Spotřeba elektřiny v domácnosti

Průměrná spotřeba elektrické energie za posledních dvacet let stoupla o stovky kilowatt hodin. Podle statistik Energetického regulačního úřadu odebral v roce 1991 průměrný Čech 4 822 kWh, kdežto v roce 2010 už 5 626 kWh.

Jaká je spotřeba elektřiny u klasických domácích spotřebičů?

Nejvyšší odběr elektrické energie v domě připadá na bojler. Ročně se jedná o částky značně přesahující deset tisíc korun.

Velkým odběratelem elektřiny je pračka se sušičkou a chladnička v nízké energetické třídě, jejíž provoz ročně může vyjít až na 2 000 Kč. Při častém používání stojí za vysokými náklady také elektrická trouba a moderní LCD televizor.

Naopak vcelku nízké náklady jsou za každodenní používání notebooku a zejména pak nabíječky k mobilnímu telefonu, která ročně odebere energii jen za zhruba 3 Kč.

Jak snížit náklady za energie?

Vyšší úspory na elektřině lze dosáhnout snižováním nákladů na provoz drahých spotřebičů.

Nahrazením staré lednice novějším modelem lze ročně ušetřit několik set až tisíc korun, zatímco například vytahováním nabíječky na mobilní telefon ze zásuvky ušetříte ročně pouze jednotky korun.

Poraďte se s naším energetickým poradcem, jaké další kroky podniknout k levnějším zálohám na elektřinu a plyn.

Zdroj: energetickyporadce.cz

Pokračovat ve čteníSpotřeba elektřiny v domácnosti

Proč jsou LED žárovky lepší než ostatní typy žárovek?

Máte v domácnosti 15 klasických žárovek s příkonem 60 W a s každou z nich svítíte průměrně 2 hodiny denně? V tom případě můžete přechodem na LED žárovky snížit výdaje na elektřinu o 3 398 Kč ročně.
Klasická žárovka spotřebuje 95-98 % elektřiny na výrobu tepla, pouhých 2-5 % je použito na vytvoření světla. Naopak LED žárovka využije plných 75-85 % na vytvoření světla. Z tohoto důvodu spotřebuje méně elektřiny při zachování stejné svítivosti.

Výhody LED žárovek
●Nižší spotřeba energie – LED žárovky se řadí do energetické třídy A, kdežto klasické žárovky spadají do tříd E – G
●Dlouhá životnost žárovky
●LED žárovka svítí ihned naplno (na rozdíl třeba od úsporné žárovky)
●Lze používat stmívání (neumí to každá žárovka, musí to být napsáno na krabičce)
●Odolnější vůči nárazům
●Nezahřívají se jako klasické žárovky
●Nejsou citlivé na rozsvěcení/zhasínání
●Neobsahují rtuť
●LED žárovky nevyzařují ultrafialové ani infračervené záření
●Na rozdíl od úsporných žárovek se u LED se stárnutím nesnižuje jas

Neváhejte se obrátit na naše energetické poradce, kteří Vám poradí s výběrem nejvhodnější žárovky.

Zdroj: www.skrblik.cz

Pokračovat ve čteníProč jsou LED žárovky lepší než ostatní typy žárovek?

Kurz energetické gramotnosti online

V sobotu 21. 3. 2020 se konal historicky první Kurz energetické gramotnosti společnosti Optimal Energy probíhající online.

Zaznamenali jsme obrovskou vlnu zájmu, kapacita 100 lidí byla naplněna za 24 hodin od zveřejnění. Kurz slouží pro vysvětlení základních pojmů v energetice, které by měl každý spotřebitel znát a popisuje možnosti spolupráce s Optimal Energy.

Pokud máte zájem Vy nebo víte o někom, kdo by si chtěl v této oblasti prohloubit znalosti, neváhejte nás kontaktovat na info@optimal-energy.cz nebo na kterékoliv regionální kanceláři.

Pokračovat ve čteníKurz energetické gramotnosti online

Trh s plynem v České republice

Výrobce plynu

Těžařské firmy, plyn = zboží, prodej a nákup = burza


Distribuce

Cenu a podmínky distribuce určuje stát prostřednictvím ERÚ, který vydává cenové rozhodnutí, kterým se stanovují ceny a podmínky regulovaných služeb souvisejících s dodávkou plynu.

a) Provozovatel přepravní soustavy NET4GAS s.r.o.: je provozovatelem přepravní plynárenské soustavy azajišťuje mezinárodní a vnitrostátní přepravu plynu.

b) Provozovatel distribuční regionální soustavy: v ČR jsou 3 hlavní distribuční území kde má většinou monopol  společnost GasNET (je členem innogy – dříve RWE), Pražská plynárenská, E.ON.

c) Lokální distribuční sítě (LDS): v ČR je několik malých lokálních distribučních sítí, které spolupracují s daným distributorem, na území ve kterém se nacházejí.

Dodavatel:

Obchodník s plynem, nakupuje na energetické burze a prodává zákazníkovi. Platná licence od ERÚ.


Zákazník:

U plynu se dělí zákazník do jednotlivých skupin dle roční spotřeby a cenu plynu (komodity/zboží) určuje dodavatel dle vydaných ceníků nebo individuální nabídky pro zákazníka, cena plynu (komodity) je neregulovaná.


a) maloodběratel a domácnost:roční spotřeba 0 – 630 MWh  / cena pro zákazníka dle platných ceníků.


b) středoodběr:roční spotřeba od 630 do 4 200 MWh /  cena pro zákazníka dle individuálního nacenění.


c) velkoodběr: roční spotřeba od 4 200 MWh/ cena pro zákazníka dle individuálního nacenění.

Orgány Trhu

Distribuce regionální soustavy

OTE, a.s. – Operátor trhu s energií: organizování trhu s energií. Sledování a plánování dodávek plynu, zpracování dat a informování MPO, ERÚ a ČSÚ.
ERÚ – Energetický regulační úřad: stanovuje ceny za přenos a distribuci plynu a souvisejících služeb, ochrana zájmu spotřebitelů, kontrola trhu a podpora hospodářské soutěže. Uděluje licence pro prodej.
MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu: vydává zejména technické specifikace.
SEI – Státní energetická inspekce: provádí šetření, dodržování technické kázně energetických subjektů.

Pokračovat ve čteníTrh s plynem v České republice

Trh s elektrickou energií v České Republice

Výrobce silové elektřiny

Elektrárny, silová elektřina = zboží, prodej a nákup = burza

Distribuce

Cenu a podmínky distribuce určuje stát prostřednictvím ERÚ, který vydává cenové rozhodnutí, kterým se stanovují ceny a podmínky regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny.

a) Provozovatel přenosové soustavy: přenos a tranzit elektrické energie v ČR zajišťuje firma ČEPS, a.s.


b) Provozovatel distribuční regionální soustavy: je napojen na přenosovou soustavu, má na starost provozování a rozvoj distribuční sítě, zabezpečuje distribuci elektřiny.  V ČR má většinou monopol v jednotlivých krajích (ČEZ, PRE, E.ON).


c) Lokální distribuční sítě (LDS): v ČR je několik malých lokálních distribučních sítí, které spolupracují s daným distributorem, na území ve kterém se nacházejí.


Dodavatel

Obchodník s elektřinou, nakupuje na energetické burze a prodává zákazníkovi. Platná licence od ERÚ.


Zákazník


a) maloodběratel: odběratel nízkého napětí (NN) domácnost (sazba D), podnikatel (sazba C) / cena pro zákazníka dle platných ceníků.

U elektřiny se dělí zákazník do jednotlivých skupin (NN, VN, VVN) dle napětí v dané distribuční soustavě ke které je připojen a cenu silové elektřiny (komodity/zboží) určuje dodavatel dle vydaných ceníků nebo individuální nabídky pro zákazníka, cena silové elektřiny (komodity) je neregulovaná


b) velkoodběratel: odběratel  vysokého napětí (VN) a velmi vysokého napětí (VVN) / cena pro zákazníka dle individuálního nacenění.

Distribuce regionální soustavy

Orgány Trhu

OTE, a.s. – Operátor trhu s energií: organizování trhu s energií.
ERÚ – Energetický regulační úřad: stanovuje ceny za přenos a distribuci elektřiny a souvisejících služeb, ochrana zájmu spotřebitelů, kontrola trhu a podpora hospodářské soutěže. Uděluje licence pro prodej.
MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu: vydává zejména technické specifikace.
SEI – Státní energetická inspekce: provádí šetření, dodržování technické kázně energetických subjektů.

Pokračovat ve čteníTrh s elektrickou energií v České Republice

Cena plynu


Regulované ceny

Regulované ceny určuje stát prostřednictvím Energetického regulačního úřadu-ERÚ
Distribuce:cena se určuje podle distribuční sazby dle velikosti odběru a skládá se ze dvou složek.
a) Kapacita:
stálá měsíční / roční platba za přistavenou / rezervovanou kapacitu, daná velikostí odběru. Čím vyšší je odběr, tím vyšší je také cena stálé platby.
b) Cena za distribuci a přepravu plynu: cena je vypočtena dle skutečně naměřené spotřeby dle ceníku distribuce pro příslušnou sazbu.Činnost OTE a ERÚ: platba za činnost Operátora trhu a Energetického regulačního úřadu. Tato platba je v ceníku u některých dodavatelů zahrnuta do ceny za distribuci.

Ekologická daň: za odebraný plyn, kterou platí každý odběratel plynu, ale některé subjekty jsou od této daně osvobozeny například domácnosti. Dle zákona č.261/2007 Sbírky, o stabilizaci veřejných rozpočtů.

Neregulované ceny


Neregulované ceny určuje dodavatel plynu

Odebraný plyn: cena se skládá ze dvou částí a určuje ji dodavatel prostřednictvím svých ceníků.
a) Za odebraný plyn: cena dle platných ceníků pro danou sazbu odběru určenou velikostí spotřeby.

b) Stálá platba za kapacitu do odběru 63 MWh: stálý měsíční plat dle platných ceníku daného dodavatele.
     Roční platba za kapacitu od odběru 63 MWh:cena za rezervovanou kapacitu dle platných ceníků daného dodavatele, muže být i vyčíslena jako stálý měsíční plat.
Uskladnění plynu:cena za uskladněný plyn je započítána do ceny daného dodavatele za odebraný plyn.

Jak můžu uspořit?

Distribuce: pouze snížením mé roční spotřeby plynu.
Činnost OTE a ERÚ: pouze snížením mé roční spotřeby plynu.
Ekologická daň: pouze snížením mé roční spotřeby plynu.
Odebraný plyn: vybrat vhodného dodavatele, na základě roční spotřeby plynu.

Pokračovat ve čteníCena plynu

Cena elektrické energie


Regulované ceny


Regulované ceny určuje stát prostřednictvím Energetického regulačního úřadu-ERÚ Distribuce: cena se určuje podle zvolené distribuční sazby a velikosti jističe a je rozdílná pro domácnosti (D sazby) a podnikatele a právnické osoby (C sazby). Cena za distribuci se skládá ze dvou částí:

a) Jistič: stálá měsíční platba za rezervovanou kapacitu, daná velikostí hlavního jističe – max. příkon, který je dán velikostí hlavního jističe. Čím vyšší je hodnota jističe, tím vyšší může být energetická náročnost spotřebičů, které lze současně využívat, ale tím vyšší je také cena stálé měsíční platby.

b) Cena za dopravu elektřiny: cena je vypočtena dle skutečně naměřené spotřeby v MWh ve vysokém tarifu (VT) a nízkém tarifu (NT) dle ceny distribuce pro příslušnou distribuční sazbu.

Ostatní služby: cena je vypočtena dle skutečně naměřené spotřeby v MWh (VT+NT). Cena je stejná pro všechny distribuční sazby jak D, tak C.
a) Systémové služby: pokrývá náklady provozovatele přenosové soustavy (ČEPS, a. s.) a také nákup tzv. podpůrných služebod výrobců elektřiny (pohotovost elektrárny–záložní zdroj).
b) Podpora výkupu elektřiny:z obnovitelných zdrojů (OZE) a kombinované výroby elektřiny. Výrobní náklady jsou u těchto zdrojů však vyšší, a proto část nákladů nesou všechny zákazníci a zbytek doplácí stát ze státního rozpočtu.
c) Činnost OTE a ERÚ:platba za činnost Operátora trhu a Energetického regulačního úřadu.

Ekologická daň: z odebrané elektřiny, kterou platí každý odběratel elektřiny její výše je závislá na spotřebě. Tuto daň platí každý odběratel elektřiny dle zákona č.261/2007 Sb., pouze dodávka elektřiny z obnovitelných zdrojů je od této daně osvobozena.


a) Systémové služby: pokrývá náklady provozovatele přenosové soustavy (ČEPS, a. s.) a také nákup tzv. podpůrných služebod výrobců elektřiny (pohotovost elektrárny–záložní zdroj).
b) Podpora výkupu elektřiny:z obnovitelných zdrojů (OZE) a kombinované výroby elektřiny. Výrobní náklady jsou u těchto zdrojů však vyšší, a proto část nákladů nesou všechny zákazníci a zbytek doplácí stát ze státního rozpočtu.
c) Činnost OTE a ERÚ:platba za činnost Operátora trhu a Energetického regulačního úřadu.

Ekologická daň: z odebrané elektřiny, kterou platí každý odběratel elektřiny její výše je závislá na spotřebě. Tuto daň platí každý odběratel elektřiny dle zákona č.261/2007 Sb., pouze dodávka elektřiny z obnovitelných zdrojů je od této daně osvobozena.

Neregulované ceny

Neregulované ceny určuje dodavatel elektřiny
Silová elektřina: cena se skládá ze dvou částí a určuje ji dodavatel prostřednictvím svých ceníků.

a) Stálá platba: měsíční paušál bez závislosti na velikosti spotřeby elektřiny.
b) Za spotřebovanou silovou elektřinu: cena dle platných ceníků pro danou sazbu (VT a NT).

Jak můžu uspořit?

Distribuce: vhodnou volbou sazby dle roční spotřeby a elektrických spotřebičů, správnou volbou velikosti jističe.
Ostatní služby a jiné: pouze snížením mé roční spotřeby elektřiny.
Silová elektřina: vybrat vhodného dodavatele na základě sazby a roční spotřeby.

Pokračovat ve čteníCena elektrické energie

Průkaz energetické náročnosti budov (PENB)

Chcete si postavit dům, provést jeho rekonstrukci, prodat či pronajmout nemovitost?

Nezbytným podkladem pro vás tedy bude, dle novely zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, Průkaz energetické náročnosti budov (PENB), který je potřeba i od určité velikosti nemovitosti při samotném vlastnictví.

Díky tomuto průkazu získáte dokonalý přehled o nákladech na energie, tedy vyhodnocení celkové spotřeby veškerých energií v budově, ať už se jedná o energie potřebné k topení, ohřevu teplé vody, větrání, chlazení či osvětlení.

Stupně energetické náročnosti jsou označovány písmeny A až G, přičemž označení A je určeno pro energeticky nejšetrnější budovy, označení G naopak pro ty nejméně šetrné a zároveň nejdražší na běžný provoz.

Pro koho je energetický průkaz povinný?

Podle platné novely zákona o hospodaření energií z roku 2015 musíte PENB doložit vždy, když:

 • stavíte nový dům nebo byt
 • prodáváte nemovitost (vyjma domů postavených před r. 1947, které neprošly větší rekonstrukcí obálky)
 • výrazně rekonstruujete nemovitost (v rozsahu větším než 25 % celkové plochy obálky budovy, kde jste provedli zateplování, výměnu střechy nebo například oken)
 • pronajímáte nemovitost

Kdo nemusí vlastnit energetický průkaz?

Zpracovávat PENB dle novely energetických štítků aktuálně nemusí vlastníci:

 • budov do 50 m2
 • rodinných domů, které nehodlají prodávat ani pronajímat
 • starých domů postavených před rokem 1947 bez větší rekonstrukce, které se budou prodávat nebo pronajímat
 • kulturních památek a církevních objektů
 • rekreačních objektů, chat, chalup a dalších budov používaných občasně
 • výrobních hal, dílen, zemědělských budov aj. se spotřebou do 700 GJ ročně

Jaké jsou výhody PENB

 • odhalí nadměrnou spotřebu energie, abyste mohli ušetřit náklady na provoz
 • pokud stavíte nebo rekonstruujete dům, vyčíslí vám energetickou náročnost nemovitosti
 • jako potenciálnímu kupci nemovitosti vám pomůže ve výběru domu nebo bytu podle vašich finančních možností

Postihy za nesplnění povinnosti předložit PENB

Pokuta od 100 tisíc až do 5 milionů korun, zneplatnění kupních smluv nebo smluv o pronájmu – takové postihy vám dle novely zákona o PENB hrozí za absenci energetického štítku od Státní energetické inspekce a Ministerstva průmyslu a obchodu.

Více informací u našich energetických poradců https://www.optimal-energy.cz/kontakty/ nebo na stránkách našeho partnera http://www.oekoplan.cz/penb

Pokračovat ve čteníPrůkaz energetické náročnosti budov (PENB)

Distribuční sazby elektrické energie

Nevíte si rady s výpočtem ceny za odběr elektrické energie?

Základem je rozlišení dvou pojmů distribuční sazba a tarif (vysoký a nízký).

Distribuční sazba = profil využívání elektřiny v daném odběrném místě.

Tato sazba závisí na používaných elektrospotřebičích. Největší zastoupení v kategorii jednotarifní sazby mají domácnosti, které elektřinou jen svítí, využívají ji k vaření a napájení domácích spotřebičů, jako je např. lednice, pračka, myčka. Další sazby jsou potom určeny pro spotřebitele, které využívají přímotopy, akumulační kamna, bojlery a obecně náročnější elektrospotřebiče. Speciální kategorii potom tvoří chataři a řidiči elektromobilů.

Sazby pro domácnosti začínají písmenem D (D01d, D02d), sazby pro maloodběratele (právnické osoby případně fyzické osoby s IČ) začínají písmenem C, viz níže.

Vysoký a nízký tarif

Vysoký a nízký tarif jsou cenové hladiny, ve kterých můžete elektřinu během dne odebírat.

Vysoký tarif je účtován v jednotarifových sazbách  D01d, D02d, tzn., že s jednotarifní sazbou odebíráte elektřinu po celý den za stejnou cenu a to za cenu vysokého tarifu.

Nízký tarif je účtován v dvoutarifové sazbě, zde je denní odběr rozdělen na dvě období, pro jednu část dne je účtován vysoký tarif, pro druhou část pak platí tarif levnější, zvýhodňuje tak náročnější spotřebitele.

Jednotarifové sazby:

D01d nebo D02d, zde je účtován pouze vysoký tarif, jsou určeny pro menší spotřebu, tedy pro standartní domy a byty.

Dvoutarifové sazby:

D25d – D61d, čím vyšší číslo, tím nižší je tarif, tzn. levnější cena elektřiny. Po zbytek času platí tarif vysoký (dražší cena elektřiny). Dvoutarifní sazby jsou určeny pouze pro domácnosti, které elektřinu využívají pro vytápění a ohřev vody.

Mezi nízkým a vysokým tarifem se přepíná prostřednictvím hromadného dálkového ovládání (s výjimkou D61d pro víkendový režim), dle časů které stanovil distributor. Konkrétní časy je třeba vyhledat na stránkách distributora (ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce a PRE Distribuce).

Přehled sazeb:

SAZBApopis
D01d(jednotarifní)pro malou spotřebuVhodná pro běžně vybavenou domácnost, která elektřinou svítí a napájí elektrospotřebiče; má však menší spotřebu. U této sazby není třeba splnit žádné podmínky pro přiznání. 
D02d(jednotarifní)pro střední spotřebuHodí se pro běžně vybavenou domácnost se střední spotřebou. Žádné podmínky pro přiznání – tato sazba patří společně s D01d mezi nejrozšířenější, naleznete je ve zhruba 65 procentech všech domácností. 
D25d(dvoutarifní – stejně i dále)Vhodná při ohřevu vody bojlerem – pro přiznání této sazby také skutečně musí být v domácnosti nainstalován spotřebič pro akumulační ohřev vody. Nízký tarif platí v sazbě D25d po dobu osmi hodin denně (zpravidla šest hodin po půlnoci a dvě hodiny odpoledne). 
D26dHodí se pro akumulační ohřev vody nebo vytápění (vyšší spotřeba). Domácnost musí prokázat, že příkon všech akumulačních elektrických spotřebičů činí nejméně 55 procent z příkonu hlavního jističe, případně že výkon akumulačních elektrických spotřebičů odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu. Nízký tarif zde opět platí po dobu osmi hodin denně, podobně jako u D25d.
D27dElektromobily – dvoutarifový produkt určený pro odběrná místa, u nichž žadatel věrohodným způsobem doloží vlastnické právo, případně užívací právo (leasing apod.) k elektromobilu. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je v délce minimálně 8 hodin denně v době od 18.00 hodin do 8.00 hodin.
D35dPro domácnost, která má řádně instalovány hybridní (smíšené) elektrické spotřebiče pro vytápění objektu. Pro přiznání této sazby je třeba prokázat, že systém vytápění (včetně příkonu například bojleru, je-li instalován) musí činit nejméně 50 procent z příkonu hlavního jističe. Pokud instalovaný příkon nepřekročí 50 procent, musí domácnost prokázat, že výkon hybridních elektrických spotřebičů odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu. Levnější elektřinu v nízkém tarifu pak odebírá po dobu 16 hodin denně.
D45d – již nelze sjednat, historická sazbaVhodná při využívání přímotopů. Pro získání sazby je nutná řádná instalace přímotopných elektrických spotřebičů pro vytápění domku či bytu. Domácnost přitom musí prokázat, že systém přímotopného vytápění (včetně příkonu například bojleru, je-li instalován) činí nejméně 40 procent z příkonu hlavního jističe. Jestliže instalovaný příkon 40 procent nepřekročí, musí odběratel prokázat, že výkon přímotopných elektrických spotřebičů odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu. Nízký tarif pak platí po dobu dvaceti hodin denně.
D55dPro domácnosti, které vytápí tepelným čerpadlem uvedeným do provozu do 31. března 2005, sazba tedy byla udělovaná do tohoto data. Ti, kdo ji využívají, odebírají elektřinu v nízkém tarifu po dobu 22 hodin denně.
D56dJestliže vytápíte tepelným čerpadlem uvedeným do provozu od 1. dubna 2005, máte nárok na tuto sazbu s dobou platnosti nízkého tarifu po 22 hodin denně. Tepelný výkon tepelného čerpadla pak musí pokrýt minimálně 60 procent tepelných ztrát vytápěného objektu.
D57dDvoutarifová sazba pro vytápění topným elektrickým spotřebičem a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin.
D61ddvoutarifová sazba ve víkendovém režimuSazba vhodná zejména pro chataře či chalupáře. Levnější nízký tarif zde totiž platí o víkendu, celoročně od pátku od 12 do neděle do 22 hodin. Pro přiznání této sazby není třeba plnit žádné speciální podmínky.Pro „normální“ domácnosti jsou tarify v sazbě D61d nevýhodné. 
C01dJednotarifová sazba pro běžně vybavené OM s malou spotřebou
C02dJednotarifová sazba pro běžně vybavené OM se střední spotřebou
C03dJednotarifová sazba pro běžně vybavené OM s vyšší spotřebou
C25dDvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti NT po dobu 8 hodin.Časové vymezení doby platnosti NT je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 8 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti NT operativně měnit
C26dDvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti NT po dobu 8 hodin.Časové vymezení doby platnosti NT je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 8 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti NT operativně měnit.
C27dTato sazba je určena pro odběrná místa, u nichž žadatel věrohodným způsobem doloží vlastnické právo, případně užívací právo (leasing apod.) k elektromobilu.
C35dČasové vymezení doby platnosti NT je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 16 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti NT operativně měnit.
C45dDvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti NT po dobu 20 hodin.
C55dDvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu do 31. března 2005 a operativním řízením doby platnosti NT po dobu 22 hodin.
C56dDvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu od 1. dubna 2005 a operativním řízením doby platnosti NT po dobu 22 hodin.
C60dTuto speciální sazbu je možno přiznat pouze v případě, že není technicko-ekonomicky možné odběr řádně měřit měřicím zařízením distributora a celkový instalovaný příkon v odběrném místě nepřesáhne 1000 W nebo se jedná o zařízení provozovaná v rámci integrovaného záchranného systému České republiky, kde je odběr elektřiny nepatrný a provoz výjimečný (hlásiče policie, poplachové sirény apod.)
C61dSazbu je možno přiznat pouze v případě, že není technicko-ekonomicky možné odběr řádně měřit měřicím zařízením distributora. Sazba je určena pro odběry s konstantním trvalým odběrem, např. pro účely poskytování služby internetu po distribučních sítích
C62dSazba je určena pro účely osvětlování veřejných prostranství. Sazba může být v mimořádných případech využita i pro kombinaci osvětlování veřejných prostranství a napájení kamer integrovaného záchranného systému České republiky, pokud nelze z technicko-ekonomických důvodů využít sazbu pro neměřené odběry


Jak zjistíte, do které kategorie spadáte?

Bývá vždy uvedena na vaší smlouvě s dodavatelem i v každém vyúčtování za elektřinu.

Pokračovat ve čteníDistribuční sazby elektrické energie