Pozvánka na valnou hromadu

Dne 22. června 2020 v 13:00 v kancelářích Optimal-Energy.cz, a.s. na adrese Příkop 838/6, Zábrdovice, 60200 Brno proběhne řádná Valná hromada společnosti Optimal-Energy.cz, a.s.. Pořad jednání Valné hromady:

1.   Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady

2.   Schválení účetní závěrky za rok 2019

3.   Schválení rozdělení zisku za rok 2019

4.   Schválení úhrady ztráty z roku 2011

5.   Schválení nedaňového odpisu promlčených pohledávek splatných do 31.12.2015

6.   Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi Společností a Ing. Jiřím Bělohlávkem, MBA, MSc.;

7.   Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi Společností a Danem Konečným;

8.   Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi Společností a Milanem Hlouškem;

9.   Oznámení o možném střetu zájmu a konkurenčním jednání

10.   Závěr

Níže najdete dokumenty:

–   Pozvánka na Valnou hromadu

–   Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2019

–   Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2019

–   Příloha v účetní závěrce ke dni 31. 12. 2019

–   Smlouva o výkonu funkce člena představenstva mezi Společností a Ing. Jiřím Bělohlávkem, MBA, MSc

–   Smlouva o výkonu funkce člena představenstva mezi Společností a Danem Konečným

–   Smlouva o výkonu funkce člena představenstva mezi Společností a Milanem Hlouškem

Continue Reading

Kurz energetické gramotnosti online

V sobotu 21. 3. 2020 se konal historicky první Kurz energetické gramotnosti společnosti Optimal Energy probíhající online.

Zaznamenali jsme obrovskou vlnu zájmu, kapacita 100 lidí byla naplněna za 24 hodin od zveřejnění. Kurz slouží pro vysvětlení základních pojmů v energetice, které by měl každý spotřebitel znát a popisuje možnosti spolupráce s Optimal Energy.

Pokud máte zájem Vy nebo víte o někom, kdo by si chtěl v této oblasti prohloubit znalosti, neváhejte nás kontaktovat na info@optimal-energy.cz nebo na kterékoliv regionální kanceláři.

Continue Reading

Pomáháme – A-B Help

Optimal-energy opět daroval peníze na dobrou věc, tentokrát společnosti A-B Help, která pomáhá dětem, hendikepovaným a seniorům žít o trochu pohodlnější život tím, že dodávají do každého z potřebných domovů minibus s logem firem, které pomáhají.

Tímto bychom chtěli poděkovat i naším skvělým energetickým poradcům, kteří si celý rok odkládají část peněz z provizí, aby mohli pomoci dobré věci.

Continue Reading

Pomáháme s nadací SYNER

Už jste slyšeli o rodině Ješutových z Kořenova?

Pokud ne, není se čemu divit. Je to pětičlenná rodina, která do roku 2017 vedla normální rodinný život. A tady je ve zkratce jejich příběh:

„Paní Michaela byla v té době na mateřské, stupňující se bolesti zad a nohy ji dovedly k lékaři, který jí diagnostikoval zhoubný nádor blízko páteře. Nádor se sice podařilo odstranit, ale museli ji být amputovány nervy, díky kterým přestala cítit levou nohu. Musela se tedy učit znovu chodit a sedět. Pan Jan musel zůstat doma z práce, aby se o rodinu postaral a v tom přišla další rána – Janovi se zhoršila roztroušená skleróza. Před onemocněním se navíc dali do oprav starého domku, ale vzhledem k současné situaci v tom nemůžou pokračovat.“

I když to jsou velcí bojovníci, nemoci jim nedovolí vést normální život nejen fyzicky, ale ani finančně. Proto nadace SYNER vyhlásila veřejnou sbírku na rekonstrukci a úpravu jejich bydlení. Optimal Energy.cz, a. s.  se rozhodl, že pomůže a rodině Ješutových přispěl částkou 10 000 Kč. Pokud chcete přispět i vy, jakoukoli částku můžete zaslat na účet 115-8667150257/0100.

Více z příběhu této rodiny se můžete dočíst na stránkách hokejového týmu Bílí Tygři, kteří rodině taktéž pomáhají.

Bc. Martin Šimiček, DiS.

Continue Reading

ENERGETICKÉ DOBRO v praxi

Další ukázka ENERGETICKÉHO DOBRA v praxi! Na stránkách České obchodní inspekce (ČOI) a Energetického regulačního úřadu (ERÚ) je možné zkontrolovat seznamy všech sporů a správních řízení, které kdy tyto instituce vedly. Z nich je patrné, že ERÚ s Optimal Energy po celou dobu jeho trvání nevedl žádné řízení a ČOI jedno jediné, které se navíc ukázalo jako neopodstatněné.

Bc. Martin Šimiček, DiS.

Continue Reading

Oznámení o pořádání valné hromady

Oznámení o pořádání valné hromady společnosti Optimal-Energy.cz, a.s.

Představenstvo obchodní korporace

Optimal-Energy.cz, a.s.

se sídlem Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 292 35 642

(dále jen „Společnost“)

svolává

řádnou valnou hromadu této Společnosti

na 6. dubna 2019 v hotelu Grand Třebíč v 16:00 na adrese Karlovo nám. 133/5, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč

A. Pořad jednání: 

 1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady
 2. Schválení štěpení imobilizované kmenové akcie na majitele č. 1601 ve jmenovité hodnotě 20,- Kč;
 3. Schválení štěpení imobilizované prioritní akcie na majitele č. 3227 ve jmenovité hodnotě 6.160,- Kč;
 4. Schválení štěpení imobilizované prioritní akcie na majitele č. 3231 ve jmenovité hodnotě 2.143,- Kč;
 5. Schválení štěpení imobilizované prioritní akcie na majitele č. 3217 ve jmenovité hodnotě 20.000,- Kč;
 6. Schválení vyloučení přednostního práva akcionářů Společnosti na nákup vlastních akcií Společnosti ve smyslu ustanovení § 488 odst. 1 zákona o obchodních korporacích;
 7. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti upisováním nových akcií ;
 8. Volba Bc. Ondřeje Marka, dat. nar. 13. 7. 1983, bytem Břevnická 1583, 583 01 Chotěboř, do funkce člena dozorčí rady Společnosti;
 9. Schválení veškerých právních jednání učiněných Bc. Ondřejem Markem, dat. nar. 13. 7. 1983, bytem Břevnická 1583, 583 01 Chotěboř, za Společnost při výkonu funkce člena dozorčí Společnosti rady v období od 31. 3. 2019 do 6. 4. 2019;
 10. Schválení veškerých právních jednání učiněných Ing. Jiřím Bělohlávkem, MBA, MSc., dat. nar. 29. 4. 1984, bytem Anenská 1003/16, Staré Brno, 602 00 Brno, za Společnost při výkonu funkce předsedy představenstva Společnosti, veškerých právních jednání učiněných Danem Konečným, dat. nar. 31. 8. 1988, bytem Jasanová 2033/9, 678 01 Blansko, za Společnost při výkonu funkce místopředsedy představenstva Společnosti a veškerých právních jednání učiněných Milanem Hlouškem, dat. nar. 14. 8. 1958, bytem Albrechtice 3, 592 57 Rozsochy, za Společnost při výkonu funkce člena představenstva Společnosti, a to v období od 14. 3. 2016 do 12. 9. 2016;
 11. Závěr

B. Rozhodný den k účasti na valné hromadě

Společnost vydala pouze listinné akcie na majitele v imobilizované podobě. Stanovy společnosti ani zákon nestanovují rozhodný den k účasti na valné hromadě společnosti, proto se tento neuvádí.

K účasti a hlasování na valné hromadě jsou oprávněni kmenoví akcionáři a stanoví-li tak zákon i prioritní akcionáři, kteří budou ke dni konání valné hromady vedeni v seznamu akcionářů vedeného schovatelem imobilizovaných akcií, kterým je Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO: 000 01 350. Akcionáři, u kterých tak stanoví zákon nebo stanovy Společnosti, se mohou účastnit valné hromady, hlasovat na ní a uplatňovat ostatní práva akcionáře osobně, prostřednictvím svého statutárního zástupce (v případě, že je akcionářem právnická osoba) nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

C. Návrhy usnesení k bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění

Continue Reading
 • 1
 • 2