračovat ve čteníValná hromada 27. června 2022

Valná hromada 13. prosince 2021

Představenstvo obchodní korporace Optimal-Energy.cz, a.s. se sídlem Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 292 35 642 svolává řádnou valnou hromadu Společnosti na 13. prosinec 2021 v 10:00 v kancelářích Společnosti na adrese Příkop 838/6, 60200 Brno

 

 

Pořad jednání

 1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady
 2. Schválení Jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
 3. Schválení pokynu představenstvu Společnosti k výplatě doplatku zálohy na dividendu ze zisku za rok 2021
 4. Schválení smlouvy o zápůjčce mezi Společností a společností Ecology Capital s.r.o.
 5. Schválení smlouvy o zápůjčce mezi Společností a společností Hloušek holding s.r.o.
 6. Schválení smluv o zápůjčce mezi Společností a zaměstnanci Společnosti
 7. Schválení nedaňového odpisu promlčených pohledávek splatných do 31.12.2016
 8. Schválení vrácení vkladu do kapitálového fondu Společnosti ve výši 500.000 Kč Danu Konečnému, MBA
 9. Schválení vkladu do kapitálového fondu Společnosti ve výši 1.200.000 Kč společností Ecology Capital s.r.o.
 10. Schválení vrácení vkladu do kapitálového fondu Společnosti ve výši 84.000 Kč Ing. Jiřímu Bělohlávkovi, MBA, MSc., MBA
 11. Schválení vkladu do kapitálového fondu Společnosti ve výši 1.584.000 Kč společností virtutibus a.s.
 12. Závěr
 
 
 

 

Pokračovat ve čteníValná hromada 13. prosince 2021