Valná hromada 25. července 2022

Představenstvo obchodní korporace Optimal-Energy.cz, a.s. se sídlem Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 292 35 642 svolává na návrh kvalifikovaného akcionáře Hloušek holding s.r.o. řádnou valnou hromadu na 25. července 2022 v 10:00 na adrese Rozsochy 145, 592 57 Rozsochy

 

 

Pořad jednání

 1.               Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady

  2.            Schválení Jednacího a hlasovacího řádu valné hromady

  3.            Schválení pravidel spolupráce s externími dodavateli fotovoltaických elektráren

  4.            Závěr 

 
 

 

Pokračovat ve čteníValná hromada 25. července 2022

Valná hromada 27. června 2022

Představenstvo obchodní korporace Optimal-Energy.cz, a.s. se sídlem Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 292 35 642 svolává řádnou valnou hromadu Společnosti na 27. června 2022 v 10:00 v notářské kanceláři JUDr. Přemysla Kalouse, Brandlova 4, 602 00 Brno

 

 

Pořad jednání

 1.               Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady

  2.            Schválení Jednacího a hlasovacího řádu valné hromady

  3.            Schválení předběžné účetní závěrky za rok 2021

  4.            Schválení rozdělení zisku za rok 2021

  5.            Schválení štěpení imobilizované kmenové akcie na majitele č. 22.4.2 ve jmenovité hodnotě 3 184,- Kč

  6.            Schválení štěpení imobilizované prioritní akcie na majitele č. 3223.8 ve jmenovité hodnotě 611,- Kč

  7.            Schválení štěpení imobilizované prioritní akcie na majitele č. 3225.1.2 ve jmenovité hodnotě 6 368,- Kč

  8.            Schválení štěpení imobilizované prioritní akcie na majitele č. 3223.1 ve jmenovité hodnotě 1 358,- Kč

  9.            Schválení nabytí vlastních akcií

  10.          Schválení smlouvy o zápůjčce mezi Společností a společností Ecology Capital, s.r.o., místopředsedou představenstva Společnosti

  11.          Schválení smlouvy o výkonu funkce Ing. Milana Hlouška a systému odměn ve společnosti Optimal-Powerenergy

  12.          Schválení pravidel kvalifikace na nové prioritní akcie Společnosti

  13.          Schválení pravidel pro rozdělení části prioritních akcií společnosti Optimal-Powerenergy, a.s. mezi spolupracovníky Společnosti

  14.          Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií

  15.          Určení pravidel pro výběr zájemců o upisování akcií

  16.          Schválení úplného znění nových stanov Společnosti

  17.          Závěr 

 
 

 

Pokračovat ve čteníValná hromada 27. června 2022

Valná hromada 13. prosince 2021

Představenstvo obchodní korporace Optimal-Energy.cz, a.s. se sídlem Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 292 35 642 svolává řádnou valnou hromadu Společnosti na 13. prosinec 2021 v 10:00 v kancelářích Společnosti na adrese Příkop 838/6, 60200 Brno

 

 

Pořad jednání

 1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady
 2. Schválení Jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
 3. Schválení pokynu představenstvu Společnosti k výplatě doplatku zálohy na dividendu ze zisku za rok 2021
 4. Schválení smlouvy o zápůjčce mezi Společností a společností Ecology Capital s.r.o.
 5. Schválení smlouvy o zápůjčce mezi Společností a společností Hloušek holding s.r.o.
 6. Schválení smluv o zápůjčce mezi Společností a zaměstnanci Společnosti
 7. Schválení nedaňového odpisu promlčených pohledávek splatných do 31.12.2016
 8. Schválení vrácení vkladu do kapitálového fondu Společnosti ve výši 500.000 Kč Danu Konečnému, MBA
 9. Schválení vkladu do kapitálového fondu Společnosti ve výši 1.200.000 Kč společností Ecology Capital s.r.o.
 10. Schválení vrácení vkladu do kapitálového fondu Společnosti ve výši 84.000 Kč Ing. Jiřímu Bělohlávkovi, MBA, MSc., MBA
 11. Schválení vkladu do kapitálového fondu Společnosti ve výši 1.584.000 Kč společností virtutibus a.s.
 12. Závěr
 
 
 

 

Pokračovat ve čteníValná hromada 13. prosince 2021

Srovnání dodavatelů zemního plynu

Na obrázku můžete vidět srovnání dodavatelů zemního plynu (nejlepší nabídka X základní nabídka) – stav k 15.12.2020.
Mezi jasné vítěze tohoto srovnání patří náš hlavní partner Dobrá energie, s.r.o. a víte proč tomu tak je?


Dobrá Energie totiž do cen nepromítá náklady na honosná sídla, tisíce zaměstnanců, rozlehlé kanceláře apod., což znamená, že nic z toho nemusíte v cenách za elektřinu a plyn platit Vy.
Pracují efektivně a myslí na své zákazníky, kterým chtějí dodávat energie za rozumné ceny. A to dlouhodobě.

Pokračovat ve čteníSrovnání dodavatelů zemního plynu

Spotřeba elektřiny v domácnosti

Průměrná spotřeba elektrické energie za posledních dvacet let stoupla o stovky kilowatt hodin. Podle statistik Energetického regulačního úřadu odebral v roce 1991 průměrný Čech 4 822 kWh, kdežto v roce 2010 už 5 626 kWh.

Jaká je spotřeba elektřiny u klasických domácích spotřebičů?

Nejvyšší odběr elektrické energie v domě připadá na bojler. Ročně se jedná o částky značně přesahující deset tisíc korun.

Velkým odběratelem elektřiny je pračka se sušičkou a chladnička v nízké energetické třídě, jejíž provoz ročně může vyjít až na 2 000 Kč. Při častém používání stojí za vysokými náklady také elektrická trouba a moderní LCD televizor.

Naopak vcelku nízké náklady jsou za každodenní používání notebooku a zejména pak nabíječky k mobilnímu telefonu, která ročně odebere energii jen za zhruba 3 Kč.

Jak snížit náklady za energie?

Vyšší úspory na elektřině lze dosáhnout snižováním nákladů na provoz drahých spotřebičů.

Nahrazením staré lednice novějším modelem lze ročně ušetřit několik set až tisíc korun, zatímco například vytahováním nabíječky na mobilní telefon ze zásuvky ušetříte ročně pouze jednotky korun.

Poraďte se s naším energetickým poradcem, jaké další kroky podniknout k levnějším zálohám na elektřinu a plyn.

Zdroj: energetickyporadce.cz

Pokračovat ve čteníSpotřeba elektřiny v domácnosti

Kurz energetické gramotnosti online

V sobotu 21. 3. 2020 se konal historicky první Kurz energetické gramotnosti společnosti Optimal Energy probíhající online.

Zaznamenali jsme obrovskou vlnu zájmu, kapacita 100 lidí byla naplněna za 24 hodin od zveřejnění. Kurz slouží pro vysvětlení základních pojmů v energetice, které by měl každý spotřebitel znát a popisuje možnosti spolupráce s Optimal Energy.

Pokud máte zájem Vy nebo víte o někom, kdo by si chtěl v této oblasti prohloubit znalosti, neváhejte nás kontaktovat na info@optimal-energy.cz nebo na kterékoliv regionální kanceláři.

Pokračovat ve čteníKurz energetické gramotnosti online

Pomáháme – A-B Help

Optimal-energy opět daroval peníze na dobrou věc, tentokrát společnosti A-B Help, která pomáhá dětem, hendikepovaným a seniorům žít o trochu pohodlnější život tím, že dodávají do každého z potřebných domovů minibus s logem firem, které pomáhají.

Tímto bychom chtěli poděkovat i naším skvělým energetickým poradcům, kteří si celý rok odkládají část peněz z provizí, aby mohli pomoci dobré věci.

Pokračovat ve čteníPomáháme – A-B Help

Pomáháme s nadací SYNER

Už jste slyšeli o rodině Ješutových z Kořenova?

Pokud ne, není se čemu divit. Je to pětičlenná rodina, která do roku 2017 vedla normální rodinný život. A tady je ve zkratce jejich příběh:

„Paní Michaela byla v té době na mateřské, stupňující se bolesti zad a nohy ji dovedly k lékaři, který jí diagnostikoval zhoubný nádor blízko páteře. Nádor se sice podařilo odstranit, ale museli ji být amputovány nervy, díky kterým přestala cítit levou nohu. Musela se tedy učit znovu chodit a sedět. Pan Jan musel zůstat doma z práce, aby se o rodinu postaral a v tom přišla další rána – Janovi se zhoršila roztroušená skleróza. Před onemocněním se navíc dali do oprav starého domku, ale vzhledem k současné situaci v tom nemůžou pokračovat.“

I když to jsou velcí bojovníci, nemoci jim nedovolí vést normální život nejen fyzicky, ale ani finančně. Proto nadace SYNER vyhlásila veřejnou sbírku na rekonstrukci a úpravu jejich bydlení. Optimal Energy.cz, a. s.  se rozhodl, že pomůže a rodině Ješutových přispěl částkou 10 000 Kč. Pokud chcete přispět i vy, jakoukoli částku můžete zaslat na účet 115-8667150257/0100.

Více z příběhu této rodiny se můžete dočíst na stránkách hokejového týmu Bílí Tygři, kteří rodině taktéž pomáhají.

Bc. Martin Šimiček, DiS.

Pokračovat ve čteníPomáháme s nadací SYNER

ENERGETICKÉ DOBRO v praxi

Další ukázka ENERGETICKÉHO DOBRA v praxi! Na stránkách České obchodní inspekce (ČOI) a Energetického regulačního úřadu (ERÚ) je možné zkontrolovat seznamy všech sporů a správních řízení, které kdy tyto instituce vedly. Z nich je patrné, že ERÚ s Optimal Energy po celou dobu jeho trvání nevedl žádné řízení a ČOI jedno jediné, které se navíc ukázalo jako neopodstatněné.

Bc. Martin Šimiček, DiS.

Pokračovat ve čteníENERGETICKÉ DOBRO v praxi